Država ponuja subvencije. Preverite, ali ste upravičeni

Na voljo je 2,047 milijona evrov, kar naj bi zadoščalo za 2500 zaposlenih.
Fotografija: Foto Matej Druznik/Delo
Odpri galerijo
Foto Matej Druznik/Delo

Od danes se lahko zaposleni posamezniki, samostojni podjetniki in posamezniki, vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi, ki so (bili) vključeni v neformalno izobraževanje med 1. septembrom lani in 31. avgustom letos ter so stroške izobraževanja poravnali sami, prijavijo na razpis za subvencioniranje teh izobraževanj in usposabljanj. Objavil ga je javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, sofinancirata pa ga EU in ministrstvo za delo.

Na voljo je 2,047 milijona evrov, kar naj bi zadoščalo za 2500 zaposlenih. 
Posamezni prijavitelj lahko dobi največ 813,33 evra (upoštevaje akontacijo dohodnine). Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Rok za prijavo je do porabe sredstev (kar bo objavljeno na spletnih straneh sklada) oziroma najdlje do 5. septembera.

Komentarji: