Predstavitvena informacija

Ste previdni ali pogumni?

Kako si predstavljate svoj popolni dan za sprostitev? Bi ostali doma, se odpravili na sprehod v naravo, odigrali partijo tenisa, se ne glede na vreme odpravili na daljši tek ali pa bi se lotili celo kakšnega resnega adrenalinskega izziva?
Fotografija: FOTO: Internet
Odpri galerijo
FOTO: Internet

Odgovorov je toliko kot značajev. Enako je pri financah. Ko se odločamo za naložbe, so nekateri zadržani in se jim zdi varnost pomembnejša od višine donosa. Drugi se odločajo drzneje, pripravljeni so se soočiti tudi z nekoliko večjimi padci vrednosti naložbe, če menijo, da bo ta dolgoročneje zato prinesla več.

Nekje v ozadju je vedno vlagateljeva toleranca do tveganja. Z nobenim od profilov ni nič narobe, če le vlagatelj pri identifikaciji svojega profila upošteva svojo »subjektivno« nagnjenost k tveganju in hkrati tudi svojo »objektivno« sposobnost za prevzem tveganja. Adrenalinsko na primer ne morete preživeti dneva le zato, ker si to želite. Pred tem morate aktivnost tudi obvladati in imeti zanjo primerno opremo, da boste lahko v dnevu uživali, ne da bi ogrozili svojo varnost.1. ZELO PREVIDEN 
Vlagatelj se je pripravljen izpostaviti le zelo majhnim nihanjem svojega premoženja. Njegov primarni naložbeni cilj je ohraniti vrednost svojega premoženja. 
PRIMERNA NALOŽBA: kombinacija skladov denarnega trga in skladov obvezniških trgov, s poudarkom na skladih denarnega trga.

2. PREVIDEN 
Vlagatelj lahko svoja sredstva izpostavi manjšemu tveganju, a se ne želi izpostaviti večjim nihanjem svojega premoženja. Njegov naložbeni cilj je običajno povprečna rast vrednosti premoženja. 
PRIMERNA NALOŽBA: kombinacija skladov denarnega trga, skladov obvezniških trgov in mešanih skladov. 

3. ZMERNI 
Vlagatelj lahko svoja sredstva izpostavi zmernemu tveganju. Za doseganje nadpovprečnih donosov se je v obdobju enega leta pripravljen soočiti tudi z zmernimi padci svojega premoženja. 
PRIMERNA NALOŽBA: mešani skladi in skladi delniških skladov s poudarkom na mešanih skladih. 

4. DINAMIČEN 
Vlagatelj lahko svoja sredstva izpostavi visokemu tveganju. Za doseganje nadpovprečnih donosov se je pripravljen soočiti tudi z večjimi nihanji svojega premoženja. 
PRIMERNA NALOŽBA: skladi delniških skladov, delniški skladi razvitih trgov in delniški skladi razvijajočih se trgov s poudarkom na delniških skladih razvitih trgov. 

5. ZELO DINAMIČEN 
Vlagatelj je nadpovprečno naklonjen tveganju. Za doseganje nadpovprečnih donosov se je pripravljen soočiti tudi z izrazitimi nihanji svojega premoženja. 
PRIMERNA NALOŽBA: delniški skladi razvitih trgov in delniški skladi razvijajočih se trgov. 

IZDELAJTE SVOJ PROFIL 

Obiščite nas na www.kd-skladi.si.