Slovenski učitelji na višjih stopnjah nadpovprečno obremenjeni

Največ učencev na učitelja je bilo v letu 2016 v Franciji (19,4), najmanj pa v Grčiji (9,3).
Fotografija:  Vsak vzgojitelj ali pomočnik v vrtcu skrbi za povprečno osem otrok. FOTO Voranc Vogel/Delo
Odpri galerijo
 Vsak vzgojitelj ali pomočnik v vrtcu skrbi za povprečno osem otrok. FOTO Voranc Vogel/Delo

Po podatkih državnega statističnega zavoda je bilo v minulem šolskem letu v Sloveniji od skupno 76.534 študentov 7418 ali skoraj desetina vpisanih v program Izobraževanje učiteljev. Razmerje med spoloma: 6478 študentk in 940 študentov. Obremenjenost pedagoških delavcev, merjena s številom poučevanih, se z višjo stopnjo izobraževanja povečuje. Vsak od 11.230 vzgojiteljev in njihovih pomočnikov v slovenskih vrtcih skrbel povprečno za osem predšolskih otrok, vsak od 17.928 osnovnošolskih učiteljev je poučeval povprečno deset učencev, v srednjih šolah, kjer je poučevalo 6131 srednješolskih učiteljev, pa je en učitelj poučeval povprečno dvanajst učencev.

Ker so šolski sistemi v državah članicah EU različni, tovrstna neposredna primerjava obremenjenosti učiteljev ni mogoča v celoti, ampak le na ravni osnovnošolskega izobraževanja otrok do 6. razreda in na ravni srednješolskega izobraževanja. V osnovnošolskem izobraževanju do 6. razreda je v letu 2016 v EU-28 skrbel en učitelj povprečno za 14,4 učenca, v Sloveniji za 14,3, kar je Slovenijo uvrstilo na 12. mesto. Največ učencev na učitelja je bilo v letu 2016 v Franciji (19,4), najmanj pa v Grčiji (9,3). V srednješolskem izobraževanju je bilo v EU-28 povprečno 12,0 učenca na učitelja, v Sloveniji pa 14,2, kar nas uvršča pod povprečje celotne EU. Od leta 2010 do 2017 se je armada učiteljev povečala za desetino.
 

Komentarji: