Predlogi OKS za blaženje posledic covida-19 v športu

Zaradi nepredvidljivosti epidemije in z njo povezanih omejitev bi morali zagotoviti primeren obseg javnih sredstev za šport.
Fotografija: Poletne mesece športne organizacije večinoma izkoristijo za organizacijo aktivnosti, ki ustvarijo določen prihodek, a letos tega ne bo mogoče storiti v želeni meri zaradi predvidenih omejitev in splošnega zmanjševanja množičnih aktivnosti. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Poletne mesece športne organizacije večinoma izkoristijo za organizacijo aktivnosti, ki ustvarijo določen prihodek, a letos tega ne bo mogoče storiti v želeni meri zaradi predvidenih omejitev in splošnega zmanjševanja množičnih aktivnosti. FOTO: Shutterstock

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) je z enotno podporo svojih članic, panožnih in lokalnih športnih zvez, pripravil sedem sklopov predlogov ukrepov, ki so po njihovem primerni za pomoč večjemu delu organiziranega športa.
 

Kot neposredno podporo delovanju športnih organizacij predlagajo:


- Takojšnje izplačilo avansa namenskih proračunskih sredstev za šport na lokalni in državni ravni, prilagoditev oziroma poenostavitev (skrajšanje) postopkov za pridobitev ter smiselno prerazporeditev namembnosti porabe sredstev glede na ­omejitev dejavnosti.

Z izplačilom avansa bi ublažili likvid­nostne težave športnih organizacij ter jim omogočili prilagoditev na nove razmere in postopen zagon dejavnosti, ko bodo razmere to dopuščale. Hkrati in skladno s tem bi pregledali možnosti prilagoditve in razdelitve sredstev Fundacije za šport (FŠO) ter ugotovili, kako preostanek sredstev FŠO najučinkoviteje razdeliti med športne organizacije.

- Posebna državna finančna pomoč za športne organizacije v višini izpada dokazljivih prihodkov zaradi odpovedi aktivnosti.

Športne organizacije imajo zaradi prepovedi izvajanja aktivnosti ogromen izpad prihodkov, ki jih tudi po koncu epidemije ne bo mogoče nadomestiti. Z vzpostavitvijo nekakšnega interventnega sklada po vzoru Avstrije bi ublažili posledice tega. Način razdelitve in pogoje bi določilo resorno ministrstvo s soglasjem strokovnega sveta za šport.
 

OKS predlaga neposredno podporo družinam in posameznikom:


- Začasno plačilo večjega oziroma celotnega zneska mesečne vadnine v športnih društvih za otroke od šestega do 16. leta.

Staršem je treba pomagati, da bodo lahko tudi v zaostrenih časih omogočili otrokom organizirano ukvarjanje s športom in socializacijo v športnih društvih. Namenska finančna podpora družinam in posameznikom bi znašala od 75 do 100 odstotkov cene vadnin (od 30 do 50 evrov), ki so jo plačevali pred prekinitvijo aktivnosti. Ukrep bi veljal najmanj 18 mesecev po koncu epidemije, podatke in izvedbo ukrepa bi zagotovile lokalne skupnosti.


 

Predlog spodbud v povezavi s sponzorstvi sega na davčno področje:


- Oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za leti 2020 in 2021 za prejemnika sponzorstva. Odhodki pri dajalcu sponzorstva naj bodo davčno priznani v višini trikratnika danega sponzorstva.
 

Spodbude donatorjev, tako za pravne kot fizične osebe:


- Višji delež davčno priznanih donacij, in sicer v višini 5 odstotkov obdavčljivih prihodkov v letih 2020 in 2021.

Donacije so pomemben del prihodkov manjših športnih organizacij, predvsem športnih društev, ki se ukvarjajo s programi športa mladih. Podjetje, ki ustvari milijon evrov obdavčljivih prihodkov, lahko zdaj za donacije porabi 3000 evrov na leto (0,3 odstotka). Če se delež poveča na 5 odstotkov, to pomeni 50.000 evrov, kar bi predvsem na lokalni ravni lahko pomagalo številnim društvom in klubom.

- Zvišanje deleža dohodnine, ki ga zavezanec za dohodnino lahko nameni za donacije, z 0,5 odstotka odmerjene dohodnine na 1 odstotek.


 

Z ukrepi bi neposredno podprli športne organizacije – organizatorje velikih mednarodnih prireditev:


- Povračilo nastalih stroškov zaradi odpovedi večjih mednarodnih športnih prireditev.

Država naj pokrije stroške, ki so nastali zaradi organizacije prireditve, ki je bila odpovedana zaradi sprejetih ukrepov za preprečitev širjenja epidemije covida-19. Upravičenec mora za povračilo predložiti dokazila o plačanih stroških.

FOTO: Marko Feist/Delo
FOTO: Marko Feist/Delo


- Uvedba možnosti vračila kupnine za vstopnice v obliki vrednotnic.

Obstoječa zakonodaja omogoča prenos vstopnic na nov datum prireditve, vendar lahko kupci zahtevajo vračilo kupnine. To naj se prilagodi tako, da imajo kupci najprej možnost udeležbe na prireditvi in šele potem v obliki vračila kupnine. S tem se ne posega v pravice kupcev, ampak se zamakne zapadlost obveznosti, prireditelj ima možnost nadaljnjega delovanja.


 

Posredna podpora organizatorjem športnih prireditev določeno obdobje po koncu epidemije:


- Kritje stroškov policijskega varovanja za dodatne športne prireditve.

Že po trenutnem zakonu o športu je določenim velikim športnim prireditvam omogočeno policijsko varovanje, ki ga zagotovi država. Z ukrepom bi se zmanjšal strošek organizacije športnih prireditev. Kriterije za izbor upravičenih športnih prireditev sprejme strokovni svet za šport.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
FOTO: Jože Suhadolnik/Delo


- Kritje stroškov zdravstvene oskrbe na športnih prireditvah.

Podobno kot pri varovanju bi se z ukrepom zmanjšali stroški organizacije. Kriterije za izbor upravičenih športnih prireditev sprejme strokovni svet za šport.
 

Sredstva za šport naj bi bila zagotovljena iz proračunskega vira:


- Ukinitev zakona o davku od srečk ali namenitev dela proračunskih sredstev, zbranih iz naslova davka od srečk, neposredno za športne organizacije prek razpisa FŠO.

S tem bi zagotovili več sredstev FŠO. Njena sredstva iz naslova iger na srečo se bodo predvidoma leta 2021 znatno zmanjšala, saj je odpoved športnih tekmovanj povzročila tudi pomembno zmanjšanje stavnih dogodkov. Najverjetneje se bo zmanjšal tudi obseg vplačil. Če ukinitev davka od srečk ne bi bila izvedljiva, je alternativa, da se iz proračuna nameni del sredstev, pridobljenih od tega davka, neposredno za športne organizacije prek razpisa Fundacije za šport.

Preberite še:

Komentarji: