Samopreskrbnost se izplača vsem, v prometu pa je je še premalo

Projekti energetske učinkovitosti in samopreskrbe se zdaj, kot ugotavljajo v Petrolu, še posebno izplačajo, pri električni mobilnosti pa zaostajamo.
Fotografija: Petrol ima na Hrvaškem 18 vetrnic, načrtuje jih še več. FOTO: Borut Tavčar/Delo
Odpri galerijo
Petrol ima na Hrvaškem 18 vetrnic, načrtuje jih še več. FOTO: Borut Tavčar/Delo

Na trgu energentov so nastale nepričakovane težave zaradi pretrganih nabavnih verig, praznih skladišč in visokih zavarovalnih premij. Na vprašanje, kaj to sporoča uporabnikom, ki vztrajajo pri fosilnih gorivih in starejših tehnologijah, v Petrolu odgovarjajo, da imajo vzpostavljene učinkovite nabavne procese, razpršene vire za preskrbo z gorivom in energenti, celovito ponudbo goriv in energentov. »Vse to so pomembni elementi, s katerimi uspešno obvladujemo tveganja, povezana z energetsko krizo,« dodajajo.

»Na področju energentov s cenovnimi prilagoditvami omogočamo dolgoročno vzdržno poslovanje, s tem pa večjo stabilnost in varnost ponudbe za odjemalce goriv in energentov. S celovito ponudbo na področju goriv in energentov omogočamo celovito podporo svojim strankam, skozi lojalnostni program pa dodatne ugodnosti za blaženje posledic negativnih gibanj na energetskem trgu,« pravijo v Petrolu. V teh razmerah podjetjem kot kratkoročni ukrep priporočajo aktivno upravljanje energentov in prilagodljiv odjem, kot srednje- oziroma dolgoročni ukrep pa vlaganje v energetsko učinkovitost stavb in lastno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

image_alt
Prihodnost bo povezana in električna

V Petrolu pravijo, da že več let aktivno pripravljajo celovite energetske rešitve, ki partnerjem omogočajo manjšo porabo energije, saj se zavedajo, da je najcenejša tista energija, ki je ne porabimo, hkrati pa z rešitvami omogočajo tudi večjo energetsko samopreskrbo. Kombinacija obeh ukrepov za poslovne uporabnike pozitivno vpliva na manjša tveganja, večje udobje in storilnost, nižje stroške in s tem tudi večjo konkurenčnost poslovanja oziroma sprostitev sredstev za investicije. Podobno velja tudi za gospodinjske uporabnike.

Eden izmed takšnih projektov, na katerega so ponosni, je Vrtni center Požar v Kočevju, kjer so pomagali do popolne samopreskrbe z električno energijo. V celoviti energetski rešitvi so sedanji sistem na kurilno olje zamenjali s sistemom dveh toplotnih črpalk, vezanih v kaskado. Na strehi vrtnega centra so namestili sončno elektrarno s 56,7 kW, ki omogoča popolno samopreskrbo objekta z električno energijo za napajanje vseh električnih porabnikov v vrtnem centru. S tem so investitorju pomagali do nižjih stroškov in tudi zmanjšanja tveganja glede stroškov energije.

Pravi čas za prave naložbe

Proračuni so po več letih epidemije in še energetske draginje precej načeti, gospodinjstva pa nekoliko previdnejša pri naložbah. »Najbolj gospodarne so investicije, ki ustrezajo potrebam in zmožnostim uporabnikov. Zato uporabnikom svetujemo, da investicije načrtujejo dolgoročno ter z upoštevanjem, da cene energentov verjetno ne bodo več na predkrizni ravni. Pri tem je treba upoštevati energetski sistem kot celoto, pregledati potrebe ter preračunati, kolikšne prihranke posamezna investicija prinaša. Vsekakor je najpomembneje kombinirati energetsko učinkovitost s samopreskrbo, torej da uporabniki razmišljajo, kako lahko optimizirajo svojo porabo energije za ogrevanje doma ali vode, denimo s toplotno črpalko, kot tudi drugih porabnikov energije, in da ob tem namestijo sončno elektrarno. Ta bo dolgoročno poskrbela za ugodno in stabilno oskrbo z energijo. V Petrolu imamo za naložbe v energetske rešitve za uporabnike pripravljene možnosti ugodnega Petrol financiranja brez obresti in brez pologa, do sedem let financiranja obročnega odplačevanja brez obresti,« še pravijo.

Obnovljivi viri energije so rešitev za čisto prihodnost. FOTO: Jure Eržen/Delo
Obnovljivi viri energije so rešitev za čisto prihodnost. FOTO: Jure Eržen/Delo

Pri nas je precej preprosto postavljati le sončne elektrarne, vetrnice niso zaželene, podobno je po novem s hidroelektrarnami. »Ne gre zanemariti naših naložb v obnovljive vire energije (vetrne elektrarne, sončne elektrarne, male hidroelektrarne), ki jih izvajamo v regiji in s tem Evropi kot celoti pripomoremo k večji energetski samozadostnosti,« odgovarjajo v Petrolu in dodajajo, da so v Sloveniji glavna ovira za razvoj in postavitev zlasti »večjih« projektov obnovljivih virov energije omejitve pri umeščanju v prostor in pridobivanje potrebnih dovoljenj. »Menimo, da je potencial vetra Sloveniji nezanemarljiv in bi ga bilo treba izkoristiti. Tehnologije na področju OVE zelo hitro napredujejo in se razvijajo, hkrati pa v Evropi energija iz OVE postaja vse pomembnejši proizvodni vir. Naš cilj je razvoj tovrstnih projektov v Sloveniji in na ta način zagotovitev čim večje energetske neodvisnosti, s čim višjo stopnjo proizvedene zelene in okolju prijazne energije na slovenskih tleh. To pa pomaga tudi pri ustvarjanju novih delovnih mest in doseganju okoljskih ciljev,« pojasnjujejo v podjetju.

Digitalizacija in evropski projekti v pomoč

»V Petrolu se zavedamo pomena rešitev za digitalizacijo, saj med drugim razvijamo lastno orodje IoT za upravljanje energetskih sistemov. Dober primer, kako digitalizacija lahko pomaga na področju energetike, je vas Luče, ki je prva energetsko samopreskrbna skupnost v Sloveniji, ki omogoča otočno delovanje,« še odgovarjajo.

Na podlagi upravljanja posameznih objektov in energetske skupnosti kot celote so člani energetske skupnosti povečali zanesljivost preskrbe z električno energijo in znatno povečali proizvodnjo sončne energije, kot je najprej omogočalo omrežje. S pametnimi orodji se namreč proizvodnja iz sončnih elektrarn prilagaja razmeram v omrežju. Tako se poveča proizvodnja sončne energije, saj bi v običajnem scenariju distributer popolnoma ugasnil delovanje elektrarne, dokler se omrežje ne stabilizira. V Lučah se vsako sekundo prilagajajo stanju v omrežju. S takšnim »pametnim« upravljanjem so dosegli kar petkrat večjo proizvodnjo iz sončnih elektrarn, kot bi jo brez uporabe teh orodij, hkrati pa pripomorejo tudi k stabilizaciji omrežja in večji zanesljivosti preskrbe z energijo.

Petrolova vizija je priti z eno kartico brez težav od kjerkoli v Evropi do slovenske ali hrvaške obale. FOTO: Blaž Kondža/Delo
Petrolova vizija je priti z eno kartico brez težav od kjerkoli v Evropi do slovenske ali hrvaške obale. FOTO: Blaž Kondža/Delo

»Pilotni projekt v Lučah je zelo pomemben tudi za elektrodistribucije, saj jim z uporabo pametnih orodij upravljanja proizvodnje in porabe energije prihranimo denar, ki bi ga morale investirati v krepitev omrežja in njegovo pripravo za večji delež OVE v proizvodni bilanci, ki pa so, kot vemo, zelo nestanovitni. Prav ob potencialnem pomanjkanju virov za obnovo omrežja kot v zadnjem času bi se morali elektrodistributerji še močneje usmeriti v izvajanje evropskih projektov ali uvajanje rešitev, ki so bile razvite znotraj pilotnih projektov EU. V prihodnjih letih bo na voljo veliko denarja za podobne projekte in v Petrolu bi bili zelo veseli nadaljnjega sodelovanja z elektrodistribucijami pri pripravi projektnih predlogov in pilotnih projektov, s katerimi bi povečali prožnost našega elektrodistribucijskega omrežja brez obsežnih vlaganj,« še pojasnjujejo.

Pri elektrifikaciji prometa zaostajamo

Na vprašanje, kaj lahko povzroči prelom v mobilnosti – visoke cene naftnih derivatov, prihod cenejših rabljenih električnih vozil v Slovenijo ali uvedba trgovanja z emisijami tudi za promet – v Petrolu odgovarjajo, da bo pri elektrifikaciji po vsej verjetnosti še naprej glavno vodilo zaveza in cilj EU in proizvajalcev vozil za znižanja ogljičnega odtisa. »Spremembe cen energentov po našem mnenju ne bodo imele na tem področju pomembnega dolgoročnega vpliva. V različnih državah EU je stopnja elektrifikacije zelo različna, tako da generalnega preloma ne pričakujemo, lahko pa se tak prelom zgodi v Sloveniji, ki pri elektrifikaciji osebnih vozil zaostaja za povprečjem EU in sosednjimi državami. Prav zaradi tega in zaradi različnih omejitev v dobavi v različnih državah, lahko pomeni to za Slovenijo tudi povečano število električnih vozila iz uvoza,« odgovarjajo v Petrolu.

Želje investitorjev za prenove stavb in postavitev polnilnih postaj za električne avtomobile se še ne ujemajo. »V Petrolu imamo veliko povpraševanje po energetskih prenovah in v zadnjem času zlasti po rešitvah za samopreskrbo s sončnimi elektrarnami. Tovrstno povpraševanje se povečuje v smislu trenutnih razmer – zelo povečane negotovosti na trgu energentov in njihovih dražitev. K povečanemu povpraševanju prispevajo tudi relativno ugodne finančne razmere, pa tudi tehnološke nadgradnje, ki so omogočile, da se take naložbe povrnejo še hitreje.«

Dodajajo pa, da se za polnilno infrastrukturo za električna vozila bolj zanimajo podjetja, ki se vse bolj zavedajo prednosti, ki jih prinaša sprememba koncepta mobilnosti iz lastništva v smeri storitev mobilnosti, v katero je vključena tudi postopna elektrifikacija voznega parka. Vseeno pa do pravega razvoja na tem področju še ni prišlo.

»Pri prenovah večstanovanjskih stavb je proaktivnost investitorjev za postavitev polnilne infrastrukture zelo nizka. To je po eni strani logično, saj je uporabnikov električnih vozil v voznem parku manj kot 0,5 odstotka. Drugače je pri novogradnjah in seveda prenovah enostanovanjskih zgradb. Pri teh se investitorji, če imajo ali nameravajo postati lastniki električnega vozila, odločajo vsaj za predpripravo, če že ne postavitev polnilnice tudi v domačem okolju,« še dodajajo.

Ob tem se ne strinjajo s predlagano odpravo davčne olajšave za hibride. »Glede odločitve, da hibridna vozila (PHEV) niso deležna davčnih olajšav, pa menimo, da bi bilo to treba spremeniti, saj imajo sodobni priključni hibridi avtonomijo 50 kilometrov in več, kar je dovolj za izključno električno vožnjo na dnevni bazi za večino uporabnikov,« menijo v Petrolu.

Preberite še:

Komentarji: