Nove priložnosti za boljšo dostopnost zdravljenja

V Ljubljani nastaja prva povsem kontinuirana proizvodnja zdravil znotraj Novartisa. Dodatne visoke tehnologije uvajajo tudi na drugih lokacijah.
Fotografija: Na Novartisovi lokaciji v Mengšu so lani odprli nove laboratorije v razvoju bioloških zdravil in doslej edini obrat v Sloveniji za proizvodnjo bioloških učinkovin za inovativna biološka zdravila. FOTO: arhiv Novartisa v Sloveniji
Odpri galerijo
Na Novartisovi lokaciji v Mengšu so lani odprli nove laboratorije v razvoju bioloških zdravil in doslej edini obrat v Sloveniji za proizvodnjo bioloških učinkovin za inovativna biološka zdravila. FOTO: arhiv Novartisa v Sloveniji

Digitalizacija, avtomatizacija in robotizacija procesov pripomorejo k dvigu produktivnosti, povečujejo zmogljivosti in vzpostavljajo proizvodnjo novih programov. Pri gradnji industrije 4.0 pa se podjetja in panoge soočajo s številnimi izzivi. Tako je tudi v farmacevtski industriji, ki je eno najbolj reguliranih okolij.

Slovenski Novartisovi strokovnjaki so trenutno vključeni v številne projekte vpeljave najsodobnejših tehnologij v slovenske proizvodne enote. Tako na primer orjejo ledino pri projektu prve popolnoma kontinuirane proizvodnje, za katero je Novartis izbral prav Ljubljano. To ni naključje, saj je Slovenija na njegovem zemljevidu pomembna država.

image_alt
Slovenskim bolnikom zagotavljamo najmodernejša zdravljenja

 

V Ljubljani prva kontinuirana proizvodnja zdravil


Novartis v Sloveniji, pod okriljem katerega delujejo Lek, Novartis Pharma Services Inc., podružnica v Sloveniji, in Sandoz, nadaljuje velika vlaganja v krepitev razvojnih in proizvodnih zmogljivosti v Sloveniji, za kar je lani namenil 204 milijone evrov. Vlagali so tako v širjenje kapacitet kot v inovativne pristope, na področju razvoja pa v digitalizacijo, umetno inteligenco, simulacijo analitskih metod, robotizacijo. V Ljubljani nastaja prva popolnoma kontinuirana proizvodnja zdravil znotraj Novartisa in ena redkih na svetu. Kontinuirana proizvodnja pomeni, da vse, od surovine do končne tablete, poteka avtomatizirano v enem koraku.

Prednosti takšne proizvodnje pred klasično je pojasnil Rok Starič iz enote Male molekule Ljubljana. Pri kontinuirani proizvodnji surovin ni treba tehtati serijsko ob začetku postopka, ampak se pripravijo v večji količini; in ker gre za zelo natančno odmerjanje komponent med proizvodnim postopkom, se doseže optimalna kakovost izdelka. Poleg tega ves čas potekajo vse faze procesa sočasno, pri klasični proizvodnji pa je treba najprej eno fazo končati in nato granulat prestaviti iz mešalca v naslednjo napravo. Od vstopa surovin v proces do konca kontinuirane proizvodnje pretečeta največ dve uri, pri klasični proizvodnji pa do mesec dni. Poraba potrošnega materiala je veliko manjša. Proizvodna linija zavzema veliko manj površine in porabi manj energije v primerjavi s klasično proizvodnjo z več linijami. Poleg tega zaradi napredka v tehnologiji dinamične tehtnice odmerjajo vsako surovino posebej, analitska tehnologija pa na različnih stopnjah spremlja delež posamezne učinkovine v materialu v vsakem trenutku v vsakem delu procesa, po potrebi sama korigira proces in zavrže neustrezen del izdelka.

V enoti Male molekule Ljubljana imajo širok nabor izdelkov, ki obsega več kot 160 različnih družin izdelkov z okoli 75 različnimi farmacevtskimi učinkovinami. FOTO: arhiv Novartisa v Sloveniji
V enoti Male molekule Ljubljana imajo širok nabor izdelkov, ki obsega več kot 160 različnih družin izdelkov z okoli 75 različnimi farmacevtskimi učinkovinami. FOTO: arhiv Novartisa v Sloveniji

 

Tableta je na koncu še bolj preverjena


Pri kontinuirani proizvodnji je več vmesnega kontroliranja med samo proizvodnjo, zato tableta na koncu dosega najvišje standarde kakovosti. »Opisana investicija je vezana na zdravilo, ki je še v Novartisovem razvoju in se bo izdelovalo le v Sloveniji. Več deset slovenskih strokovnjakov, ki že nekaj let sodelujejo z Novartisovim globalnim oddelkom za tehnološki razvoj, orje ledino,« je poudaril Rok Starič.

V enoti Male molekule Ljubljana imajo širok nabor izdelkov, ki obsega več kot 160 različnih družin izdelkov z okoli 75 različnimi farmacevtskimi učinkovinami. Z več kot 3000 končnimi izdelki so prisotni na približno 100 trgih.

V enoti Male molekule Ljubljana so z več kot 3000 končnimi izdelki prisotni na približno 100 trgih. FOTO: arhiv Novartisa v Sloveniji
V enoti Male molekule Ljubljana so z več kot 3000 končnimi izdelki prisotni na približno 100 trgih. FOTO: arhiv Novartisa v Sloveniji


Tehnološko napreden obrat v Mengšu


Na Novartisovi lokaciji v Mengšu so lani odprli nove laboratorije v Razvoju bioloških zdravil in doslej edini obrat v Sloveniji za proizvodnjo bioloških učinkovin za inovativna biološka zdravila. Tam izdelujejo tudi učinkovine za podobna biološka zdravila, ki bodo prišla na trg v prihodnjih letih. Naložba v vrednosti 38 milijonov evrov je poleg tega omogočila uvedbo v svetu nove, zelo moderne in napredne tehnologije ter razvoj in prvič tudi pridobivanje inovativnih bioloških učinkovin z zelo visoko dodano vednostjo.

Biološka zdravila so eno osrednjih področij Novartisovega delovanja, saj prinašajo pomembne zdravstvene koristi in izboljšujejo življenje bolnikov, pravi Polonca Kuhar, direktorica Bioloških učinkovin Mengeš. FOTO: Leon Vidic/Delo
Biološka zdravila so eno osrednjih področij Novartisovega delovanja, saj prinašajo pomembne zdravstvene koristi in izboljšujejo življenje bolnikov, pravi Polonca Kuhar, direktorica Bioloških učinkovin Mengeš. FOTO: Leon Vidic/Delo
Novartisova lokacija v Mengšu s temi naložbami krepi svojo vlogo pomembnega Novartisovega centra za biotehnologijo, kjer potekata razvoj in proizvodnja inovativnih bioloških in podobnih bioloških zdravil. »Biološka zdravila so eno osrednjih področij Novartisovega delovanja, saj prinašajo pomembne zdravstvene koristi in izboljšujejo življenje bolnikov. Naša vlaganja v tehnologijo za proizvodnjo inovativnih bioloških učinkovin za inovativna biološka zdravila predstavljajo pomemben mejnik za farmacevtsko industrijo v Sloveniji in našo lokacijo v Mengšu,« je povedala Polonca Kuhar, direktorica Bioloških učinkovin Mengeš. Letos pa so proizvodne zmogljivosti že začeli širiti in uvajati dodatne visoke tehnologije. In kot dodaja Polonca Kuhar, »naše izkušnje, znanje, pozitiven pristop, prilagodljivost in uspešno izpeljani projekti so naš adut, na katerem gradimo naprej in povečujemo pomembnost naše lokacije znotraj Novartisa in slovenskega trga«.


Visoka stopnja avtomatizacije in digitalizacije


Novi proizvodni obrat v Mengšu ima najsodobnejšo tehnologijo, ki omogoča agilno in fleksibilno proizvodnjo učinkovin za inovativna biološka in podobna biološka zdravila. Proizvodnja se lahko hitro odzove na nepričakovane potrebe ali zahteve kupcev in se hkrati prilagaja širokemu Novartisovemu portfelju izdelkov za spreminjajoče se zdravstvene potrebe. V obrat je bilo vloženo veliko znanja, izkušenj in inovativnih rešitev slovenskih strokovnjakov.

Novi proizvodni obrat v Mengšu ima najsodobnejšo tehnologijo, med drugim pravi vodja proizvodnje v Mengšu Blaž Kržan. FOTO: Leon Vidic/Delo
Novi proizvodni obrat v Mengšu ima najsodobnejšo tehnologijo, med drugim pravi vodja proizvodnje v Mengšu Blaž Kržan. FOTO: Leon Vidic/Delo
Blaž Kržan
, vodja proizvodnje v Mengšu, ob tem poudarja, da so ponosni, ker jim je Novartis zaradi njihovega znanja, kakovosti, izkušenj in pretekle uspešnosti pri zasnovi in izvedbi projektov zaupal tudi ta projekt: »Z vsakim novim projektom smo v stiku z najnovejšim znanjem, tehnologijami in dognanji stroke, kar je izjemna priložnost za strokovno rast naših sodelavcev.« Po njegovih besedah je pri tem ključno tesno sodelovanje z Razvojem bioloških zdravil v Mengšu, kjer razvijajo inovativna biološka in podobna zdravila. Izpostavlja pa, da žal primanjkuje izkušenih kadrov, zato jih je treba šele izobraziti in jih spoznati z novimi tehnologijami. Priložnosti vidijo v še tesnejšem povezovanju s šolstvom in akademsko stroko.
 

Nastajanje 4.0. farmacevtske industrije v kljunu Slovenije


Lendava je z gradnjo največjega Novartisovega pakirnega centra pridobila razvojno priložnost, da v prihodnjih letih postane eden ključnih delov njihove inovativne farmacevtske proizvodnje na svetu. Dr. Simon Rečnik, direktor Male molekule Lendava, poudarja, da so Novartisovi Trdni izdelki Lendava v dobrem desetletju iz start-upa postali ključni dobavitelj Novartisovih inovativnih in generičnih zdravil v trdnih oblikah ter so na poti preobrazbe v center zdravil z večjo dodano vrednostjo. »Razvili smo se v Novartisov največji obrat za pakiranje trdnih farmacevtskih izdelkov in sodimo v skupino najzanesljivejših dobaviteljev zdravil v farmacevtski industriji. Pridružili so se nam številni talenti, ki so nam pomagali, da smo se agilno odzvali na izzive pandemije in v celoti dosegli zastavljene načrte. Za bolnike po vsem svetu je lani več kot 550 sodelavcev zapakiralo skoraj sedem milijard tablet ali kapsul.«
 

Priložnosti za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo


Dr. Simon Rečnik, direktor Male molekule Lendava, poudarja, da so na poti preobrazbe v center zdravil z večjo dodano vrednostjo. FOTO: arhiv Novartisa v Sloveniji
Dr. Simon Rečnik, direktor Male molekule Lendava, poudarja, da so na poti preobrazbe v center zdravil z večjo dodano vrednostjo. FOTO: arhiv Novartisa v Sloveniji
Kot še pojasnjuje dr. Simon Rečnik, so sredi velikih projektov avtomatizacije in digitalizacije procesov, njihov portfelj pa postaja vedno bolj zahteven, z rastočim deležem inovativnih zdravil. »Glede na našo velikost in posebni pomen za Novartis pa so pričakovanja glede naše konkurenčnosti in operativne odličnosti vse večja. Gradimo industrijo 4.0, pri čemer se soočamo s številnimi izzivi, saj je farmacevtska industrija eno najbolj reguliranih okolij. Kljub vsemu je naši pakirnici že uspelo popolnoma avtomatizirati ali robotizirati kar nekaj polavtomatskih in ročnih procesov. Z internimi pristopi k stalnemu izboljševanju procesov, ki v zadnjem letu zajemajo že skoraj 100 zaposlenih iz vseh funkcij in oddelkov, smo neke vrste trendseterji znotraj Novartisa.«

Hkrati pa enota Male molekule Lendava postaja čedalje bolj privlačna za talente, za kar se trudijo tudi s štipendijsko shemo. Mladim želijo pokazati, da je čisto blizu njih vrhunsko farmacevtsko mednarodno okolje z industrijo 4.0 in odličnimi kariernimi priložnostmi. S tem prispevajo k policentričnemu razvoju Slovenije in so kalilnica najboljših Novartisovih kadrov. In še dodaja, da dostopnost do zdravljenja z inovativnimi in generičnimi zdravili povečujejo z iskanjem inovativnih trajnostno naravnanih rešitev, ki jim prinašajo prihranke pri času, materialih in transportu ter tako znatno zmanjšujejo njihov okoljski odtis in prispevajo k Novartisovi strategiji okoljske nevtralnosti.
 

Slovenija sedež Novartisovega Globalnega operativnega centra


V Sloveniji je začel nastajati Novartisov globalni operativni center, ki je center odličnosti za izvajanje vseh proizvodnih in dobavnih storitev, pravi Raul Lombeida Intriago, globalni vodja operativnih centrov Novartisovih Tehničnih dejavnosti. FOTO: arhiv Novartisa v Sloveniji
V Sloveniji je začel nastajati Novartisov globalni operativni center, ki je center odličnosti za izvajanje vseh proizvodnih in dobavnih storitev, pravi Raul Lombeida Intriago, globalni vodja operativnih centrov Novartisovih Tehničnih dejavnosti. FOTO: arhiv Novartisa v Sloveniji
Poleg pomembnih vlaganj v proizvodne lokacije je v 2019 v Sloveniji začel nastajati Novartisov Globalni operativni center (GOC), ki je center odličnosti za izvajanje vseh proizvodnih in dobavnih storitev. Kot je povedal Raul Lombeida Intriago, globalni vodja operativnih centrov Novartisovih Tehničnih dejavnosti, GOC ponuja standardizirane visoko kakovostne storitve za Novartisove tehnične dejavnosti po vsem svetu. Podpira Novartisove proizvodne lokacije in interne partnerje v 60 državah. Zagotavlja jim vse storitve, ki jih potrebujejo – od nabavnih storitev, podatkovnih in finančnih operacij, logistike, izobraževanja do operativne odličnosti poslovanja. Globalni operativni center nadgrajuje Novartisov pristop k izdelavi zdravil, s poudarkom na visoki kakovosti, stroškovni učinkovitosti procesov, standardizaciji, rabi podatkov, vlaganju v kadre in deljenju znanja celotnih Novartisovih tehničnih dejavnosti.

Kot je še poudaril Raul Lombeida Intriago, je glavno vodilo Globalnega operativnega centra narediti izboljšave za partnerje, zaposlene in podjetje. Pri tem stavijo na inovacije, sodelovanje med ekipami in grajenje zaupanja. S tem pristopom želijo postati vodilni svetovni ponudnik najsodobnejših tehničnih rešitev. GOC, center odličnosti proizvodnih, dobavnih in s kakovostjo povezanih storitev za Novartisove tehnične dejavnosti, je najmlajši in najhitreje rastoči del le-teh. Poleg sedeža v Sloveniji ima še center v Indiji in Mehiki, kjer skupaj deluje več kot tisoč sodelavcev več kot dvajset narodnosti.

Preberite še:

Komentarji: