BTC na poti v odprto in povezano družbo

Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC, pravi, da so predani tehnološkemu razvoju in preobrazbi v inovativni poslovni ekosistem.
Fotografija: Poslanstvo našega Inovacijskega centra je združevanje in razvojno sodelovanje s tehnološko naprednimi podjetji iz različnih panog, poudarja Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Odpri galerijo
Poslanstvo našega Inovacijskega centra je združevanje in razvojno sodelovanje s tehnološko naprednimi podjetji iz različnih panog, poudarja Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Čeprav je družba BTC v svoji osnovi še vedno logist in nepremičninar, ki oddaja poslovne prostore v najem trgovskim in drugim storitvenim podjetjem, se nabor stebrov, na katerih stoji, širi: trajnostni razvoj, energetika, ekologija, inovativnost, digitalizacija, podjetniški pospeševalnik ... Čeprav se je letos v vodenju družbe zgodila velika sprememba – dolgoletnega prvega moža BTC Jožeta Mermala je zamenjal izbrani naslednik Damjan Kralj –, gre razvoj družbe natančno v isti začrtani smeri. Kam in kako, smo vprašali novega glavnega izvršnega direktorja.
 

Gospod Kralj, kako bi danes opisali, kaj je poslanstvo družbe BTC?


BTC velja za enega vodilnih upravljavcev in razvojnikov poslovnih nepremičnin v regiji, hkrati pa je v slovenskem merilu prepoznan kot eden vodilnih ponudnikov logističnih storitev za izdelke vsakdanje rabe. Poleg tega upravlja Vodno mesto Atlantis ter ponuja športno-rekreativne in gostinske storitve. Celotno dejavnost smo razmejili na pet poslovnih stebrov: BTC City, BTC Logistični center, BTC PROP, Misija: Zeleno ter sektor za inovacije in digitalizacijo. Zadnja dva stebra izražata našo zavezo za trajnostno delovanje in družbeno odgovornost ter preobrazbo družbe v inovativni poslovni ekosistem. V strategiji razvoja družbe do leta 2020 smo že zapisali, da je vizija BTC postati odprta družba.
 

Kateri od stebrov je nosilni in v kateri smeri gre razvoj?


Pomembni so vsi, saj so vsi med seboj povezani, v prihodnosti bodo še bolj. Na primer: tradicionalna logistična dejavnost postaja čedalje bolj digitalizirana. Seveda pa je srce družbe blagovna znamka BTC City, ki se tudi postopoma digitalizira tako na področju trženja poslovnih nepremičnin kot na področju razvoja večkanalne nakupovalne izkušnje za naše obiskovalce.


Kakšna bo Odprta družba 2020?


Pravzaprav lahko rečem, da smo odprta družba, za kakršno smo se zavezali v strategiji, že danes. Skupaj s strateškimi partnerji ustvarjamo pogoje za razcvet novih poslovnih priložnosti na skrbno izbranih področjih. Povezujemo se z najrazličnejšimi deležniki in spodbujamo razvoj tudi v tradicionalnih dejavnostih, v katerih delujemo. Vemo pa, da bo treba inovativne iniciative, nastale v okviru strategije, še bolj medsebojno preplesti in povezati – tudi s samimi uporabniki. To je torej logično nadaljevanje: gremo v smeri ne le odprte, ampak tudi povezane družbe, kakršno v okviru slovensko-japonskega partnerstva naslavlja pobuda Družba 5.0 in jo podpira tudi družba BTC.
 

S povezovanjem s tehnološko najnaprednejšimi Japonci ste vstopili na področje robotike. Kakšni so tu vaši načrti?


Znano je, da je družba BTC predana tehnološkemu razvoju in preobrazbi. To se kaže v našem unikatnem ekosistemu BTC Living Lab in inovativnem okolju, katerega stičišče je postal naš novi Inovacijski center. Skupaj s strateškimi partnerji bomo po načelih Družbe 5.0 z različnimi projekti postopno gradili pametno prihodnost, v kateri bo tehnologija ljudem bogatila in poenostavljala življenje ter skrbela za njegovo kakovost in trajnostno naravnanost. Dr. Jošiaki Ičikava, strokovnjak za napredne tehnologije in standardizacijo ter višji glavni inženir pri družbi Hitachi, je na našem februarskem forumu Družba 5.0 v Kristalni palači poudaril, da je BTC City Ljubljana odlično testno okolje za preizkušanje vsega novega – tudi v smeri udejanjanja Družbe 5.0. To pričakujejo tudi naši partnerji, s katerimi dobro sodelujemo.


In kakšni partnerji so Japonci, kakšne so vaše izkušnje z njimi?


Znani so po tem, da se trdno držijo dogovorov in vnaprej opredeljenih agend, da so pri delu natančni in zanesljivi ter kakšno stvar pogosto raje preverijo večkrat kot premalokrat.

Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC, pravi, da bodo skupaj s strateškimi partnerji po načelih Družbe 5.0 z različnimi projekti postopno gradili pametno prihodnost. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC, pravi, da bodo skupaj s strateškimi partnerji po načelih Družbe 5.0 z različnimi projekti postopno gradili pametno prihodnost. FOTO: Uroš Hočevar/Delo


Pred kratkim ste oddali tudi prostor za razvoj robotike družbi RoboticsX.


Poslanstvo našega Inovacijskega centra sta združevanje in razvojno sodelovanje s tehnološko naprednimi podjetji iz različnih panog. Tako smo z omenjeno družbo podpisali dolgoročno najemno pogodbo in ji ponudili inovativno okolje, kjer bo partner lahko razvijal programsko opremo ter pametne stroje in naprave, oblikoval prototipne rešitve, upravljal robote in druge pametne naprave, organiziral izobraževanja, heckathone. V prostorih bo tudi razstavni prostor in razvojno-raziskovalni center za razvoj pametnih robotov in rešitev za napredno industrijsko avtomatizacijo in digitalizacijo.


Zakaj je BTC Living Lab tako dobro živo testno okolje za preizkušanje najrazličnejših tehnoloških rešitev?


Ker je ljubljanski BTC City mesto v malem. Sestavlja ga množica različnih vsebin, ciljnih javnosti ter gradbene, prometne in tehnološke infrastrukture. Je eno največjih poslovnih, nakupovalnih, rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi in vsako leto beleži več kot 21 milijonov obiskov. Njegov potencial želimo izkoristiti za svoje poslovne dejavnosti in ga na trgu pozicionirati kot realno testno okolje, namenjeno razvoju in preizkušanju različne programske in strojne opreme. S poslovnimi partnerji posegamo na področja trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, tehnologij za upravljanje pametnih mest, tehnologije veriženja podatkovnih blokov in naprednih rešitev v trgovski dejavnosti.


Znano je, da ste najdlje prišli na področju mobilnosti, za ta namen ste ustanovili AV Living Lab. Na ulicah BTC Cityja ste med drugim že preizkusili samovozeči avtobus.


AV Living Lab – Autonomous Vechicles Living Lab BTC City Ljubljana – je res projekt, ki ga velja posebej izpostaviti. Ustanovili smo ga za izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov za samovozeča vozila in kultiviranje tehnologij, ki se bodo prilagajale potrebam ljudi. S podjetjem AV Living Lab smo izvedli že več kot 30 projektov s področja mobilnosti in logistike, komunikacij, fintecha, pametnih omrežij in pametnih mest. Preizkušali smo samovozeče vozilo za prevoz potnikov in sistem za komunikacijo med avtonomnimi vozili in potniki. Za Daimler smo preizkušali novo naprednejšo mobilno aplikacijo, organizirali smo mednarodno konferenco City as a Lab Summit 2019 z ugledno mednarodno udeležbo. Naj omenim še novi pilotni projekt v navezi s Toyoto, Toyota DriveMe, ki prinaša nove storitve za poslovne najemnike in zmanjšuje potrebo po parkirnih prostorih. Gre za »hišno« souporabo hibridnih vozil Toyota in Lexus, ki jih že ponujamo partnerjem oziroma njihovim zaposlenim na območju BTC.

Shuttle Navya je samovozeče in električno vozilo, ki je po BTC Cityju naenkrat zapeljalo kar 15 potnikov. FOTO: Leon Vidic/Delo
Shuttle Navya je samovozeče in električno vozilo, ki je po BTC Cityju naenkrat zapeljalo kar 15 potnikov. FOTO: Leon Vidic/Delo


Učinkovita raba energije je postala imperativ družbe in vsakega gospodarskega subjekta posebej. V BTC ste se povezali z japonskimi in domačimi partnerji v projektu NEDO. Kaj je cilj projekta, kako bo potekal?


NEDO je štiriletni strateški energetski projekt pametnih omrežij, ki je nastal v okviru slovensko-japonskega partnerstva in velja za enega najbolj inovativnih energetskih projektov na svetu. V projektu združuje moči več partnerjev: japonska razvojna agencija NEDO in njen pooblaščeni izvajalec družba Hitachi, Eles, občina Idrija in BTC. Njihov cilj je vzpostaviti pametno električno omrežje v Sloveniji in omogočiti boljšo koordinacijo med deležniki v elektroenergetskem sistemu, njegovo učinkovitejše delovanje in zanesljivo preskrbo z elektriko. Za BTC ima projekt veliko dodano vrednost, saj bomo z namestitvijo baterijskega hranilnika energije povečali zanesljivost oskrbe BTC Cityja Ljubljana, podjetja AquafilSLO, ki je v neposredni soseščini, prek distribucijskega omrežja Elektro Ljubljana, skupaj s termoelektrarno Te-Tol pa tudi zagotavljali odtočno obratovanje Mestne občine Ljubljana


Malo mesto je tudi domovanje številnih zagonskih podjetij. Kakšne koristi bo imel od tega BTC?


ABC pospeševalnik, ki smo ga skupaj s strateškimi partnerji ustanovili pred štirimi leti, je danes za številna zagonska podjetja pravo regijsko stičišče med inovacijami, naložbami in gospodarstvom. Skozi posamične projekte je vir inovacij tudi za BTC. Skozi pospeševalnik je šlo do danes okoli 135 zagonskih podjetij, od katerih je aktivnih, s pozitivnimi bilancami, več kot polovica. Svoje izdelke je na trg plasiralo že 12 podjetij iz osme in devete generacije, še več jih ustvarja redne prihodke. Pospeševalnik je bil lani in predlanskim nagrajen kot najboljši pospeševalnik v Srednji Evropi. Investitorjem ponuja možnost vlagati v inovativna, globalno usmerjena podjetja; do danes so tukajšnji startupi prejeli več kot 30 milijonov evrov investicij. Kaj ima od tega BTC? Vstopa v lastniško strukturo zagonskih podjetij, ki obetajo investicijski donos. Za nas pa so pomembne tudi rešitve, ki jih razvijajo in jih lahko vgradimo v naše poslovne stebre.

BTC velja za enega vodilnih upravljavcev in razvojnikov poslovnih nepremičnin v regiji, hkrati pa je v slovenskem merilu prepoznan kot eden vodilnih ponudnikov logističnih storitev za izdelke vsakdanje rabe. FOTO: Jure Eržen/Delo
BTC velja za enega vodilnih upravljavcev in razvojnikov poslovnih nepremičnin v regiji, hkrati pa je v slovenskem merilu prepoznan kot eden vodilnih ponudnikov logističnih storitev za izdelke vsakdanje rabe. FOTO: Jure Eržen/Delo


Zdi se, da so vam startupi kot mlademu menedžerju še posebej blizu, menda se posebej osredotočate na tehnologijo veriženja podatkovnih blokov.


Drži, startupi so mi blizu, saj v prvi vrsti prinašajo kreativno disrupcijo v naš razmeroma tradicionalen poslovni model. Z ustanovitvijo skupnosti blockchain se je tako razvilo konkretno projektno razvojno sodelovanje v okviru BTC Logističnega centra: skupaj z zagonskim podjetjem Origin Trail testiramo rešitev, ki na podlagi tehnologije veriženja podatkovnih blokov omogoča sledenje zalogam v realnem času. Ta tehnologija prinaša v logistiko in dobavne verige sledljivost in integriteto podatkov, kar omogoča učinkovitejše izvajanje logističnih procesov. To je posebej pomembno v logistiki izdelkov vsakdanje rabe, kjer so za uspešno izpeljan posel ključni kratki izvedbeni roki in dosledno upoštevanje prodajnih urnikov.


Omenili ste, da je inovativnost ključna za razvoj in uspešnost družbe. Kako pri zaposlenih spodbujate inovativnost in kakšni so konkretni rezultati?


Naše sodelavce načrtno vključujemo v inovacijske procese. Zaposlene spodbujamo, da razmišljajo zunaj okvirov, prodorno in drzno, in to timsko. Že vrsto let imamo mehanizem, s katerim vsako leto zberemo več deset inovativnih »idej z vizijo« in do deset »projektov z vizijo«, ki jih predlagajo zaposleni. Vsaka sprejeta ideja ali projekt se ustrezno finančno nagradi. Zaposleni so si na primer zamislili inovativen trajnostni projekt ogrevanja Atlantisa in Športnega centra Millenium z odpadno toploto družbe AquafilSLO, s čimer se izpusti ogljikovega dioksida zmanjšajo za dva tisoč ton na leto, kar je enako porabi 1100 vozil, ki letno prevozijo približno 13.000 kilometrov. Primer ekipnega medsektorskega sodelovanja je tudi uvedba nove poslovne dejavnosti upravljanja nepremičnin za druge lastnike, BTC PROP.

Komentarji: