Zagotavljajo sodobne programske rešitve za industrijske uporabnike po Evropi

Aleš Temeljotov, član uprave za strategijo in razvoj poslovanja v Metroniku pravi, da se intenzivno ukvarjajo s tehnološkim in poslovnim inoviranjem.
Fotografija: Naše pametne rešitve za proizvodnjo, ki uporabnikom močno olajšajo delo in povečujejo produktivnost, bodo kmalu prisotne v še veliko več državah kot do zdaj, napoveduje Aleš Temeljotov. FOTO: Črt Piksi/Delo
Odpri galerijo
Naše pametne rešitve za proizvodnjo, ki uporabnikom močno olajšajo delo in povečujejo produktivnost, bodo kmalu prisotne v še veliko več državah kot do zdaj, napoveduje Aleš Temeljotov. FOTO: Črt Piksi/Delo

Podjetje Metronik, usmerjeno v avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje, kritične infrastrukture in pametnih zgradb, je v zadnjih dveh letih napredovalo na več področjih: od razvoja najnaprednejših rešitev na temelju umetne inteligence do nadaljnje krepitve prisotnosti na področju rešitev industrije 4.0, pametnih zgradb in infrastrukture. Aleš Temeljotov, vodja prodaje in operacij v podjetju Metronik ter član uprave za strategijo in razvoj poslovanja, pravi, da so sklenili nekaj tudi zanimivih razvojno-poslovnih partnerstev v Sloveniji in Evropi, s čimer skrbijo, da imajo uporabniki njihovih sistemov vedno na voljo najsodobnejše tehnološke rešitve.

Kateri so bili glavni vrhunci podjetja v zadnjih dveh letih, odkar ste leta 2020 prejeli nagrado Delova podjetniška zvezda?

Pred dobrima dvema letoma smo ravno zaključevali iniciativo označevanja proizvedenih zdravil, hkrati pa se je začenjala prva zima s pandemijo. Takrat smo v desetih državah srednje in vzhodne Evrope hkrati uvajali sisteme za označevanje zdravil v zaključni fazi farmacevtske proizvodnje. Gre za kritične sisteme v proizvodnji, ki z unikatnim, kriptiranim označevanjem varujejo uporabnike zdravil pred ponaredki. Vsi sistemi označevanja so temeljili na lastni programski opremi, razviti v Metroniku in zdaj odlično služijo svojemu namenu.

V zadnjih dveh letih smo prav tako prenovili oziroma razvili več digitalizacijskih rešitev za proizvodnjo, sklenili nova partnerstva na področju pametnih zgradb (na primer za avtomatizacijo hotelskih sob) ter napredne rešitve v širšem obsegu prinesli tudi v infrastrukturna podjetja.

Vse to smo podprli z ustreznimi organizacijskimi prilagoditvami, saj smo povečali tudi število zaposlenih. Metronik zdaj zaposluje 125 sodelavcev v Ljubljani in še 40 v tujini. Med zaposlenimi imamo 80 odstotkov inženirjev in magistrov ter osem doktorjev znanosti.

Za razvoj namenimo več kot 15 odstotkov prihodkov na leto, saj se zavedamo, da smo dolgoročno na zahtevnih evropskih trgih lahko konkurenčni le z nenehnim inoviranjem, pravi Aleš Temeljotov.FOTO: Črt Piksi/Delo
Za razvoj namenimo več kot 15 odstotkov prihodkov na leto, saj se zavedamo, da smo dolgoročno na zahtevnih evropskih trgih lahko konkurenčni le z nenehnim inoviranjem, pravi Aleš Temeljotov.FOTO: Črt Piksi/Delo
Nadaljujemo prodor v Evropo, kjer smo postali korporativni MES dobavitelj za več industrijskih multinacionalk. Za vodilno svetovno farmacevtsko podjetje je naša rešitev za digitalizacijo kritičnega procesa v proizvodnji postala globalni standard, Metronik pa potrjen globalni dobavitelj. Naše pametne rešitve za proizvodnjo, ki uporabnikom močno olajšajo delo in povečujejo produktivnost, bodo tako kmalu prisotne v še veliko več državah.

Sklenili smo tudi nekaj zanimivih razvojno-poslovnih partnerstev in prvi rezultati so že opazni. Po eni strani z njimi razvijamo tehnološko najnaprednejše rešitve za optimizacijo procesov z uporabo tehnologij umetne inteligence. Po drugi pa s partnerji na podlagi tehnoloških sinergij razvijamo niz rešitev, ki bodo z najnaprednejšimi komunikacijskimi in oblačnimi tehnologijami prinesle pozitivne učinke na segmente, kjer to do zdaj ni bilo mogoče. Ena takšnih rešitev je tudi oblačna platforma IIoT360, ki smo jo razvili skupaj s Telekomom Slovenije za izboljšanje poslovanja slovenskih strojegradnikov.

Prav tako se še vedno intenzivno ukvarjamo z ustvarjanjem prijetnega delovnega okolja v podjetju z različnimi kadrovskimi pobudami – z izobraževanji, posebnimi team buildingi in podobnim.

Visoko zavezanost h kakovosti še izpopolnjujemo, smo v sklepni fazi pridobivanja certifikata za informacijsko varnost ISO 27001. Informacijska varnost je za naše uporabnike eno od področij z najvišjo prioriteto. Tako bi rekel, da smo zadnji dve leti dobro izkoristili za učvrstitev temeljev za nadaljnjo rast podjetja v prihodnjih letih.

Kaj pričakujete od razvojno-poslovnega partnerstva s Telekomom Slovenije in kaj prinaša platforma IIoT 360 za proizvajalce in uporabnike strojev?

S Telekomom Slovenije poslovno sodelujemo že več let. Pred kratkim smo po intenzivnem strateškem usklajevanju ugotovili, da imamo glede na tehnološki in poslovni razvoj obeh podjetij na voljo kar nekaj neizkoriščenih sinergij, ki jih lahko združimo za razvoj rešitev, ki jih vsak zase ne bi mogli razviti samostojno. Tako smo identificirali nišo, ki s sedanjimi tehnološkimi rešitvami ni dobro pokrita – platforma IIoT​, ki povezuje proizvajalce in uporabnike strojev. Zadnjim s skupno dostopnimi podatki o delovanju strojev omogoča velik preskok v učinkovitosti, stabilnosti delovanja in definiranju novih poslovnih modelov.

V Sloveniji je premalo zgodb razvojno-poslovnega sodelovanja partnerjev, ki so vodilni vsak na svojem področju in ki s kombinacijo svojih kompetenc ustvarijo novo rešitev, z večjo dodano vrednostjo za uporabnike. Od takšnih sodelovanj bi imela koristi ne le tehnološka podjetja, ki rešitve razvijajo, ampak tudi slovenska industrija, ki bi s tem okrepila svojo mednarodno konkurenčnost. In prav to izboljšanje celega ekosistema je eden najpomembnejših pričakovanih učinkov za rešitev IIoT360.

Po podobnem pristopu razvijamo tudi druge oblačne rešitve na področjih, na katerih z oblačnimi tehnologijami lahko dosežemo precej večjo dodano vrednost – recimo tudi na področju energetske učinkovitosti.

Kako pa se širi vaša partnerska mreža v Evropi?

Strategija ostaja digitalna, mednarodna in usmerjena v zaposlene, pravi Aleš Temeljotov. FOTO: Črt Piksi/Delo
Strategija ostaja digitalna, mednarodna in usmerjena v zaposlene, pravi Aleš Temeljotov. FOTO: Črt Piksi/Delo
V našo mrežo smo pred dobrim mesecem sprejeli partnerja za digitalizacijo industrije na Poljskem. Tako smo s partnerji prisotni v že več kot desetih evropskih državah. Nekatera partnerstva so bolj tržna, medtem ko so druga tudi razvojna. V sklopu zadnjih razvijamo tehnološko najnaprednejše programske rešitve za proizvodnjo, ki pogosto temeljijo na umetni inteligenci in strojnem učenju.

Pred kratkim smo se začeli ukvarjati s projektom, ki skrbi za preventivno stabilizacijo proizvodnih procesov, da se izognemo napakam, preden se zgodijo. Za te projekte pogosto dobivamo tudi evropske spodbude, kar pomeni, da jih največji evropski strokovnjaki iz domenskega področja prepoznavajo kot kakovostne in s potencialno velikim učinkom na industrijo. Na ta priznanja smo ponosni, saj potrjujejo Metronikovo tehnološko naprednost in vizijo.

Ob nominaciji za Delovo podjetniško zvezdo ste dejali, da bi bilo največje tveganje za podjetje, če bi postalo pri inoviranju pretogo. Kako vam uspeva ohranjati dinamičen način?

Ključna pri tem sta organizacijska kultura in način razmišljanja, ki ga gojimo v podjetju. Imamo relativno plosko organizacijsko strukturo, kjer je odprta komunikacija ena najpomembnejših vrednot. Tako spodbujamo aktivno izmenjavo idej in participacijo sodelavcev pri različnih pobudah.

Hkrati smo močno usmerjeni v napredek in z nenehnimi vlaganji v razvoj ustvarjamo tehnološko napredne rešitve, ki našim uporabnikom močno poenostavijo njihovo delovanje in jim omogočijo preskok v produktivnosti. Za razvoj namenimo več kot 15 odstotkov prihodkov na leto, saj se zavedamo, da smo na zahtevnih evropskih trgih lahko dolgoročno konkurenčni le ob nenehnem inoviranju.

Brez dobrih kadrov ni odličnih rezultatov. Kako skrbite za zaposlene?

Skrbi za zaposlene namenjamo veliko pozornosti. Odkar smo se nazadnje pogovarjali, smo svoja prizadevanja še okrepili – v zaposlene še več vlagamo na področju strokovnih izobraževanj, prenovili smo proces uvajanja, več imamo različnih tematskih team buildingov, pozornost namenjamo majhnim stvarem, ki človeku lahko polepšajo dan. Prav tako smo povečali geografsko in časovno fleksibilnost za opravljanje dela – kjerkoli se le da zaposlenim pomagamo.

Upoštevamo pobude zaposlenih na letnih razgovorih in pripravljamo nove aktivnosti na podlagi anket o zadovoljstvu zaposlenih in zdravju pri ali ob delu. Zaposleni imajo tudi možnost, da vse leto predstavljajo svoje predloge, v okviru temu namenjenega mehanizma.

Rastemo v vseh pogledih, zaupa nam vse več strank, hkrati pa na trg lansiramo prebojne nove rešitve, in to bomo zasledovali tudi v prihodnje, pravi Aleš Temeljotov. FOTO: Črt Piksi/Delo
Rastemo v vseh pogledih, zaupa nam vse več strank, hkrati pa na trg lansiramo prebojne nove rešitve, in to bomo zasledovali tudi v prihodnje, pravi Aleš Temeljotov. FOTO: Črt Piksi/Delo

Leto 2023 že trka na vrata, zato nas zanima, kakšno je letos vaše poslovanje.

Letošnje poslovanje bo kljub vsem izrednim dogajanjem dobro in bomo nadaljevali trend rasti. Stanje v gospodarstvu je za zdaj stabilno, a se to lahko hitro spremeni, sploh na prehodu v leto 2023, ko bi energetske razmere spet lahko postale bolj nestabilne. Razmere bomo kot do zdaj še naprej natančno spremljali in se ustrezno odzivali, še posebno če bi nastajali kakšni večji pretresi.

Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost?

Rekel bi, da napredujemo skladno s postavljenimi cilji. Na nekaterih področjih morda nekoliko prehitevamo, na drugih pa rahlo zaostajamo, ampak če pogledamo celoto, gotovo stopamo po začrtani poti. To ne nazadnje dokazujejo tudi rezultati, ki smo jih dosegli, še bolj pa bodo to potrdili rezultati, ki jih nameravamo doseči v (bližnji) prihodnosti.

Rastemo v vseh pogledih, zaupa nam vse več strank, hkrati pa na trg lansiramo prebojne nove rešitve, in to bomo zasledovali tudi v prihodnje. Strategija ostaja digitalna, mednarodna in usmerjena v zaposlene.

Preberite še:

Komentarji: