Podpora izboljševanju kakovosti in napredovanju k odličnosti

Direktor SIQ Igor Likar poudarja, da sta njihovi konkurenčni prednosti tudi mednarodna prepoznavnost in dosledna nepristranskost
Fotografija: SIQ je na globalnem trgu precej izjemen, saj smo institucija, ki med vsemi konkurenti nudi najširši spekter storitev preskušanja in certificiranja, pravi direktor Igor Likar. FOTO: Jože Suhadolnilk/Delo
Odpri galerijo
SIQ je na globalnem trgu precej izjemen, saj smo institucija, ki med vsemi konkurenti nudi najširši spekter storitev preskušanja in certificiranja, pravi direktor Igor Likar. FOTO: Jože Suhadolnilk/Delo

Ljubljana – Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) že več kot 50 let sodeluje z organizacijami pri nastopanju na trgih, dvigovanju storilnosti, izboljševanju kakovosti in napredovanju k odličnosti. »Poglavitne konkurenčne prednosti SIQ so znanje in izkušnje naših strokovnjakov, mednarodna prepoznavnost in kredibilnost, fleksibilnost, ponudba celostnih rešitev in uvajanje novih storitev ter stalno prilagajanje trgu,« poudarja direktor SIQ Igor Likar.
 

Kaj je cilj SIQ in kakšne so vaše konkurenčne prednosti?


SIQ je organizacija, ki je usposobljena in akreditirana za preverjanje izpolnjevanja zahtev zelo širokega spektra standardov, ki veljajo za izdelke, storitve in procese. Naš cilj je s široko in celovito ponudbo podpreti in pospeševati prizadevanja organizacij, da uresničijo svoje cilje za kakovost izdelkov in storitev ter sledijo svojim usmeritvam za povečanje produktivnosti in uspešnosti poslovanja. Ne samo, da preskušamo in certificiramo proizvode, ampak tudi presojamo sisteme vodenja v različnih panogah, od turizma, pa do ministrstev, bank, zavarovalnic in gospodarskih družb. Mednarodno veljavnost in visok strokovni nivo našega dela potrjujejo tudi številne akreditacije in članstva v mednarodnih certifikacijskih shemah in združenjih. Seveda pa je ključni atribut za naš uspeh na trgu dosledna neodvisnost in posledična nepristranskost ocen, ki jih podajamo. Kar pa je omogočeno ravno s statusom neprofitnega zavoda, katerega ključni ustanovitelji so vlada, Gospodarska zbornica Slovenije, Zavarovalnica Triglav, Iskra in Gorenje.


Koliko storitev letno opravite in za koliko gospodarskih družb? Kakšen je njihov skupni promet?


Naše storitve je lani uporabljalo preko 1.800 gospodarskih družb iz Slovenije, ki so skupaj ustvarila 41,5 milijarde evrov prihodkov, kar predstavlja dobrih 43 odstotkov vsega prihodka podjetij v Sloveniji. Tako smo pri skoraj polovici prihodka podjetij udeleženi z neko vrsto podpore, ki jim jo nudimo s svojimi storitvami za njihov nastop na svetovnem trgu. V zadnjih treh letih smo vsaj eno storitev opravili za 75 odstotkov največjih slovenskih izvoznikov oziroma sodelovali pri 84 odstotkih njihovega izvoza. Naše storitve priznavajo praktično povsod po svetu.

SIQ slabih 60 odstotkov svojih storitev proda tudi v tujino, saj če hočemo vzdrževati neko kritično maso opremljenosti, znanj, mednarodne priznanosti, moramo imeti tudi določen obseg posla, ki se ga samo na slovenskem trgu ne da doseči. Še vedno pa nam ostaja v fokusu lokalno gospodarstvo.


V SIQ morajo biti na špici tehnologij, zato že dolga leta vlagaJo najmanj 8 odstotkov prihodkov v razvoj novih storitev, da so lahko vedno korak pred svojimi strankami. FOTO: Tomi Lombar/Delo
V SIQ morajo biti na špici tehnologij, zato že dolga leta vlagaJo najmanj 8 odstotkov prihodkov v razvoj novih storitev, da so lahko vedno korak pred svojimi strankami. FOTO: Tomi Lombar/Delo


Na kakšne načine pridobivate stranke in iz koliko držav prihajajo?


SIQ je na globalnem trgu precej izjemen, saj smo institucija, ki med vsemi konkurenti nudi najširši spekter storitev preskušanja in certificiranja. Vsaj eno storitev prodamo v več kot 65 držav vsako leto. Ugled znamke, ki smo ga s kakovostnim delom gradili desetletja, dobesedno prinaša posle in omogoča ustvarjanje presežkov prihodkov nad stroški. Te kot neprofitni zavod usmerjamo v razvoj novih storitev in odpiranje novih trgov. Imamo stalno rast od leta 1992 dalje, in sicer imamo 12-odstotno povprečno letno stopnjo rasti.


Kako SIQ pospešuje prizadevanja organizacij, da uresničijo cilje za kakovost ter sledijo usmeritvam za povečanje produktivnosti in uspešnosti poslovanja?


SIQ je tesno vpet v procese dviga kakovosti v organizacijah, kot tudi pri omogočanju rasti produktivnosti ter uspešnosti poslovanja. Podporo dvigu kakovosti ne predstavljata le naši dejavnosti ocenjevanja sistemov vodenja ter izobraževanje, ampak tudi celotna dejavnost preskušanja in certificiranja proizvodov. Rezultat našega preskušanja je namreč zmanjšanje tveganj glede varnosti in zanesljivosti proizvodov, ki prihajajo na trg.

Ponudnikom s celovito storitvijo omogočamo hiter vstop na trg s proizvodi in storitvami, ki odgovarjajo vsem pričakovanim in uveljavljenim standardom. Naša ključna vloga pri tem je, da proizvajalci dobijo takšno potrdilo blizu in dovolj hitro, saj če danes zamudiš z inovativnim proizvodom na trg, si že zapravil svojo prednost in možnost za preživetje - danes vsak dan šteje.
Končnemu kupcu teh proizvodov in storitev se zaradi našega zagotovila ni potrebno spraševati o tem, ali je proizvod varen in ali v resnici ustreza obljubam, ki jih navaja proizvajalec. Potem, ko SIQ opravi svoje delo, so namreč proizvajalci lahko prepričani, da so njihovi proizvodi varni in funkcionalni. S tem neposredno vplivamo na dvig njihove produktivnosti in zmanjšujemo stroške, vezane na reklamacije in druge škodne primere ter s tem navsezadnje povečujemo tudi uspešnost poslovanja.


Na kakšne vse načine lahko podjetjem pomagate na njihovi poti k inovativnim poslovnim modelom, s katerimi podjetja lahko ohranijo in utrjujejo svoje pozicije na trgu?


V SIQ moramo biti na špici tehnologij, tako kot sami proizvajalci, zato že dolga leta vlagamo najmanj 8 odstotkov prihodkov v razvoj novih storitev, da smo sposobni slediti trendom in da smo vedno korak pred svojimi strankami.

Ker je tehnične strokovnjake zelo težko dobiti, imajo že dolga leta vzpostavljen mehanizem, preko katerega poskušajo zadržati najboljše študente, pravi Igor Likar, direktor SIQ. FOTO: Jože Suhadolnilk/Delo
Ker je tehnične strokovnjake zelo težko dobiti, imajo že dolga leta vzpostavljen mehanizem, preko katerega poskušajo zadržati najboljše študente, pravi Igor Likar, direktor SIQ. FOTO: Jože Suhadolnilk/Delo


Naša vloga pri omogočanju podjetjem, da na trgu uveljavljajo inovativne poslovne modele je predvsem ta, da jim omogočamo učinkovito testiranje teh modelov še preden pridejo na trg. Poslovni modeli trajnostne mobilnosti, na primer, ostanejo le črka na papirju, če proizvodi ne delujejo v skladu z varnostnimi zahtevami ali obljubami glede trajnosti delovanja. Baterije so verjetno pomemben element prihodnosti trajnostne mobilnosti, ampak seveda le, ko za uporabnika niso nevarne, ko prenesejo vse možne zunanje vplive in, ko delujejo tako dolgo, kot to obljublja proizvajalec. SIQ s svojimi dejavnostmi zagotavlja, da so obljube tudi uresničene in s tem preverja uresničljivost poslovnih modelov, na katerih temeljijo posamezne rešitve.


Na kakšen način pa je trajnostni razvoj del vaše strategije?


Trajnostni razvoj je pomemben del celovitih storitev, ki jih SIQ Ljubljana ponuja poslovnim partnerjem, je pa tudi strateška naravnanost naše organizacije, vpeta v praktično vse poslovne procese. V okviru ekološkega vidika trajnostnega razvoja je SIQ poskrbel za informatizacijo poslovanja (izdaja elektronskih certifikatov/preskusnih poročil) in s tem zmanjšal porabo papirja. Na leto namreč izdamo več kot 5000 potrdil, preskusnih poročil in certifikatov, pri čemer ima marsikatero poročilo lahko tudi preko 100 strani.

Okolju prijazna in energetsko učinkovita je tudi nova poslovna stavba, v kateri sedaj delujejo praktično vse dejavnosti SIQ Ljubljana, s storitvijo na enem mestu smo tako ukinili prevoze preskušancev med različnimi lokacijami ter s tem poleg poslovne učinkovitosti zmanjšali tudi ogljični odtis. Za prihod zaposlenih v službo spodbujamo vožnjo s kolesom, za namene službenih poti po Ljubljani smo nabavili kolesa.

SIQ s svojimi storitvami skrbi za aktivno/bistveno vlogo v trajnostnem razvoju poslovanja podjetij in organizacij, saj skrbi za uveljavljanje/izvajanje mednarodnih standardov, s svojimi izobraževanji skrbi tudi za širšo ozaveščenost organizacij o mednarodno sprejetih normah in izzivih pri trajnostnem razvoju.


Katere gospodarske panoge, v katerih certificirate, so za SIQ najpomembnejše in katere vam prinašajo največ prihodkov?


Zelo veliko delamo za avtomobilsko industrijo, proizvajalce igralnih naprav. Največjo rast imamo na področjih preverjanja medicinskih pripomočkov in preverjanja informacijske varnosti. Največ prihodkov imamo na področju preverjanja varnosti in elektromagnetne združljivosti.

Znesek neke naše povprečne storitve je od 3000 do 4000 evrov, seveda imamo tudi storitve nad 10.000 pa vse do 100.000 evrov, vendar so to še vedno sorazmerno nizke številke proti številkam, ki jih naše stranke lahko imajo s poslovno škodo, če bi bilo kaj narobe z nekim proizvodom.

SIQ je svetovni igralec na segmentu preverjanja igralniških aparatov. FOTO: Tomi Lombar/Delo
SIQ je svetovni igralec na segmentu preverjanja igralniških aparatov. FOTO: Tomi Lombar/Delo


Na področju igralništva se sedaj resno širimo na tržišče ZDA, ki je v igralništvu največji trg tako za proizvajalce kot tudi po številu jurisdikcij, ki jih je potrebno izpolnjevati na tem trgu. Nedavno smo podpisali dolgoročno pogodbo z enim izmed 5 največjih globalnih proizvajalcev teh izdelkov. S tem izkazujemo, da smo resnično svetovni igralec na segmentu preverjanja igralniških aparatov.


Koliko zaposlenih imate in katere profile? Je kakšne profile težko dobiti?


Trenutno je v Ljubljani 158 redno zaposlenih, v naših enotah v tujini pa 28. Imamo namreč laboratorij v Nemčiji in Srbiji, ki se ukvarjata z varnostjo proizvodov in elektromagnetne kompatibilnosti. Igralniške laboratorije pa imamo v Italiji in Južni Afriki, poleg tega pa še dve podružnici: v ZDA in Španiji. Na Hrvaškem imamo tudi svojo družbo, ki pa zaradi bližine tega trga ni močno zaživela in služi, da imajo nekatere hrvaške stranke možnost plačila preko nje.

Poleg tega imamo več kot 200 zunanjih in pogodbenih sodelavcev, od tega jih je okoli 150 na področju presoj sistemov vodenja, okoli 50 pa na področju izobraževanja. Področje, ki ga pokrivamo pri sistemih vodenja je praktično vso slovensko gospodarstvo in družba, zato ni možno imeti stalno zaposlenih tako veliko strokovnjakov, ki bi lahko pokrivali vse gospodarske panoge.


Ali je kakšne profile težko dobiti?


Tehnične strokovnjake je zelo težko dobiti. Zato imamo že dolga leta vzpostavljen mehanizem, preko katerega poskušamo zadržati pri nas najboljše študente. Sodelujemo pa tudi s fakultetami, najbolj tesno s Fakulteto za elektrotehniko in na tak način imamo vzpostavljen kanal dostopa do tistih, ki bi lahko postali potencialno zaposleni pri nas. Smo sorazmerno specifična dejavnost, zato je praktično nemogoče dobiti izdelan kader na trgu, zato moramo svoj kader sami vzgajati.


Digitalizacija vstopa v vse pore poslovanja podjetij. Ali to spreminja tudi način vašega delovanja?


Že pred časom smo se zavezali, da kjer je le možno preidemo na elektronsko poslovanje in s tem zmanjšamo papirno poslovanje, ki v veliki meri obremenjuje okolje. S tem namenom je SIQ vzpostavil svoj CA (certification authority) strežnik, ki nam omogoča elektronsko podpisovanje izdanih dokumentov. Velik del svojih razvojnih virov smo usmerili v informatizacijo poslovanja, kot so informacijski sistem za podporo poslovanju, priprava elektronskih dokumentov, itd.. Zadnjih nekaj let tako večino dokumentov izdamo v elektronski obliki, ki so podpisani z elektronskim podpisom odgovornih oseb. Storitev je prijaznejša tako okolju, kot tudi našim partnerjem. Na področju preverjanja varnosti informacijskih tehnologij smo v lanskem letu dosegli 59-odstotno rast prihodkov.
 Lahko navedete kakšne zanimivosti pri vašem delu?


Po telefonu nas je pred dobrim letom kontaktirala ruska stranka in je povedala, da želi testirati komercialne aparate za prodajo hrane in pijače za korejski trg. Vse kapacitete smo imeli zasedene. Stranki se je mudilo, in je želela, da čimprej začnemo. Ker smo mislili da bodo za pripravo in dostavo vzorcev rabili kar nekaj časa, smo rekli, da bomo začeli s testiranjem 3 tedne po dostavi vzorcev in dokumentacije. Pogovor je potekal v četrtek, v ponedeljek pa smo že imeli 6 naprav z vso dokumentacijo pred SIQ, saj so jih takoj poslali z letalom in za pošiljko plačali kar 9.000 evrov.

Med drugim smo tudi certificirali vmesnik za natančno komunikacijo 40.000 zrcal z GPS točkami, ki delajo na isti frekvenci, za sončno elektrarno v Izraelu. Za mednarodno potrošniško organizacijo smo delali preverbo napajalnikov, ki jih je bilo kar 85 % neustreznih; obenem smo ugotovili, da so baterije relativno dobre, so pa problematični ponaredki baterij znanih proizvajalcev.

Komentarji: