Za več reda pri izplačilih plač in prispevkov

ZPIS poziva delavce, ki jim podjetja niso plačevala prispevkov, k izpolnitvi izjave
Fotografija: 10-letne obveznice Italija
Odpri galerijo
10-letne obveznice Italija

Z januarjem je začela veljati zakonska določba zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po kateri se bodo obdobja, za katera delodajalec ni obračunal prispevkov, zaposlenim štela v pokojninsko dobo (ne pa tudi v izračun pokojninske osnove).

ZPIS bo na podlagi Fursovih davčnih evidenc pozval delodajalca, naj izplača plačo, če je še ni, in naj predloži obračun davčnega odtegljaja, delavca pa bo obvestil o obdobju, za katero prispevki niso bili obračunani, in o posledicah za podjetje. Delavcem, za katere nima podatkov o obračunanih prispevkih, bo poslal izjavo o izplačilu oziroma neizplačilu plače, Furs pa bo na podlagi izpolnjene in vrnjene izjave nadaljeval postopke.

Zavod bo zavarovancem za januar poslal 2793 obvestil o neobračunanih prispevkih in 1526 pozivov delodajalcem, za februar pa 4079 obvestil in 1866 pozivov delodajalcem. Odslej bo lahko prekrškovni postopek zoper kršitelje uvedel tudi Furs. Do sedaj je imel to pristojnost zgolj Inšpektorat RS za delo. Zavod bo inšpekcijo obvestil o delodajalcih, ki niso predložili obračunov davčnega odtegljaja.

Komentarji: