Za digitalno transformacijo podjetij 30 milijonov evrov

S tem bosta Slovenski podjetniški sklad ter ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinancirala najmanj 300 projektov oziroma podjetij.
Fotografija: Do 100.000 evrov nepovratnih sredstev bo lahko dobilo podjetje nepovratnih sredstev. FOTO: Blaž Samec/Delo
Odpri galerijo
Do 100.000 evrov nepovratnih sredstev bo lahko dobilo podjetje nepovratnih sredstev. FOTO: Blaž Samec/Delo

Slovenski podjetniški sklad je danes skupaj z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil 30 milijonov evrov vreden razpis za spodbude za digitalno transformacijo podjetij. V okviru javnega razpisa bo sofinanciranih najmanj 300 projektov oziroma podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečala dodano vrednost na zaposlenega. Do prijave na razpis pa so upravičeni projekti iz obeh kohezijskih regij.
 
Razpis je v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU. Kot so sporočili iz Slovenskega podjetniškega sklada, gre za že peto naložbo iz pobude ReactEU za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 ter pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

image_alt
Že peto leto iščemo zvezde podjetniškega parketa

 

Spodbuda za rast in razvoj podjetij


Podjetjem bodo sofinancirani upravičeni stroški v višini do 60 odstotkov za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.  V okviru razpisa P4D ReactEU bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj pet zaposlenimi pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 do 100.000 evrov. Na razpis se je treba prijaviti do 1. septembra do 14. ure.

Kot še navajajo, se bodo na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja in vpeljave digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, odpravljale tudi posledice epidemije. »Vlaganja, tudi v spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in ohranitev delovnih mest, bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov. Na ta način bodo podjetja kratkoročno ohranila tržni položaj, dolgoročno pa krepila položaj na obstoječih trgih ter prodirala na nove trge.«
 

Kdo se lahko prijavi na razpis

 
Zahteva razpisa je tudi obvezno sodelovanje z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije. FOTO: Aly Song/Reuters
Zahteva razpisa je tudi obvezno sodelovanje z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije. FOTO: Aly Song/Reuters
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge; imajo ob oddaji vloge pripravljen akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije na naslednjih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, kibernetska varnost, industrija 4.0) ter ki bodo izvedla digitalno transformacijo najkasneje do 30. septembra 2022, pri čemer se projekt ni smel pričeti pred 1. oktobrom 2020.

Zahteva razpisa je tudi obvezno sodelovanje z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije, ki ga podjetja izberejo iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča. Cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje podjetje, da uspešno izvede digitalno transformacijo. Strokovnjak tudi aktivno sodeluje pri implementaciji sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti.

Preberite še:

Komentarji: