Digitalizacija ni več grožnja, ampak priložnost

Skoraj tri četrtine podjetij na območju CEE je že sprejelo zaveze glede uvajanja digitalizacije.
 
Fotografija: Industrijske robote uporablja šest odstotkov podjetij v Sloveniji z vsaj desetimi zaposlenimi. Foto Gaššper Boncelj
Odpri galerijo
Industrijske robote uporablja šest odstotkov podjetij v Sloveniji z vsaj desetimi zaposlenimi. Foto Gaššper Boncelj

Podjetja pospešeno digitalizirajo svoje delovne procese, tudi v regiji Srednje in Vzhodne Evrope (CEE), je pokazala raziskava A. T. Kearney, ki so jo z Združenjem Manager izvedli tudi v Sloveniji. Še pred dvema letoma manj kot polovica menedžerjev in njihovih vodilnih sodelavcev v regiji ni imela konkretnih načrtov na tem področju, letos jih je 70 odstotkov potrdilo, da so v njihovem podjetju sprejeli zaveze na tem področju. V tem času se je spremenil tudi odnos vodstvenih ljudi v podjetjih do digitalne transformacije, saj je velika večina ne vidi več kot grožnjo tradicionalnemu načinu dela, ampak kot priložnost.


Digitalizacija v Sloveniji


Digitalizacija ima nedvomno velik vpliv na delovne naloge zaposlenih in samozaposlenih, ugotavljajo na državnem statističnem uradu (Surs). Anketa med zaposlenimi in samozaposlenimi je pokazala, da jih dobrih devet desetin internet uporablja redno (ne glede na namen), samo šestim odstotkom pa je medmrežje popolnoma tuje.

Računalnike ali računalniško podprto opremo oziroma stroje pri svojem delu uporablja 74 odstotkov zaposlenih in samozaposlenih. Njihovo najpogostejše opravilo je izmenjava elektronske pošte ali vnašanje podatkov v podatkovne baze. Razvoj IKT omogoča, da čedalje več zaposlenih dela od doma, hkrati pa od njih zahteva nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje že pridobljenih veščin za uporabo programske opreme, aplikacij ali računalniško podprte opreme. Okoli 71 odstotkov kadra, ki pri delu uporablja računalnike, meni, da njihove veščine zadoščajo za opravljanje njihovih nalog, 18 odstotkov pa odgovarja, da bi s svojim znanjem lahko opravljali zahtevnejše delovne naloge.

Za četrtino anketiranih je uporaba IKT poenostavila sodelovanje s sodelavci ali poslovnimi partnerji, za 24 odstotkov se je olajšalo spremljanje učinkovitosti dela, za 22 odstotkov je zrasla samostojnost pri organiziranju delovnih nalog, 18 odstotkov jih več časa namenja pridobivanju novih veščin.


Spodbuja tudi inovacije


Kot na podlagi analize med podjetji z več kot desetimi zaposlenimi sklepa Surs, uporaba digitalnih tehnologij in uvedba avtomatizacije v podjetja spodbujata inovacije ter povečujeta konkurenčnost in gospodarsko rast.

grafika Foto Delo Infografika
grafika Foto Delo Infografika


Računalništvo v oblaku na primer omogoča podjetjem dostop do računalniške infrastrukture po internetu – brez večjih kapitalskih naložb. Robotizacija povečuje produktivnost, znižuje stroške proizvodnje in vzdržuje stalno kakovost izdelkov. Industrijske robote uporablja šest odstotkov podjetij z vsaj desetimi zaposlenimi, storitvene (take, ki delujejo do neke mere avtonomno) pa en odstotek. 3D-tiskanje med drugim skrajšuje čas, potreben za razvoj in izdelavo izdelkov, uporabljajo pa ga predvsem podjetja za proizvodnjo elektronike, vozil, električnih naprav, pohištva, v kemiji, farmaciji itn. Analiza masovnih podatkov pa hitro poda pomembne informacije, ki so ključne za sprejemanje odločitev.
 

Komentarji: