Predstavitvena informacija

Varno v oblaku

Računalništvo v oblaku prinaša številne prednosti za mala in srednja podjetja, zato marsikateri podjetnik razmišlja o uvedbi teh rešitev. Telekom Slovenije je pravi naslov zanje.
Fotografija: Podatki v Oblaku Foto Jakarin2521 Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Podatki v Oblaku Foto Jakarin2521 Getty Images/istockphoto

Vpeljava novih rešitev v poslovne procese podjetja odpira tudi številna vprašanja. Tako je tudi z vpeljavo IT-rešitev, ki jih omogoča računalništvo v oblaku. Mnoga med njimi so povezana z varnostjo podatkov in zanesljivostjo hranjenja ter zmogljivostmi takšnih rešitev. Strokovnjakom Telekoma Slovenije smo poslali nekaj vprašanj, ki bi se lahko porodila podjetniku pred vpeljavo računalništva v oblaku.
 
 
Na trgu je lepo število ponudnikov storitev v oblaku, med katerimi so tudi takšni, ki nekatere storitve ponujajo brezplačno (npr. Google), zato se postavi vprašanje, ali te brezplačne rešitve zadoščajo osnovnim potrebam obrtnika?

Pri storitvah v oblaku gre za zagotavljanje odzivnega, stabilnega in učinkovitega poslovanja po spletu kadarkoli in kjerkoli. V Telekomu Slovenije svojim poslovnim uporabnikom ponujamo vse za vzpostavitev in delovanje celostnih IKT-rešitev. Pri tem velja, da je približno 80 odstotkov IKT-storitev standardnih v smislu, da jih za svoje poslovanje potrebuje katerikoli podjetnik; te storitve so spletna stran,



e-pošta, Office 365, virtualni strežniki, mrežna oprema itn.



Preostalih 20 odstotkov pa je posebnih storitev, po katerih se podjetnik razlikuje od drugih in so njegova konkurenčna prednost. Vsaka personalizirana storitev v oblaku, ki vsebuje tudi dogovor o ravni storitve (t. i. SLA), je sicer plačljiva, a s tem podjetnik dobi dodatno jamstvo varnosti in kakovosti. Osredotočamo se namreč na zagotavljanje kakovostnih, celostnih in potrebam posameznega podjetja prilagojenih rešitev v skladu z najvišjimi varnostnimi in kakovostnimi standardi. Veliko pozornosti tako namenjamo zanesljivosti, varnosti in dostopnosti rešitev.

Brezplačni oblaki imajo posamezne omejitve, saj ne zagotavljajo razpoložljivosti, imajo omejene kapacitete, prav tako ni možna personalizacija storitev (npr. poštni naslov ne more imeti domene podjetja). Takšne storitve v prosto dosegljivem obsegu uporabniki navadno izkoriščajo s ciljem optimizacije zagonskih stroškov. Dolgoročno pa je, prav zaradi varnosti podatkov, personalizacije, visoke ravni kakovosti, ne nazadnje pa tudi večje prepoznavnosti, primernejša rešitev oblak, ki zagotavlja točno določeno raven storitve in neprekinjeno poslovanje.
 
Kako varni pa so podatki, ki so shranjeni v oblaku? 

V Telekomu Slovenije se zavedamo pomena najvišje stopnje varnosti in varovanja informacij, zato temu področju namenjamo veliko pozornosti. Ne nazadnje naše odgovorno in strokovno delo potrjuje tudi pridobljeni mednarodni standard ISO 27001, ki je standard za kakovosten in varen sistem vodenja varovanja informacij, prejmejo pa ga le organizacije, ki izpolnjujejo najvišje zahteve na področju informacijske varnosti. Standard smo prejeli v letu 2014, letos pa smo ga razširili še na področja zagotavljanja kibernetske varnosti ter nadzora omrežja in storitev. Tako v Telekomu Slovenije še dodatno utrjujemo svoj položaj odgovornega in naprednega operaterja, ki je tudi na področju varnosti storitev in infrastrukture zavezan najvišjim standardom kakovosti.
 
Ali so lastni strežniki varnejša oblika shranjevanja podatkov v primerjavi z oblakom? 

Storitev je varna, če je dobro načrtovana, kakovostno implementirana in vzdrževana. Za ponudnike storitev v oblaku so prav varnost, zanesljivost in razpoložljivost osnovni imperativi delovanja, kajti odpoved kateregakoli elementa od navedenih pomeni nerazpoložljivost storitve. Ob tem nikakor ne smemo pozabiti na dosegljivost storitve. Ker gre pri storitvah v oblaku za odzivno, stabilno, učinkovito in neprekinjeno poslovanje, morajo biti dostopne po spletu kadarkoli in kjerkoli. To je pravzaprav tudi zahteva naročnika (vedno, povsod), o kateri se dogovarja in ki jo rešuje ob sodelovanju s svojim ponudnikom internetnega dostopa.
Pri Telekomu Slovenije za ta namen ponujamo rešitvi ExpressRoute (Microsoft) in FastConnect (Oracle). Gre za varno mednarodno zasebno povezavo od naročnikovih strežnikov do oblaka, kjer se hranijo vsi podatki. Povezava je izredno hitra, ima mahjne t. i. zakasnitve prenosa podatkov ter visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti.
 
Kje so prednosti enega in drugega načina? Kaj pa slabosti?

Lastna infrastruktura vedno pomeni drugačen pristop – zahteva namreč zagonske stroške, treba jo je redno vzdrževati, upravljati ter zagotavljati okoljske pogoje. Nedvomno je ob zagonu podjetja enostavnejše, pa tudi bolj ekonomično, najeti storitev v oblaku, strošek je mesečno razporejen, skladen s porabo, dinamika rasti je odvisna od poslovnega uspeha in širitve podjetja. V zrelejši fazi razvoja in poslovanja posameznega podjetja pa nedvomno nastopi zahteva po večji zanesljivosti, razpoložljivosti, dosegljivosti (primer: proizvodnja) in seveda tudi varnosti. Ob tem pa je na mestu razmislek o okrevanju poslovanja ob napakah, kar prinese nov, dodaten razmislek o hibridni rešitvi ali širitvi obsega storitev v oblaku.
 
Kako pri Telekomu Slovenije poskrbite za varnost podatkov, ki so shranjeni v sklopu vaših storitev v oblaku?
 
V Telekomu Slovenije za varnost ter nemoteno delovanje omrežja in storitev,

Varnost podatkov Foto Telekom Slovenije
Varnost podatkov Foto Telekom Slovenije


ki jih zagotavljamo uporabnikom, s pomočjo strokovnjakov ter najsodobnejše tehnologije in opreme skrbimo 24 ur na dan, vse dni v letu. Pozorno spremljamo vsak element omrežja, neprekinjeno delovanje lastnih sistemov in sistemov svojih uporabnikov pa zagotavljamo v sodobnih podatkovnih centrih na več lokacijah po Sloveniji. To je še posebej pomembno v tehnološki družbi, v kateri je treba ponudbo celostnih informacijsko-komunikacijskih (IKT) rešitev nenehno nadgrajevati. Ob tem pa je, poleg uporabe storitev javnega oblaka, vedno več poudarka tudi na rešitvah interneta stvari (IoT),

Internet stvari Foto Telekom Slovenije
Internet stvari Foto Telekom Slovenije


sistemski integraciji in zagotavljanju informacijske varnosti. Tako tudi širimo in nadgrajujemo portfelj storitev IKT. Z zagotavljanjem storitev v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi na področju varnosti pa izkazujemo svojo zavezo k zagotavljanju kakovostnih storitev tako zasebnim kot poslovnim uporabnikom. Ne nazadnje smo poleg že omenjenega mednarodnega standarda ISO 27001 v letu 2016 kot prva družba v Sloveniji prejeli tudi mednarodni certifikat ISO 22301, s katerim izkazujemo zanesljivo delovanje storitev in procesov ter hiter in učinkovit odziv ob izrednem dogodku, kar pomeni tudi manjše tveganje za daljši izpad storitev in procesov.
 
Ponudnik gotovo dobro poskrbi za varnost, a verjetno so vsi njegovi ukrepi odveč, če uporabnik ne poskrbi za varnost na svoji strani. Katere ukrepe na uporabniški strani svetujete, da bo računalništvo v oblaku varno?

Da bodo storitve v oblaku varne pri ponudniku, imamo strokovnjake, ki celostno poskrbijo za razvoj IKT ter zagotovijo izobraževanje zaposlenih v podjetju, s svojo podporo pa lahko zmanjšajo poslovna tveganja in svetujejo na vsakem koraku digitalne transformacije podjetja. Po drugi strani pa so potrebni tudi izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov, neprestano preverjanje in izboljševanje poslovnih procesov zagotavljanja storitev.
Uporabniki lahko sicer za večjo varnost poskrbijo tudi sami, in sicer tako, da upoštevajo nekaj osnovnih ukrepov za večjo varnost na internetu: redno menjajo gesla za dostope (priporočamo na 3 mesece) in te kreirajo tako, da imajo dovolj veliko število znakov, uporabijo velike črke, številke in ločila, redno posodabljajo protivirusne zaščite in uvedejo primerno t. i. požarno pregrado.

Zagotovo pa je zanje najbolje, da skrb za varnost in neprekinjeno poslovanje prepustijo strokovnjakom Telekoma Slovenije in oblak najamejo, saj imamo za zagotavljanje varnosti več izkušenj in sredstev.
 
Shranjevanje podatkov pa verjetno ni edina možnost, ki jo omogoča računalništvo v oblaku. Katere še obstajajo? 

Storitve v oblaku se skladno z razvojem vedno bolj nagibajo k t. i. hibridnim rešitvam, ki uporabnikom omogočajo še večjo svobodo: moč lastne infrastrukture, integracijo z javnim oblakom, dostopnost in dosegljivost. Gotovo pa hibridne varnostne rešitve ponujajo najbolj učinkovito zaščito.

Računalništvo v oblaku prinaša podjetnikom prihranke, saj odpade investicija v drago strežniško opremo, večjo prilagodljivost in agilnost, ki sta v poslu zelo cenjeni, ob vsem tem pa je uporaba enostavna. V svetu podjetniki storitve v oblaku uporabljajo predvsem za shranjevanje podatkov, njihovo sinhronizacijo in delitev med sodelavci, e-pošto, pisanje blogov, gostovanje spletnih strani ipd. Oblak je koristen tudi v primeru, ko se nam pokvari računalnik, saj so vsi podatki še vedno varno pospravljeni. Našteto pa so le nekatere od številnih možnosti.
 
www.telekom.si/poslovni