Predstavitvena informacija

Kako bomo živeli po letu 2050

Vedno bolj se tudi kot posamezniki zavedamo pomena trajnostnega razvoja in skrbi za okolje. Na kakšen način lahko uresničimo svojo vizijo za boljši jutri?
Fotografija: Banka NLB z ugodnimi oblikami financiranja spodbuja prehod na energetsko učinkovite tehnologije. FOTO: Depositphotos
Odpri galerijo
Banka NLB z ugodnimi oblikami financiranja spodbuja prehod na energetsko učinkovite tehnologije. FOTO: Depositphotos

Evropska unija je pri svoji zavezi k prehodu v bolj trajnostni razvoj določila številne smernice in cilje, ki spodbujajo trajnostno gospodarstvo, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in varovanje okolja. Med drugim si prizadeva, da bi do leta 2030 zmanjšali emisije za vsaj 55 %. To je prvi korak h končnemu cilju, ki predvideva, da bi leta 2050 dosegli popolno nevtralnost – torej življenje brez emisij toplogrednih plinov. Ena od pomembnih zavez je tudi povečanje števila obnovljivih virov energije. Ob tem spodbuja tudi energetsko učinkovitost – to vključuje izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe energije v stavbah, industriji, prometu in drugih sektorjih.

Tem smernicam lahko sledimo tudi kot posamezniki – vsak izmed nas lahko s svojimi dejanji in odločitvami prispeva k trajnostnemu razvoju in bolj zeleni prihodnosti. Skupaj lahko dosežemo pomembne spremembe in ustvarimo bolj trajnostno in zdravo okolje za nas in prihodnje generacije.

To lahko naredimo na različne načine: z zmanjševanjem uporabe energije in prehodom na obnovljive vire energije, z bolj odgovornim ravnanjem z odpadki in spremembo prenekaterih navad, tudi v mobilnosti.

Toda če želimo preiti h konkretnim dejanjem, potem poleg vizije in konkretnega projekta, potrebujemo tudi ustrezno finančno podporo, ki bo vse to omogočila.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Za boljši jutri s pomočjo banke NLB

Tudi banka NLB se je aktivno vključila v uresničevanje teh globalnih smernic; tudi tako, da omogoča ugodnejše financiranje projektov, ki podpirajo trajnostne cilje in spodbujajo energetsko učinkovitost, proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in trajnostno mobilnost.

Preverite, kako lahko s pomočjo okolju prijaznih bančnih storitev NLB banke uresničite svojo trajnostno zavezo.

#Financiranje energetske učinkovitosti

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos
Eden izmed ključnih načinov, kako lahko podpremo cilje trajnostnega razvoja, je z uvedbo energetsko učinkovitih ukrepov. Energetsko učinkovite stavbe in naprave omogočajo konkretne prihranke pri rabi energije in zmanjšujejo negativne vplive na okolje.

Za naložbo v energetsko učinkovitost vam NLB ponuja dve vrsti financiranja:

  1. NLB Zeleni kredit za investicije v energetsko učinkovitost poslovnih stavb za financiranje nakupa, gradnje ali prenove. Ta kredit omogoča podjetjem, da zmanjšajo svoj ogljični odtis in hkrati prihranijo pri stroških energije.
  2. NLB Zeleni kredit za zmanjšanje ogljičnega odtisa: namenjen je financiranju različnih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti. Med temi ukrepi so nadgradnja naprav in proizvodnih linij za energetsko učinkovitost, namestitev naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije ter uporaba obnovljivih virov energije, kot so biomasa, toplotne črpalke in sončni kolektorji.

NLB s temi krediti spodbuja podjetja, da preidejo na okolju prijazne tehnologije in prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

ŽELIM VEČ INFORMACIJ O MOŽNOSTI O TRAJNOSTNEM FINANCIRANJU

#Financiranje proizvodnje energije iz obnovljivih virov

Naložba v obnovljive vire energije, kot so sončna, vodna in vetrna energija, omogoča nižje stroške, manjše onesnaževanje in večjo zanesljivost oskrbe z energijo v prihodnosti. NLB Zeleni kredit za zmanjšanje ogljičnega odtisa je namenjen financiranju gradnje sončnih elektrarn, hidroelektrarn (z močjo manjšo od 20 MW) in elektrarn na bioplin ali biomaso. S tem kreditom lahko podjetja pridobijo sredstva za vzpostavitev infrastrukture za proizvodnjo čiste energije in s tem prispevajo k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv.

Na voljo je tudi NLB Zeleni partnerski kredit s podjetjem Plan-net Solar d. o. o. za financiranje gradnje sončnih elektrarn na ključ.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

#Financiranje trajnostne mobilnosti

NLB se prav tako osredotoča na financiranje trajnostne mobilnosti, saj je zmanjšanje onesnaževanja prometa ključnega pomena za ohranjanje čistega okolja. Banka NLB spodbuja uporabo električnih vozil in gradnjo ustrezne infrastrukture za polnjenje teh vozil.

NLB Zeleni kredit za zmanjšanje ogljičnega odtisa omogoča financiranje nakupa električnih in hibridnih vozil ter infrastrukture, kot so polnilnice. Ponujajo tudi NLB Lease&Go, ki omogoča lizing financiranje električnih vozil in polnilnih postaj.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

#NLB Zeleni stanovanjski kredit

Ta kredit omogoča financiranje nakupa stanovanj z nižjo obrestno mero kot pri običajnih stanovanjskih kreditih. S tem spodbuja energetsko učinkovitejše bivanje in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Prednosti NLB Zeleni stanovanjski kredit:

  • nižja obrestna mera kot pri redni ponudbi stanovanjskih kreditov,
  • nespremenljiva ali spremenljiva obrestna mera,
  • 100 EUR nižji stroški odobritve kredita.

#NLB Zeleni partnerski kredit

Poleg omenjenih kreditnih produktov NLB ponuja tudi Zeleni partnerski kredit, ki je namenjen financiranju naložb v zelene namene v sodelovanju s partnerji. Ta kredit omogoča ugodno nespremenljivo obrestno mero, brez stroškov odobritve kredita in možnost odplačila v obdobju do 83 mesecev. Višina kredita je odvisna od zneska naložbe, vendar ne sme presegati 20.000 EUR.


Naročnik oglasne vsebine je NLB