Razširitev naložbenega programa kapitalske rasti

Prek Segipa so podjetja prejela že več kot 70 milijonov evrov sredstev. To je tudi prispevek h krepitvi kapitalskega trga v Sloveniji.
Fotografija: Sklad zasebnega kapitala za nasledstva je ukrep financiranja, ki kot tak za zdaj edini v Sloveniji naslavlja enega izmed pomembnih izzivov slovenskega in evropskega gospodarstva. FOTO: Ina Fassbender/AFP
Odpri galerijo
Sklad zasebnega kapitala za nasledstva je ukrep financiranja, ki kot tak za zdaj edini v Sloveniji naslavlja enega izmed pomembnih izzivov slovenskega in evropskega gospodarstva. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Konkurenčnost slovenskega gospodarstva in trajnostni razvoj spodbujajo tudi v SID banki z bančnimi in zavarovalnimi storitvami. Že pred leti je namreč banka identificirala tržne vrzeli na področju lastniškega financiranja in tako v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF) vzpostavila Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (Segip), letos pa ga je še razširila.

Z vzpostavitvijo programa Segip v letu 2017 je bilo do danes skupaj z zasebnim kapitalom financiranih že več kot 12 slovenskih podjetij v skupni višini skoraj 75 milijonov evrov. Zadnjih pet let je bilo v program vloženih sto milijonov evrov, od česar je bila polovica namenjena skladom zasebnega kapitala s slovenskimi upravljavci. Te je EIF izbral na podlagi javnega razpisa. Za upravljavca programa sta bila izbrana sklad Alfi PE in Generali Growth Equity Fund.

image_alt
Financiranje zelenih projektov in trajnostnega razvoja

Omenjeno pa jih je v SID banki dodatno opogumilo za širitev poslovanja programa Segip s tremi dodatnimi produkti, in sicer gre za sklad tveganega kapitala za prenos tehnologij, sklad tveganega kapitala za financiranje zagonskih podjetij ter sklad zasebnega kapitala za naslavljane problematike nasledstev v družinskih podjetjih. Na ta način SID banka, kot pojasnjujejo, zaokroža doslej identificirane vrzeli lastniškega financiranja in na dolgi rok prispeva h krepitvi kapitalskega trga v Sloveniji.

Slovenija za zdaj na področju lastniškega in kvazilastniškega financiranja v zagonska podjetja zaostaja za večino evropskih držav, tudi v primerjavi z drugimi državami v Srednji in Vzhodni Evropi.

SID banka in Evropski investicijski sklad bosta za širitev Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (tako imenovani Segip Top-Up iniciativo) namenila vsak po 60 milijonov evrov. Obseg naložbenega programa, ki je prvotno znašal sto milijonov evrov, bo zdaj obsegal 220 milijonov evrov.

Nove dodatne aktivnosti

Širitev programa Segip predstavljajo tri dodatne aktivnosti, in sicer sklad tveganega kapitala za prenos tehnologij, sklad tveganega kapitala za financiranje zagonskih podjetij ter skladi zasebnega kapitala za naslavljane problematike nasledstev v družinskih podjetjih, pojasnjujejo na SID banki.

Sklad tveganega kapitala za prenos tehnologij (sklad VC TT) bo omogočal financiranje raziskovalnih projektov, razvoja tehnologij in intelektualne lastnine na univerzah in raziskovalnih institucijah (v Sloveniji in na Hrvaškem) s potencialno komercialno vrednostjo za gospodarstvo, v njihovi najzgodnejši fazi, ko so še v domeni raziskovalnih skupin. Tako je bila v kooperaciji SID banke, EIF in Hrvaške banke za obnovo in razvoj (HBOR) vzpostavljena regionalna platforma – CEETT. Prek nje se bodo s pomočjo sklada VC TT financirali raziskovalni projekti v fazi preizkusa koncepta (t. i. Proof-of-Concept phase) z namenom komercializacije ter novoustanovljena podjetja, ki so nastala s prenosom realiziranih projektov iz univerz in raziskovalnih institucij v podjetja. CEETT-platforma predstavlja prvi primer čezmejnega sodelovanja, podprtega s sredstvi InvestEU, pojasnjujejo na SID banki.

Podpora razvoju ekosistema tveganega kapitala

Sklad tveganega kapitala (sklad VC) bo namenjen za finančno podporo slovenskim mladim inovativnim malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v zgodnji fazi razvoja (predvsem v zagonski fazi) in fazi hitre rasti. »Cilj sklada je predvsem zmanjšanje tržne vrzeli zagotavljanja sredstev novoustanovljenim MSP ter podpora nadaljnjemu razvoju ekosistema tveganega kapitala, ki je v Sloveniji po statistiki Invest Europe med najslabše razvitimi v državah EU.«

SID banka in Evropski investicijski sklad bosta za širitev slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti namenila vsak po 60 milijonov evrov. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
SID banka in Evropski investicijski sklad bosta za širitev slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti namenila vsak po 60 milijonov evrov. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Skladi zasebnega kapitala za nasledstva pa bodo naslavljali problem lastniških nasledstev v družinskih podjetjih v Sloveniji (predvsem malih in srednje velikih podjetjih in small mid-cap podjetjih z do 499 zaposlenih), kjer bi podjetja zaradi neobstoja družinskega (sorodstvenega) naslednika ali njihove nepripravljenosti za prevzem lastništva in upravljanja ob umiku trenutnega lastnika (na primer zaradi upokojitve) popolnoma prenehala poslovati oziroma bila prodana po delih ali pod prisilo. »Gre za ukrep financiranja, ki kot tak za zdaj edini v Sloveniji naslavlja enega izmed pomembnih izzivov slovenskega in evropskega gospodarstva v prihodnosti.«

Razpis za izbor upravljavcev skladov

Razpis za izbor upravljavcev skladov (finančnih posrednikov) je bil objavljen v začetku aprila na spletni strani Evropskega investicijskega sklada (EIF) pod razdelkom Slovene Equity Growth Investment Programme (SEGIP) (URL: https://www.eif.org/what_we_do/resources/slovene-equity-growth-investment-programme/index.htm) in na spletni strani SID banke (URL: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/razpisi-za-upravljavce-skladov). Rok za prijavo na razpis za upravljavca sklada tveganega kapitala za financiranje zagonskih podjetij in na razpis za upravljavce skladov zasebnega kapitala za naslavljane problematike nasledstev v družinskih podjetjih je 30. junij.

Rok za prijavo na razpis za sklad tveganega kapitala za prenos tehnologij se je že iztekel, izbor ustreznega upravljavca sklada s strani EIF pa še ni zaključen.

Kot je med drugim razvidno iz letnega poročila SID banke za leto 2021, je banka lani ustvarila nekaj več kot 24 milijonov evrov čistega dobička, kar je 183 odstotkov več kot leto prej. Kot odziv na potrebe gospodarstva ob okrevanju po koronskem šoku 2020 je ohranila visoko raven financiranja. Obseg kreditov je narasel za okoli desetino.

Bilančna vsota se je nekoliko zmanjšala, a ostala bistveno nad letom 2019. Medtem ko se je čisti dobiček zvišal za 183 odstotkov na 24 milijonov evrov, je dobiček pred davki narasel za 182 odstotkov na 29,5 milijona evrov. Dobra polovica tega dobička je posledica sproščanja oslabitev in rezervacij (njihov obseg je bil za skoraj polovico manjši kot v letu 2020), pozitivno pa so k dobičkonosnosti prispevali tudi višji obrestni prihodki in pozitivno vrednotenje lastniških instrumentov v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti, prek katerega SID banka izvaja lastniško financiranje za hitrejšo rast podjetij.

Preberite še:

Komentarji: