Ključno je zgodnje odkrivanje bolezni

V Adria labu priporočajo, da se vsaj osnovne krvne preiskave spremlja tudi v obdobju med obveznimi pregledi.
Fotografija: Rezultati laboratorijskih analiz niso samo številke, ampak razkrivajo zdravstveno stanje posameznika.
FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Rezultati laboratorijskih analiz niso samo številke, ampak razkrivajo zdravstveno stanje posameznika. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oziroma delodajalcu.« Te besede zdravstvenega ministrstva so uvod v promocijo zdravja na delovnem mestu, ki obsega sklop delodajalčevih ukrepov in aktivnosti za ohranitev in izboljšanje zdravja zaposlenih. Med pomembnimi kamenčki v tem mozaiku so tudi redni preventivni pregledi zaposlenih.

Zanimanja delodajalcev in vlaganja v zdravje zaposlenih je iz leta v leto več, saj le zdravi zaposleni lahko optimalno opravljajo svoje delo. Tako kažejo izkušnje Adria laba, ki je del svetovne mreže laboratorijev Synlab in ponuja podjetjem tudi preventivne laboratorijske preglede zaposlenih. Podjetja se nanj obračajo neposredno, posredno pa kot podpora nekaterih zdravnikov Medicina dela, prometa in športa, kjer Adria lab pokriva laboratorijski del preiskav.Zakonodaja določa obvezne obdobne preventivne preglede – ti so časovno opredeljeni v zdravstveni oceni tveganja za posamezno delovno mesto. Ker je vsaj pri določenih delovnih mestih razmik med obveznimi pregledi precej velik, v Adria labu priporočajo, da se vsaj osnovne krvne preiskave spremlja tudi vmes: »Na podlagi laboratorijskih testov se namreč postavi kar 60 do 70 odstotkov vseh diagnoz. Rezultati laboratorijskih analiz tako za nas niso le številke, saj se še kako zavedamo, da za številkami stojijo ljudje in njihove usode, zato svoje delo opravljamo z vso resnostjo in skrbnostjo«.

Adria lab ponuja podjetjem preventivne laboratorijske preglede zaposlenih. FOTO: Leon Vidic/Delo
Adria lab ponuja podjetjem preventivne laboratorijske preglede zaposlenih. FOTO: Leon Vidic/Delo


Zgodnje odkrivanje


Kako je to videti v praksi? Podjetje skupaj s ponudnikom pregledov doreče skupine preiskav – pakete, ki so prilagojeni potrebam in željam naročnika, kot tudi skupine zaposlenih, ki bodo vključeni v preiskave. Preiskave lahko opravijo za celotno skupino, lahko pa vsakemu posamezniku namenijo darilni bon, ki bo vseboval seznam izbranih preiskav.

V Adria labu so oblikovali tri različno obsežne preventivne pakete laboratorijskih preiskav za ugotavljanje splošnega zdravstvenega stanja, delovanja posameznih organov v telesu in prisotnosti morebitnih prikritih bolezni, katerih simptomi še niso opazni. Zgodnje odkrivanje obolenj namreč močno poveča možnosti za ozdravitev. Z laboratorijskimi testi se lahko odkrijejo spremembe v telesu že pred kliničnim pojavom simptomov, zelo uporabni pa so tudi pri spremljanju različnih obolenj. Če ima naročnik drugačne potrebe, se mu prilagodijo z unikatnim paketom.Pregledi lahko potekajo na katerikoli izmed štirih lokacij laboratorija (Ljubljana, Maribor, Celje in Koper), za večja podjetja pa se organizira odvzem vzorcev v podjetju, izvide preiskav pa zaposleni prejmejo po elektronski pošti. V primeru odstopanj od orientacijskih referenčnih vrednosti – ki so za lažje razumevanje izvida navedene v tabelah – priporočijo obisk zdravnika.


Biološki monitoring


Že zakonodajalec posebno pozornost posveča zdravju delavcev, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnim kemičnim snovem. Podjetja, ki imajo v oceni tveganja napisano, da delajo z nevarnimi snovmi, morajo zagotavljati biološki monitoring.
V Adria labu, ki ima z njim že nekajletne izkušnje, pojasnjujejo, da je cilj biološkega monitoringa ugotoviti, v kakšnem obsegu so delavci pri svojem delu izpostavljeni škodljivim snovem, da se lahko določi vpliv okolja na zdravje delavca. »Pojem biološki monitoring marsikaterega delodajalca morda sprva prestraši, za zdravnika specialista medicine dela pa pomeni veliko dela s pripravo poročil in preračunavanjem rezultatov.«

image_alt
Epidemija je povečala skrb za preventivo


Naročnike najpogosteje zanima testiranje na snovi, kot so: aceton, etilbenzen, fenol, ksilen, metanol, stiren, svinec in toluen. Laboratorij jim svetuje glede vzorčenja, primernega biološkega materiala, časa vzorčenja, izbora karakterističnih kazalnikov, morebitnega preračuna rezultatov in podobno ter poskrbi za transport odvzetega biološkega materiala z mesta vzorčenja, primerno skladiščenje in ustrezen transport do akreditiranega analiznega laboratorija.

Preberite še:

Komentarji: