Trajnostna učinkovitost je tek na dolge proge

Ana Margetič, vodja trajnostnega razvoja v Iskratelu integrira trajnostno strategijo na vse nivoje podjetja ter spremlja izvajanje in doseganje ciljev.
Fotografija: Za trajnostno učinkovitost je potrebno nenehno nadgrajevanje, dokazovanje in ravnanje v smeri trajnostne prihodnosti, pravi Ana Margetič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Za trajnostno učinkovitost je potrebno nenehno nadgrajevanje, dokazovanje in ravnanje v smeri trajnostne prihodnosti, pravi Ana Margetič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vedno večji delež kupcev je tistih, ki želijo, da so podjetja trajnostno usmerjenja pri svojem delovanju in pri svojih produktih/storitvah ter to seveda tudi lahko dokazujejo, je v pogovoru med drugim povedala Ana Margetič, vodja trajnostnega razvoja v Iskratelu. Po njenih besedah pa nikakor ne smemo pozabiti tudi zaposlenih, ki so glavno gonilo podjetja in s svojim zavedanjem o trajnostnem delovanju pripomorejo k celoviti uspešnosti podjetja pri doseganju in izvajanju trajnostnih ciljev.

Gospa Margetič, za kaj vse skrbite v Iskratelu kot vodja trajnostnega razvoja?

V Iskratelu sem zaposlena v oddelku Kakovost in sem skrbnica Sistema ravnanja z okoljem ter vodja trajnostnega razvoja podjetja. Skrbim za skladnost našega podjetja s standardom ISO14001, okoljsko zakonodajo, ki je relevantna za naše telekomunikacijsko področje. Sem odgovorna za področje nevarnih snovi, odpadkov, poročanja pristojnim organom ter skrbim za izobraževanja zaposlenih, dobaviteljev in kupcev v povezavi z okoljsko odgovornostjo. S podporo oddelka za kakovost in podporo vodstva smo začrtali strategijo okoljskega razvoja s poudarkom na trajnostnem razvoju in ogljičnem odtisu.

image_alt
Zaposleni si želijo optimalnih razmer pri delu

Kot vodja trajnostnega razvoja integriram trajnostno strategijo na vse nivoje podjetja, spremljam izvajanje in doseganje začrtanih ciljev, spremljam usmeritve sveta, predvsem pa Evrope na področju trajnostnega razvoja in ciljev, kjer vemo, da je dogajanje precej pestro. To pa lahko dosežem preko trajnostnega Zelenega tima, ki je sestavljen iz timov različnih strokovnjakov v podjetju na različnih področjih delovanja. Tako lahko s sodelavci skrbimo za nenehno izboljševanje sistemov vodenja in trajnostne učinkovitosti, predlagamo novosti ter obveščamo upravo o tveganjih, ki nagovarjajo podnebne spremembe ter o sprejemanju politik kakovosti in družbene odgovornosti.

Kdaj je podjetje uvedlo to funkcijo in kako se je lotilo vgrajevanja trajnostne komponente v svoj poslovni model?

Trenutno je v podjetju sama funkcija vodje trajnostnega razvoja umeščena v oddelek Kakovosti. Vloga v trajnostnem razvoju podjetja je prišla kot logično nadaljevanje na področju, ki ga obvladujem, torej okolja. Samoiniciativno vzpostavljanje in načrtovanje strategije trajnostnega razvoja je kmalu sovpadla s povpraševanjem naših kupcev po izpolnjevanju ESG ciljev in strmenju k novim trgom (predvsem zahod) ter seveda kot zavedanje in korak s časom, smernicami in iniciativami Evrope. Zavedamo se, da sama funkcija ne more biti »one-man band«.

Gre za veliko trdega dela, usklajevanja, prepričevanja, dokazovanja zelenega trajnostnega tima ter drugih zaposlenih in tudi zainteresiranih strani, ki razumejo načela in tematiko trajnostnega razvoja, so motivirani za doseganje skupnega cilja ohranjanja sveta za naslednje generacije in se zavedajo naših ciljev. Trajnostne zaveze in cilji so preko politik naš zunanji izkaz. Pomembno je, da to tudi živimo, za kar potrebujemo izkušeno vodstvo, ki z zgledi sledi trajnostnim ciljem, ter zaposlene, ki so zavzeti in proaktivni pri preoblikovanju interne kulture.

Kakšne so trajnostne zaveze Iskratela in kako jih boste še nadgrajevali? Na kakšne načine se trudite za na primer zmanjševanje ogljičnega odtisa, manjšo rabo pitne vode in podobno?

Za podjetje prejem srebrnega priznanja EcoVadis pomeni, da smo na pravi poti trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, pravi Ana Margetič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Za podjetje prejem srebrnega priznanja EcoVadis pomeni, da smo na pravi poti trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, pravi Ana Margetič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Iskratelove trajnostne zaveze so trajnostna preobrazba, na poti ogljične nevtralnosti in trajnostna nabava. Pri trajnostni preobrazbi gre za integriran trajnostni razvoj na vseh področjih delovanja, z zelenim trajnostnim timom, pa za sodelovanje z različnimi organizacijami, šolami in univerzami ter trajnostnimi in razvojno naravnanimi projekti na vseh področjih delovanja. Pri zavezi ogljične nevtralnosti gre za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije: gradnjo nove sončne elektrarne, zmanjševanje rabe energentov, ozaveščanje zaposlenih preko internih portalov in izobraževanja za zaposlene. Poleg tega naše produkte razvijamo in izdelujemo skladno z načeli eko dizajna in trajnostnimi usmeritvami ter tehnologijami. Razvijamo nove produkte za nove generacije, ki bodo energetsko učinkovitejši. Dostopne informacije o trajnosti izdelkov za kupce pa v obliki »zelenega potnega lista«.

V luči trajnostne proizvodnje pa gre za zamenjavo starih strojev, uvajanje novih tehnologij, zniževanje vplivov na okolje (odpadki, nevarne snovi v EEO, emisije, raba in poraba surovin), izobraževanja zaposlenih. Poleg tega pa še vpeljava digitalnih tehnologij v podporo trajnostnega razvoja, ukrepi zmanjševanja emisij TGP in sistemsko obvladovanje odpadkov: pregled nad količinami in vrstami zbranih odpadkov ter njihovo nadzorovano zmanjševanje.

Zaveza trajnostna nabava pa pomeni nadzor in nadgradnja dobaviteljske verige glede na trajnostno učinkovitost, transparentnost dobavne verige (izvori materialov, skladnosti) in kodeks družbene odgovornosti za dobavitelje in spodbujanje vrednostne verige k poslovanju z enakimi etičnimi načeli, kot jih imamo v Iskratelu.

Kako pa se kaže družbena odgovornost vašega podjetja, kakšne zaveze imate do zaposlenih in družbe?

Podjetje Iskratel je prejemnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje – zaposlenim namreč želimo zagotoviti najboljše in najbolj optimalne pogoje za uskladitev poklicnega in zasebnega življenja (prosti čas z družino in otroci; fleksibilen jutranji prihod na delovno mesto za starše, ki otroke vozijo v vrtec), obenem pa otrokom zaposlenih nuditi številne aktivnosti (Dedek Mraz – gledališka predstava in darilo, poletni košarkarski tabor, darilo prvošolcem ob pričetku šolskega leta, risarski natečaj ob dnevu okolja in Zemlje, dejavnosti zanje ob organiziranem pikniku – vabilo vsem družinam).

Zaposleni imajo v Iskratelu varno, čisto in urejeno delovno okolje, z ustreznimi delovnimi pripomočki. Spodbujamo telesno aktivnost – z vajami na delovnem mestu in organiziranimi pohodi (Jošt, Brdo, bližnji hribi). Ob posameznih svetovnih dnevih (šport, zdravje, hrana, čebele) povabimo k druženju in pripravimo malenkost za vse zaposlene (med, kruh, lokalno sadje, pohod). Ob večjih dogodkih izbiramo lokalne ponudnike hrane in namesto plastike uporabimo material (pribor) za večkratno uporabo.

Trajnostni razvoj je Iskratelova zaveza, močno vpeta v samo kulturo podjetja., poudarja Ana Margetič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Trajnostni razvoj je Iskratelova zaveza, močno vpeta v samo kulturo podjetja., poudarja Ana Margetič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podpiramo in spodbujamo inovativnost, kreativnost, povezovalnost in sodelovanje. Z različnimi aktivnostmi (spodbujanje uporabe pitne vode iz lijaka, uporaba neplastičnih izdelkov, ustrezno ločevanje odpadkov, manjša poraba papirnatih brisač v stranišču in kuhinji) opozarjamo na pomen čistega in zdravega delovnega okolja, ki ni samoumevno. Ker je veliko zaposlenih iz lokalnega okolja, ozaveščamo o rabi kolesa, skiroja ali deljenega prevoza na delovno mesto. Pri kavnih avtomatih tudi spodbujamo uporabo keramične skodelice, namesto že pripravljenega plastičnega lončka.

Kdo ima pri trajnostnem razvoju glavno besedo, morebiti kupci vaših produktov/storitev? Kakšne zaveze v zvezi s trajnostjo imate na področju produktov/storitev?

Menim, da gre za preplet različnih vplivov. Eno je zavedanje samega podjetja, da le s trajnostno učinkovitostjo lahko obstane in ostane konkurenčen na različnih trgih, s svojimi načeli trajnostnega razvoja krepi blagovno znamko in z integriranim delovanjem trajnostnega razvoja na vsa področja doseže finančne prihranke. Hkrati se podjetje tudi zaveda, da prihajajo sankcije s strani države in Evropske unije, na kar se lahko še pravočasno pripravi z analizami svoje trajnostne učinkovitosti.

Pa vendarle ne smemo zanemariti, da je vedno večji delež kupcev tistih, ki želijo, da so podjetja trajnostno usmerjenja pri svojem delovanju in pri svojih produktih/storitvah ter to seveda tudi lahko dokazujejo (na primer s kazalniki, kot so ogljični odtis, raba energentov ter tudi s sodelovanjem v različnih iniciativah, ocenjevanjem družbene odgovornosti …). Ne pozabimo pa tudi zaposlenih, ki so glavno gonilo podjetja in s svojim zavedanjem o trajnostnem delovanju pripomorejo k celoviti uspešnosti podjetja pri doseganju in izvajanju trajnostnih ciljev.

Iskratel je januarja letos prejel tudi srebrno priznanje za družbeno odgovornost, ki ga podeljuje EcoVadis, ocenjevalec trajnostnega delovanja podjetij. Kaj pomeni to priznanje?

Za podjetje prejem srebrnega priznanja EcoVadis pomeni, da smo na pravi poti trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, da delamo dobro in v skladu s trajnostnimi usmeritvami, veljavno zakonodajo in predpisi ter uporabljamo družbene in okoljske najboljše prakse. Vrednost je še posebej dragocena, saj smo prvič pristopili k ocenjevanju in dosegli lep rezultat. Uvrščajo nas namreč med 20 odstotkov najboljših svetovnih podjetij na področju industrije Proizvodnja opreme za komunikacijo.

Sama uvrstitev je potrditev predanosti in osredotočenosti podjetja v trajnostnem delovanju. S pristopom v ocenjevanje smo se zavezali k nenehnemu napredku pri trajnostnem udejstvovanju. Hkrati pa že zagotavljamo visok nivo družbene odgovornosti na globalnem trgu, kjer dandanes trajnostne usmeritve in zaveze prevladujejo pri poslovnem odločanju. Nagrada izkazuje zavedanje in spoštovanje podjetja do trajnostnega delovanja, poslovne etike, okolja, človekovih pravic in trajnostnega naročanja. Naše podjetje smo deležnikom in zainteresirani javnosti predstavili kot etično, družbeno in okoljsko odgovorno podjetje.

Zavedamo se, da je trajnostna učinkovitost tek na dolge proge. Potrebno je nenehno nadgrajevanje, dokazovanje in ravnanje v smeri trajnostne prihodnosti. Z rezultati EcoVadis ocene smo prepoznali področja, katera lahko gradimo in priložnosti za nadaljnje izboljšave našega trajnostnega delovanja.

V podjetju imate tudi tako imenovani Zeleni tim – kaj so njegove naloge?

Ana Margetič: Podpiramo in spodbujamo inovativnost, kreativnost, povezovalnost in sodelovanje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Ana Margetič: Podpiramo in spodbujamo inovativnost, kreativnost, povezovalnost in sodelovanje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Trajnostna preobrazba podjetij ima ključno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Za podporo in realizacijo zapisanih usmeritev okoljskega razvoja je v podjetju zaživel Zeleni trajnostni tim. Trajnostno delovanje in povezovanje dosedanjih odličnih trajnostnih praks v podjetju je bilo vodilo za oblikovanje skupine za spremembe. Zeleni trajnostni tim je način in prostor delovanja podjetja, kjer snovalci trajnostnega razvoja združujejo več različnih področij pod skupnim dežnikom Trajnostne strategije podjetja. Je način, da združimo moči in skupaj razvijamo ter dosegamo trajnostne cilje hitreje, predvsem pa bolj učinkovito. Združuje več različnih ekip in področij: Zelena organizacija, Zelena nabava, Zelena logistika in Zeleni produkti.

Člani ekip so bili direktno vabljeni k sodelovanju, saj smo v njih prepoznali možnosti vplivanja na trajnostno prihodnost podjetja, kakovostnega sodelovanja in željo po spremembah. Seveda pa se ekipam lahko pridruži kdorkoli, ki si želi sodelovati in lahko s svojimi znanji in kompetencami prispeva ter vpliva na trajnostno prihodnost podjetja. Glavni cilji so osnovani glede na vrsto področja, kjer na primer pri Zeleni organizaciji načrtujemo ukrepe za zmanjševanje vpliva samega delovanja organizacije na okolje, pri Zeleni nabavi oblikujemo ukrepe za nadzor vrednostne verige, kjer je transparentnost ključnega pomena, pri Zelenih produktih pa je jasna usmeritev, energetska učinkovitost izdelkov in opredelitev vpliva produktov na okolje. Vsi skupaj pa z enotnim ciljem trajnostne učinkovitosti, napredka in komuniciranja z zainteresiranimi stranmi.

Že pri definiranju okoljskih ciljev smo kot glavni cilj prepoznali, da je ključno razvijati okolju prijaznejše izdelke in trajnostne tehnologije. Z Zelenim trajnostim timom se trajnostni razvoj podjetja sistematično odraža pri načrtovanju izdelkov, zmanjševanju vplivov na okolje iz delovnih procesov in vpliva izdelkov v njihovi življenjski dobi ter po izločitvi iz uporabe.

Kako pa je zaveza trajnostnega razvoja umeščena v Iskratelovo kulturo, morebiti tudi preko projekta !N Year?

Trajnostni razvoj je Iskratelova zaveza, močno vpeta v samo kulturo podjetja. Zato je prav trajnostnost – poleg družbene odgovornosti in inženirstva – ena izmed osrednjih tem letošnjega projekta !N Year. Mesečne aktivnosti – predavanja za dijake in študente, hekatoni, natečaji za najmlajše, razstave, zbiralna akcija starega papirja, dan odprtih vrat ipd. – so odraz našega aktivnega delovanja in spoštovanja trajnostih zavez.

Del trajnostne strategije je tudi preko izobraževanj in informativnih vsebin osveščati zaposlene in ostale deležnike ter jih spodbujati k trajnostnem delovanju. Velik pomen dajemo komuniciranju z zaposlenimi prek različnih internih kanalov in jih spodbujamo k podajanju trajnostnih idej. Vsakodnevno pa ustrezno ločujemo odpadke, uporabljamo neplastične izdelke, pozivamo k racionalni porabi papirnatih brisač v stranišču ter kuhinji ter upoštevamo načine za varčevanje z energenti.

Zaposlene spodbujamo k odgovornejšemu ravnanju z okoljem na različne načine, kot na primer za krajše službene poti je obvezna uporaba električnih avtomobilov. Pred poslovno stavbo Iskratela je javna polnilnica za električna vozila, ki je plod slovenskega znanja in inovativnosti ter na voljo vsem lastnikom električnih vozil – tako zaposlenim, kot zunanjim uporabnikom.

Preberite še:

Komentarji: