Ključni elementi uspešnega vodenja in zaposlovanja

Pri selekciji novega kadra je pomembna vključenost vodje.
Fotografija: Temeljni elementi vodenja so samovodenje, aktivno poslušanje in zaupanje, in to v okolju, kjer imajo zaposleni možnost stalnega dialoga s svojim nadrejenim oziroma vodjo. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Temeljni elementi vodenja so samovodenje, aktivno poslušanje in zaupanje, in to v okolju, kjer imajo zaposleni možnost stalnega dialoga s svojim nadrejenim oziroma vodjo. FOTO: Shutterstock

Po pandemiji se ukvarjamo tudi z izzivi na področju vodenja. Ključna področja, na katera se sodobno vodenje mora usmeriti, so osebna rast vodij, skrb za čustveno kulturo podjetja, ne le kognitivno, in odgovornost za razvoj sodelavcev.

Izzivi in pričakovanja vodenja so usmerjeni predvsem v učinkovito vodenje na daljavo, spodbujanje zavzetosti in vključenosti sodelavcev ter upravljanje ravnovesja med osebnim in službenim časom, ki je zelo individualno. Je pa res, da sta potreba in želja po vodenju s posluhom skupna vsem po svetu.

image_alt
Podatki so strateško sredstvo banke

»Če ste na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu, je zelo pomembno, da si vzamete čas tudi za odmor. Odmor je čas, namenjen premisleku, razumevanju dobrih praks in vedenj ter prepoznavanju potrebnih sprememb. Velikokrat nas razmislek privede tudi do odločitev, da delamo stvari drugače ali vodimo na drugačen način,« pojasnjuje magistrica ekonomije Simona Špilak, sicer lastnica kadrovske agencije BOC Institute, ki deluje na področju iskanja vodstvenega kadra, in mednarodno uspešna executive coachinja z dolgoletnimi izkušnjami v mednarodnem poslovnem okolju.

Čustvena kultura timov

Odmor je strateško pomemben korak pri vodenju, ki vodjem omogoča premislek o lastnem razvoju, načinu samovodenja in razvojnih potencialih sodelavcev, še dodaja sogovornica. Vodje ne smejo v hitrem obdobju in dinamičnem poslovanju, ki smo mu priča, biti usmerjeni samo v operativne aktivnosti, ampak je njihova vloga predvsem strateško usmerjanje in predvidevanje novih trendov ter smeri poslovanja za njihovo podjetje. K strateškemu usmerjanju pa spada tudi trajnost, ne le poslovanja, ampak tudi zavzetosti zaposlenih in njihovega dobrega počutja v delovnem okolju.

»Zato se v zadnjih dveh letih z različnimi podjetji in timi veliko ukvarjamo s čustveno kulturo timov in organizacij. V procesih organizacijskih sprememb, nakupov in združevanj podjetij ter zelo hitre rasti podjetij se je izkazalo, kako pomembna je ozaveščenost o počutju. Raziskave namreč kažejo, da zavzetost, učinkovitost in dobre rezultate vodijo čustva in dejstvo, kako se zaposleni počutijo na delovnem mestu. Za to pa niso ključne le vrednote in razumevanje želenega vedenja, čemur so podjetja v preteklosti namenjala največ pozornosti.«

Simona Špilak, direktorica BOC inštituta, pravi, da so agencije v veliko pomoč podjetjem pri iskanju vodstvenega kadra in strokovnih delovnih mest. FOTO: Črt Piksi/Delo
Simona Špilak, direktorica BOC inštituta, pravi, da so agencije v veliko pomoč podjetjem pri iskanju vodstvenega kadra in strokovnih delovnih mest. FOTO: Črt Piksi/Delo

Izbiranje vodstvenega kadra

In kako podjetja rekrutirajo vodstveni kader? Dobra lekcija vodenja ter z njo tudi iskanja in izbire kadra, je zavedanje o enakosti, raznovrstnosti in vključevanju vseh sodelavcev, pravi Simona Špilak. »V Sloveniji to morda ni najbolj izražen izziv vodenja, je pa gotovo prisoten in se ga vodje morajo zavedati ter ga uporabljati. Raziskave namreč kažejo, da je vključenost vodje v proces izbire in selekcije novih zaposlenih zelo pomembna in zelo vpliva na odločitev kandidatov za zaposlitev v novem podjetju. Agencije smo v veliko pomoč podjetjem pri iskanju vodstvenega kadra in strokovnih delovnih mest. Pri nas na BOC Institute se ukvarjamo zlasti z iskanjem in selekcijo kandidatov za višje, vodstvene položaje in pri tem za podjetja prevzamemo celoten proces, od identifikacije in nagovora kandidatov do končnih psihometričnih profiliranj in priprave poglobljenih poročil.«

V času, ko je povpraševanje po dobrem vodstvenem kadru in specialističnih, strokovnih znanjih veliko, vse več podjetij v iskanje kadra vključuje agencije, še pojasnjuje Simona Špilak. In dodaja, da pri njih podjetjem prihranijo čas in najdejo tudi kandidate, ki se sami ne bi odločili za prijavo, »to pa zato, ker vsak projekt opravimo na način direktnega nagovora. Zato najdemo kandidate tudi za zelo zahtevna delovna mesta in zato naše stranke pri nas najbolj cenijo poglobljen način dela, strokovnost in vztrajnost«.

Ključni del vsakega iskanja in selekcije je natančen opis delovnega mesta in razumevanje potrebnih izkušenj in veščin, v zadnjih nekaj letih pa tudi osebnostnih lastnosti. »Za prepoznavo tega izvajamo pri nas poglobljene vedenjske intervjuje, velikokrat tudi konkreten poslovni izziv. Podjetja nas velikokrat najamejo za poglobljeno oceno primernosti kandidatov za vodstvene poziciji v upravi in direktorje podjetij. Z orodji profiliranja, ki jih uporabljamo, podjetju predstavimo dodaten vpogled v osebnostni profil kandidatov in v to, kako ti svoje veščine uporabljajo v delovnem okolju. Razumevanje tega dela je ključno za vodenje in uspešnost posameznika na novem delovnem mestu.«

Preberite še:

Komentarji: