Aplikacija DRAJV postaja vse bolj tudi mobilnostna platforma

Boštjan Kop, vodja razvoja aplikacije DRAJV v Zavarovalnici Triglav poudarja, da so njeni uporabniki med varnejšimi udeleženci v prometu.
Fotografija: Pri uporabi telematike se Zavarovalnica Triglav z mobilno aplikacijo DRAJV, ki spremlja in ocenjuje način vožnje, uvršča v sam svetovni vrh, poudarja Boštjan Kop. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Pri uporabi telematike se Zavarovalnica Triglav z mobilno aplikacijo DRAJV, ki spremlja in ocenjuje način vožnje, uvršča v sam svetovni vrh, poudarja Boštjan Kop. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Aplikacijo DRAJV si je v zadnjih sedmih letih na mobilne telefone naložilo več kot 155.000 uporabnikov, pri čemer jo vsak mesec redno uporablja več kot 60.000 izmed njih, je v intervjuju med drugim povedal Boštjan Kop, vodja razvoja aplikacije DRAJV v Zavarovalnici Triglav. Kot je dodal, so po njihovih izračunih uporabniki te aplikacije v povprečju varnejši vozniki od drugih. Letos so aplikacijo DRAJV še dodatno razvili, tako da jo zdaj lahko uporabljajo tudi motoristi.

V Zavarovalnici Triglav delate v službi za digitalno platformo. Digitalizacija in množični podatki na vseh področjih omogočajo izboljšave, kako pa na splošno vidite priložnosti, ki jih ponujajo pri varnosti v cestnem prometu?

Sodobne tehnologije in naprave, ki postajajo vedno bolj dostopne za množično uporabo, nam omogočajo spremljanje in analizo različnih dejavnikov vožnje, pri čemer je zanimivo, da se večina teh nanaša na vozilo in le redki na voznika. Kljub temu lahko s kombiniranjem obeh virov podatkov natančno vrednotimo posamezno tveganje v prometu, kar kaže na to, da obstaja močna povezava med stilom vožnje oziroma voznikom in vozilom, ki ga ta vozi. To omogočajo sistemi, ki temeljijo na tehnologijah telematike.

Pri uporabi telematike pa se Zavarovalnica Triglav z mobilno aplikacijo DRAJV, ki spremlja in ocenjuje način vožnje, uvršča v sam svetovni vrh – tako imamo že pri več kot desetini portfelja osebnih vozil uporabljeno kodo za popust​ DRAJV. Pred nami so le Italija, Južna Afrika ter Velika Britanija, vsaka zaradi specifik na svojem trgu, predvsem vezanih na mlajše voznike oziroma na povečano škodno pogostost v določenih regijah. V ZDA imajo veliko pokritost s telematiko določene nišne zavarovalnice.

image_alt
Pomoč, ko ostane jekleni konjiček nevozen

Letos smo na tem področju naredili še korak naprej in smo v okviru projekta Skupaj za prometno varnost, s katerim sofinanciramo sisteme za povečanje prometne varnosti, na razpisu vključili tudi podatke, zbrane z aplikacijo DRAJV, ki ima na mesečni ravni več kot 60.000 rednih uporabnikov, na dan pa je v povprečju posnetih več kot 20.000 voženj. Na podlagi prostorske analize podatkov o lokacijah prekoračitev hitrosti, ki jih v anonimizirani obliki zbira aplikacija DRAJV, smo ugotovili, da so na nekaterih cestnih odsekih pogosteje presežene cestne omejitve. Iz podatkov bomo lahko v prihodnje dodatno ugotovili stopnjo problematičnosti posameznih lokacij in tako skupaj prispevali k izbiri najbolj perečih točk za reševanje v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in drugimi pristojnimi institucijami.

V Zavarovalnici Triglav ste že pred leti razvili aplikacijo DRAJV. Kako varni vozniki smo Slovenci, kaj ugotavljate na podlagi analiz podatkov iz aplikacije?

Naši izračuni kažejo, da imajo uporabniki aplikacije DRAJV od 15 do 20 odstotkov nižjo škodno pogostnost kakor vozniki, ki je ne uporabljajo. Na podlagi tega sklepamo, da so med varnejšimi udeleženci v prometu. Povprečna ocena njihovih voženj je namreč 97 od 100 možnih točk, vozniki so od leta 2015, ko je aplikacija začela delovati, z njo prevozili že več kot 900 milijonov kilometrov, letos pa bomo presegli magični mejnik milijarde prevoženih kilometrov.

Želimo si, da si aplikacijo DRAJV na telefon namesti čim več motoristov, saj podatki kažejo, da je vožnja z motorjem glede na število prevoženih kilometrov tudi do stokrat nevarnejša od vožnje z avtomobilom, poudarja Boštjan Kop. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Želimo si, da si aplikacijo DRAJV na telefon namesti čim več motoristov, saj podatki kažejo, da je vožnja z motorjem glede na število prevoženih kilometrov tudi do stokrat nevarnejša od vožnje z avtomobilom, poudarja Boštjan Kop. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kateri so najpogostejši izzivi, je to prehitra vožnja v ovinke ali skozi naselja, uporaba mobilnega telefona …?

Analiza podatkov kaže, da je med dogodki, ki jih beleži aplikacija DRAJV, približno dve tretjini prekoračitev hitrosti, sledijo uporaba telefona med vožnjo ter zaznane sile pri pospeševanjih, zaviranjih in vožnji v ovinek. Aplikacija namreč deluje kot telematična naprava, ki za zbiranje podatkov uporablja mobilne senzorje pri merjenju hitrosti vožnje, upošteva premike oziroma uporabo telefona, pojemke in pospeške ter zaznava vse čezmerne sile pri vožnji v ovinek. Na vsa odstopanja med vožnjo opozarja že v realnem času, po koncu vožnje pa to analizira in poda njeno oceno.

Ali opažate, da tisti, ki si naložijo aplikacijo, sčasoma postanejo boljši vozniki? Oziroma ali se sploh zavedamo, da kot šoferji na cesti delamo kaj narobe, sploh če smo vozniki že deset, dvajset ali več let?

Med uporabniki aplikacije opažamo dve skupini voznikov. Prvi so tisti, ki so že prej vozili varno oziroma so upoštevali hitrostne omejitve in je aplikacija zanje le dodatna povratna informacija o načinu vožnje. V drugo skupino pa spadajo vozniki, ki se jim ocene posameznih voženj zvišujejo z uporabo aplikacije in po nekaj mesecih ostanejo visoke, kar kaže na pozitiven učinek aplikacije pri izboljšanju voznih navad.

V aplikaciji so prav tako na voljo interaktivne statistike voženj po posameznih mesecih, kjer uporabnik lahko spremlja svoj napredek. Pri tem velja omeniti, da varen voznik ni nujno tudi počasen voznik, in to smo upoštevali pri zasnovi rešitve, ki dopušča tudi dinamično vožnjo, s katero je mogoče doseči oceno voženj 90 točk ali več, kar velja za varno.

Kako pa lahko Zavarovalnica Triglav prispeva k izboljšanju prometne varnosti na podlagi informacij, ki jih dobite z množično uporabo aplikacije DRAJV? Kakšne so vaše aktivnosti na tem področju in kakšni rezultati? Ali lahko postrežete s podatki na primer o postavljenih naprednih opozorilnih sistemih in morebitnih drugih aktivnostih?

Zavarovalnica Triglav s podjetjema Sipronika in Cops systems že osem let sodeluje v vseslovenskem projektu Skupaj za prometno varnost, v okviru katerega se slovenske občine lahko prijavijo na razpis za sofinanciranje sistemov za dvig prometne varnosti v lokalnih okoljih. V osnovi gre za prikazovalnike hitrosti, ki voznike opozarjajo na primerno hitrost, a hkrati shranjujejo in obdelujejo zbrane podatke, analiza pa omogoča učinkovitejše ukrepe za zmanjševanje hitrosti.

Ugotavljamo, da se je delež prehitrih voznikov na 81 odsekih, kjer smo postavili prikazovalnike, skoraj povsod zmanjšal. Za zelo učinkovito rešitev v naseljih se je izkazalo tudi več kot 60 doslej postavljenih sistemov Cops. Ti preprečujejo trke na treh kritičnih mestih v prometu: na nepreglednih cestnih odsekih (COPS@road), na prehodih za pešce (COPS@zebra) in na nivojskih prehodih, kjer cesta prečka železniške tire (COPS@rail).

V letošnjem razpisu za sofinanciranje inteligentnih sistemov za dvig prometne varnosti v lokalnih okoljih smo uporabili tudi anonimizirane podatke, zbrane s pomočjo aplikacije DRAJV. Na podlagi prostorske analize podatkov o prekoračitvah hitrosti smo ugotovili, da so na nekaterih cestnih odsekih pogosteje presežene cestne omejitve, pri čemer smo posebno pozornost namenili lokacijam v okolici osnovnih šol in vrtcev, kjer se zadržujejo najranljivejši udeleženci v prometu.

Uporabniki tako z aplikacijo ne le prihranijo pri avtomobilskem zavarovanju, temveč tudi prispevajo k izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev. Nevarnejši cestni odseki, kjer aplikacija DRAJV zaznava povečano gostoto prekoračitev hitrosti ali sunkovitih zaviranj, pa lahko obenem tudi pokažejo, kje cestna infrastruktura ali prometna signalizacija morda nista najbolje urejeni, za kar lahko poskrbijo pristojne organizacije.

V javnosti je zelo dobro sprejeta tudi naša akcija Ponovno na izpitno vožnjo, v kateri lahko vozniki s strokovno podporo učiteljev vožnje preizkusijo svoje vozniške spretnosti. Letos bomo posebno pozornost namenili starejšim voznicam in voznikom.

Verjetno je za vas ravno s prej omenjenega vidika podatkov pomembno, da aplikacijo uporablja čim več ljudi, tudi če niso vaši zavarovanci?

Aplikacijo DRAJV si je v zadnjih sedmih letih na mobilni telefon naložilo več kot 155.000 uporabnikov, pri čemer jo vsak mesec redno uporablja več kot 60.000 izmed njih. Naši izračuni kažejo, da so ti v povprečju varnejši vozniki od tistih, ki aplikacije ne uporabljajo.

Nove uporabnike sprva sicer verjetno najbolj privlači možnost dodatnega popusta pri avtomobilskih zavarovanjih, zato jih je večina naših zavarovancev, v zadnjih letih pa raste tudi delež uporabnikov, ki to še niso oziroma postanejo v prvem letu uporabe.

Razvoj aplikacije bo v prihodnosti usmerjen v uporabnost za najširši krog ljudi in temu primerno dodajamo nove funkcionalnosti, kot so prikaz omejitev hitrosti v realnem času, avtokamera Dashcam, integracija prometnih informacij, različne nagradne igre v sodelovanju ter druge metode tako imenovanih igrifikacij. V aplikaciji je prav tako mogoče enostavno skleniti ali podaljšati zavarovanje avtomobila in zavarovanje potovanj v tujino, s čimer aplikacija DRAJV vse bolj postaja tudi mobilnostna platforma.

Boštjan Kop: Naš cilj je enoten – zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženci motoristi, še posebej tistih s tragičnimi posledicami. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Boštjan Kop: Naš cilj je enoten – zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženci motoristi, še posebej tistih s tragičnimi posledicami. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Javnosti ste pred kratkim predstavili tudi novo aplikacijo DRAJV za motorje. Kakšne konkretne cilje ste si postavili, kaj želite z njo doseči?

V Zavarovalnici Triglav smo letos še dodatno razvili aplikacijo DRAJV, tako da jo zdaj lahko uporabljajo tudi motoristi. Omogoča spremljanje in izboljševanje voznih navad motoristov z analizo posnetih voženj, pri tem pa so za varno vožnjo lahko nagrajeni z do 15 odstotkov popusta pri zavarovanju. V okviru nadgradnje aplikacije smo posebno pozornost namenili algoritmu ocenjevanja voženj, ki smo ga zaradi specifike vožnje motornih koles ustrezno prilagodili na podlagi testiranj z inštruktorji varne vožnje na poligonu AMZS-jevega Centra varne vožnje Vransko in v različnih prometnih situacijah.

Naš cilj je, da si aplikacijo na telefon namesti čim več motoristov, tudi tistih, ki niso zavarovanci Zavarovalnice Triglav, ter da tako še bolj ozavestijo svoj način vožnje. Podatki namreč kažejo, da je vožnja z motorjem glede na število prevoženih kilometrov tudi do stokrat nevarnejša od vožnje z avtomobilom.

Komu jo še posebej priporočate?

DRAJV za motorje priporočamo vsem motoristom, ki želijo povratno informacijo o načinu svoje vožnje, pa tudi tistim, ki bi želeli svoje izlete beležiti v interaktiven arhiv voženj z zemljevidom, v katerega se shranjujejo opravljene vožnje. Za svojo varno vožnjo pa bodo uporabniki aplikacije prav tako deležni popusta pri zavarovanju motornega kolesa, in sicer pri zavarovanju osebne odgovornosti, nezgodi za poškodbe voznika in zavarovanju kaska, obenem pa bodo lahko sodelovali v različnih nagradnih igrah.

Ker pa se zavedamo, da je vožnja motoristov dinamična, smo dodatno razvili sposobnost kalibracije naprave v primeru spremenjenega položaja. Ko aplikacija zazna spremembo lege naprave, se senzorji samodejno kalibrirajo in omogočajo pravilno merjenje zaznanih sil med vožnjo.

Ponosni smo, da je nadgradnja aplikacije DRAJV, ki kot napravo za spremljanje voženj uporablja pametne telefone, inovacija v svetovnem merilu, zato bomo njeno uporabo vseskozi analizirali in nadgrajevali, tudi s pomočjo povratnih informacij motoristične skupnosti. Naš cilj je enoten – zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženci motoristi, še posebej tistih s tragičnimi posledicami.

Preberite še:

Komentarji: