Predstavitvena informacija

Kako se bolje pripraviti na nove izzive v naslednjih mesecih?

Zaposleni v avtomobilski industriji potrebujejo specifične kompetence in znanja, da bi bolje in bolj varno opravljali svoje delo. Kje jih lahko pridobijo?
Fotografija: FOTO: SIQ
Odpri galerijo
FOTO: SIQ

V avtomobilski industriji so zahteve po visoki stopnji kakovosti in predvsem varnosti že od nekdaj ključnega pomena, zato morajo biti zaposleni, ki so odgovorni za kakovost in varnost izdelkov, visoko usposobljeni. Ena od zahtev standarda IATF je, da mora organizacija opredeliti in zagotoviti kompetentno osebje za uspešno izvajanje sistema vodenja kakovosti ter za delovanje in obvladovanje svojih procesov.

Organizacija mora k obvladovanju tveganj pristopiti sistematično, prepoznati tveganja, ki lahko ogrozijo delovanje, med temi tveganji prepoznati zahteve zainteresiranih strani (kupcev, dobaviteljev, zakonodaje ...) ter tveganja, vezana na neučinkovitost procesov.

V današnjem času se organizacije na dinamiko stanja na trgu in zahteve trga odzivajo s povečevanjem prilagodljivosti procesov. Učinkovitost in uspešnost prilagajanja sta večinoma odvisni prav od osebja, ki te procese načrtuje in vodi. Usposobljenost, razvoj in motivacija zaposlenih zagotavljajo učinkovite delovne procese z manj napakami, kar organizacijam zagotavlja rast in razvoj.


Naročnik oglasne vsebine je SIQ