Predstavitvena informacija

Obnovljivi viri energije odgovarjajo na potrebe po energetski varnosti

Energetska podjetja z vlaganjem v nove proizvodne objekte, kot so vetrna polja in sončne elektrarne, prispevajo k večji energetski neodvisnosti.
Fotografija: Vetrni park Ljubač. FOTO: Petrol.
Odpri galerijo
Vetrni park Ljubač. FOTO: Petrol.

Povečanje deleža obnovljivih virov energije je že nekaj časa na agendi EU, saj pomembno prispeva k zmanjšanju emisij CO2, zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv in povečuje energetsko varnost. V Petrolu razvijajo celovite energetske rešitve, s katerimi omogočajo partnerjem nižjo rabo energije, obenem pa s pomočjo obnovljivih virov energije tudi prispevajo k večji energijski samooskrbi.

Kako zmanjšati potrebe po energiji

Odgovor je v postopni spremembi navad, boljšem upravljanju energije in v izkoriščanju obnovljivih virov energije. Ker je najcenejša in najčistejša energija tista, ki je ne porabimo, so ključnega pomena projekti, ki zmanjšujejo rabo energije. Prav temu namenjajo v Petrolu veliko pozornosti, saj v partnerstvih z različnimi deležniki pripravljajo številne projekte za izboljševanje energetske učinkovitosti.

Do optimalne rabe energije s kombinacijo energetskih rešitev

Zanesljiva in cenovno dostopna oskrba z energijo je pomembna za vse, za gospodinjstva, podjetja in javne ustanove. Ker so danes razmere v svetu, ki so zamajale trg z energenti, izredne, si uporabniki še toliko bolj želijo zagotoviti čim bolj stabilno oskrbo z energijo ob čim nižjem tveganju.

V Petrolu so prepričani, da so najboljši odgovor na nove razmere kombinacije energetskih rešitev, namreč za partnerje se potrudijo povezati več rešitev v celovito zgodbo ter mu pomagati pri zasnovi novega koncepta energetskega sistema, ki je sodoben, učinkovit in okolju prijazen. S pomočjo sončnih elektrarn pomagajo do večje samooskrbe, kar je zelo pogosto izbrana rešitev v industriji, drugih poslovnih, javnih in gospodinjskih objektih. Zelo pogosto pa se podjetja ob samooskrbi z električno energijo odločijo še za trajnostno električno mobilnost, in sicer za vzpostavitev pametne polnilne infrastrukture, ki omogoča postopno elektrifikacijo voznega parka.

Energetsko prenovljen poslovni objekt Mega M v Velenju oskrbuje lastna sončna elektrarna, ki napaja tudi električne polnilnice. FOTO: Petrol.
Energetsko prenovljen poslovni objekt Mega M v Velenju oskrbuje lastna sončna elektrarna, ki napaja tudi električne polnilnice. FOTO: Petrol.

Priložnosti za konkretne ukrepe

V Petrolu so zadovoljni, da kot partner industrijskim podjetjem pomagajo prepoznati priložnosti za konkretne ukrepe učinkovitejše rabe energije. Z optimizacijami energetskih sistemov se osredotočajo na energijske prihranke, boljše delovne razmere in večjo storilnost, pomemben del njihovih celovitih energetskih rešitev pa so sončne elektrarne.

Pred kratkim so Cinkarni Celje pomagali vzpostaviti sončno elektrarno, s skupno nazivno močjo 1 MW. Predvidena letna proizvodnja električne energije je 1160 MWh, kar zadostuje za približno 330 povprečnih gospodinjstev. Obenem pa tovrstna energetska rešitev zmanjša izpuste CO2 za 568 t/leto, kar je enakovredno količini CO2, kot jo letno absorbira približno 10.780 dreves.

Sončna elektrarna na industrijskem objektu Cinkarne Celje. FOTO: Petrol.
Sončna elektrarna na industrijskem objektu Cinkarne Celje. FOTO: Petrol.

Največji projekti vetrnih in sončnih elektrarn na Hrvaškem

Poleg številnih sončnih elektrarn na raznih objektih pa so v Petrolu ponosni, da v okviru skupine Petrol obratujeta še dve vetrni polji s skupaj 18 vetrnimi elektrarnami na Hrvaškem in šest malih hidroelektrarn v regiji. Najnovejše polje vetrnih elektrarn Ljubač na Hrvaškem so uradno odprli pred kratkim. Njegovih devet vetrnih elektrarn s 96 GWh proizvedene elektrike na leto zadostuje za 30.000 povprečnih gospodinjstev. V Petrolu opažajo, da je vse več uporabnikom pomembno, kakšen je vir energije, ki napaja njihova gospodinjstva, električni avtomobil ali njihov posel.

Zaradi velikega zanimanja za sončne elektrarne na poslovnih in gospodinjskih objektih so se v Petrolu odločili, da jih postavijo tudi na lastnih objektih, kot denimo na strehah bencinskih servisov. Zelo se veselijo najnovejšega projekta na Hrvaškem, kjer so začeli graditi skupino treh velikih sončnih elektrarn na območju Knina na Hrvaškem, Suknovci, Pliskovo in Vrbnik, skupne inštalirane moči 22 MW, ki bodo začele proizvajati elektriko v začetku leta 2023.


Naročnik oglasne vsebine je Petrol