Modeli sodelovanja in ozaveščanje

Pri odločanju o rešitvah za pametna mesta in skupnosti je pomembno, da njihovi predstavniki izberejo ustrezen poslovni model.
Fotografija: Mestna občina Ljubljana je del prihrankov iz naslova energetske prenove stavb namenila izobraževanju otrok glede učinkovite rabe vode, energije in obnovljivh virov. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Odpri galerijo
Mestna občina Ljubljana je del prihrankov iz naslova energetske prenove stavb namenila izobraževanju otrok glede učinkovite rabe vode, energije in obnovljivh virov. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Pomembno je, da pri odločanju o rešitvah za pametna mesta in skupnosti njihovi predstavniki izberejo ustrezen poslovni model. Tako na primer v Petrolu poiščejo optimalni poslovni model po meri stranke in projekta, ki zagotavlja konkurenčno prednost in dodano vrednost. Kot pojasnjujejo, je med najpogostejšimi modeli javno-zasebno partnerstvo, denimo energetsko pogodbeništvo za izvajanje energetskih projektov.

image_alt
Razpis, ki občanom odpira vrata v prihodnost


Energetsko pogodbeništvo je primerno za različne uporabnike: javni sektor, industrijo, izvajalce javne gospodarske službe in lastnike večstanovanjskih stavb. Tako pogodbeništvo je namenjeno izboljšanju finančnega vzvoda mest kot tudi učinkovitejši rabi javnih sredstev, zato je zelo pogosta oblika sodelovanja za izboljšanje energetske učinkovitosti, pravijo v Petrolu in dodajajo, da gre za partnerstvo med lastnikom infrastrukture in zasebnim partnerjem, ki investira v obnovo ter izvaja ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti. Poplača pa se iz doseženih prihrankov in hkrati omogoča lastnikom infrastrukture, da svoja sredstva porabijo za druge namene.

Drugi model sodelovanja je model na ključ, gre za celovito energetsko rešitev, ki je pripravljena za uporabo in pri kateri ponujajo možnost obročnega odplačevanja naložbe, zagotavljajo pa tudi pomoč pri pridobivanju finančnih spodbud in nepovratnih sredstev. Model investicija pri stranki (third party financing) pa zajema Petrolovo naložbo pri kupcu, ki jo ta odplačuje le z nakupom novega energenta pri njih. Ta je do okolja bolj prijazen in tudi cenovno ugodnejši za uporabnika.


Izobraževanje uporabnikov že od mladih nog


Da bodo rešitve za učinkovito mesto lahko polno zaživele, je treba med drugim ozavestiti ljudi, ki v njem živijo. S tem se strinjajo tudi v Petrolu in poudarjajo, da je ob izvedenih ukrepih energetske prenove stavb treba izvesti ustrezno izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev, tako ob začetku kot med fazo upravljanja. Pravilno prezračevanje in ravnanje z energijo sta namreč ključna za dobre rezultate.

»V Petrolu si prizadevamo za pozitiven vpliv na spreminjanje navad celotne družbe, in sicer z izvajanjem aktivnosti pri izobraževanju mladih o energetski učinkovitosti ter gospodarnem ravnanju z energijo, kar smo začeli skupaj z mestno občino Ljubljana v okviru projekta​ EOL-1.«

Občina je del prihrankov, 10 odstotkov, namenila izobraževanju otrok. V 15-letnem izobraževalnem programu na temo učinkovite rabe vode, energije ter obnovljivih virov je bilo leta 2018 iz ljubljanske občine v program vključenih 18 šol z 42 oddelki s skupaj 1027 učenci četrtega in šestega razreda.

Med vsebinami izobraževalnega programa so program eksperimentiranja Voda, program robotike in energetske učinkovitosti Cubeto in njegova pot domov, program Petrolovi junaki in Hiško, ki vključuje igre, povezane z energetsko učinkovitostjo, ter tehniški dan z vsebinami varčne rabe elektrike. Program izvajata Zavod 404 in Montel Energetika.NET.

Preberite še:

Komentarji: