S staranjem vse več raka, a tudi nova zdravila

Rak dojk v Evropi vsako leto odkrijejo pri več kot 470.000 ženskah, več kot 130.000 jih za njim umre.
Fotografija: Za napredovale oblike bolezni raka dojk so pomembne nove možnosti zdravljenja. Ena takih je za zdaj edino tarčno zdravilo alpelizib za napredovalega raka dojk HR+/HER2- z mutacijo PIK3CA, ki je že na voljo tudi bolnikom v Sloveniji. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Za napredovale oblike bolezni raka dojk so pomembne nove možnosti zdravljenja. Ena takih je za zdaj edino tarčno zdravilo alpelizib za napredovalega raka dojk HR+/HER2- z mutacijo PIK3CA, ki je že na voljo tudi bolnikom v Sloveniji. FOTO: Shutterstock

Kot v svetu tudi pri nas rakave bolezni dosegajo epidemiološke razsežnosti. Glede na staranje prebivalstva in dejstvo, da je ob diagnozi dve tretjini starejših od 65 let, so utemeljena pričakovanja, da se bo število teh bolnikov še naprej povečevalo. Za rakom pri nas vsako leto zboli več kot 15.000 ljudi in za več kot 6000 med njimi je bolezen usodna. Rakave bolezni so tako pri moških med vzroki smrti na prvem mestu, pri ženskah pa na drugem. In prav za ženske z napredovalim rakom dojk s podtipom HR+/HER2- in z mutacijo PIK3CA je od zdaj tudi pri nas na voljo prvo tarčno zdravilo alpelizib.

Ob skrb vzbujajočih podatkih o naraščanju rakavih obolenj pa so vsaj nekoliko spodbudnejše analize registra raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana, ki kažejo, da se je v zadnjih dvajsetih letih petletno čisto preživetje povečalo za dobrih 11 odstotnih točk, in to znatno bolj pri moških. Po besedah prof. dr. Vesne Zadnik je bil napredek dosežen tudi pri najpogostejših rakih, in sicer raku dojk pri ženskah in raku prostate pri moških. Pri ženskah je v obdobju med 1997 in 2016 petletno čisto preživetje zraslo za 6 odstotnih točk, s 54 odstotkov na 60, pri moških pa dobrih 17 odstotnih točk, in sicer z 38 odstotkov na 55 odstotkov. Gledano v luči statistike o preživetju za minulih 20 let se je petletno čisto preživetje bolnic z rakom dojk v tem obdobju povečalo za 10 odstotnih točk, petletno čisto preživetje bolnikov z rakom prostate pa celo za več kot 20 odstotnih točk.

image_alt
Iskanje novih pristopov sodobne farmacije


Rak dojk v Evropi vsako leto odkrijejo pri več kot 470.000 ženskah, več kot 130.000 jih za njim umre. Hitro ukrepanje znatno izboljša možnosti uspešnega zdravljenja, kljub temu pa v približno tretjini primerov pri bolnicah z rakom na dojki bolezen napreduje. Po vsem svetu za napredovalim rakom dojk zboli okoli 334.000 ljudi, v Sloveniji pa okoli 350. Zato so predvsem tudi za napredovale oblike bolezni pomembne nove možnosti zdravljenja. Ena takih je prvo novo, za zdaj edino tarčno zdravilo alpelizib za napredovalega raka dojk HR+/HER2- z mutacijo PIK3CA, ki je od zdaj na voljo tudi bolnikom v Sloveniji. Učinkovino za to pomembno zdravilo izdelujejo v Novartisovih Tehničnih dejavnostih v Mengšu.
 

Nove možnosti zdravljenja


»V Novartisovi Onkologiji si zastavljamo drzne znanstvene cilje, prizadevamo si tudi za ozdravitev raka. Premikamo meje inovativnosti v iskanju boljših rešitev za bolnike. Naša dediščina pri spreminjanju življenj ljudi, ki živijo z rakom in smrtno nevarnimi boleznimi krvi, sega 30 let nazaj. Govorimo o odobritvi prvih tarčnih terapij, gledamo v prihodnost. Nenehno si prizadevamo najti nova zdravljenja in danes naša strategija temelji na štirih platformah: tarčnih terapijah, radioligandni terapiji, celični in genski terapiji ter imunoterapiji, s katerimi želimo bolnikom zagotoviti najboljše rezultate.« Tako na vprašanje o tem, kakšne so napovedi glede razvoja zdravil za onkološke bolezni, odgovarja Predrag Bogavac, vodja Novartisove Onkologije v Sloveniji. Kot še dodaja, z nenehnim osredotočanjem na bolnike delajo z roko v roki z mednarodno medicinsko skupnostjo ter skupnostjo bolnikov, da bi odkrili in razvili novosti za zdravljenja raka in smrtno nevarne bolezni krvi, kjer zdravstvene potrebe še niso izpolnjene.

V Novartisovi Onkologiji si zastavljamo drzne znanstvene cilje, pravi Predrag Bogavac, vodja Novartisove Onkologije v Sloveniji. FOTO: Barbara Zajc
V Novartisovi Onkologiji si zastavljamo drzne znanstvene cilje, pravi Predrag Bogavac, vodja Novartisove Onkologije v Sloveniji. FOTO: Barbara Zajc
»Naše drzne ambicije vodi predanost bolnikom. Trden temelj za to imamo v našem vodilnem onkološko-hematološkem naboru izdelkov v razvoju z več kot 45 različnimi spojinami v več kot 70 razvojnih programih. Nenehno raziskovanje potencialno ponuja novo upanje za bolnike, ki imajo omejene ali neustrezne možnosti zdravljenja, saj v Novartisu na novo osmišljamo zdravljenje raka.« Sogovornik še poudarja, da imajo v celotnem Novartisu po vsem svetu več kot 20.000 sodelavcev za raziskave in razvoj, »ki si prizadevajo odkriti in razviti prva ali najboljša zdravila v svojem razredu in vedno iščejo nove načine, kako bolnikom pomagati do trajnostnega dostopa do inovativnih načinov zdravljenja. Rešujemo nekatere najtežje bolezni in ostajamo v samem vrhu znanosti, da bi pomagali več bolnikom. Nenehno potiskamo meje znanosti dlje, smo odprti za različne znanstvene možnosti in si prizadevamo za nova odkritja, ki bodo pomagala bolnikom.«

V našem raziskovalnem delu smo si zastavili drzne cilje, ki vključujejo raziskovanje celotnega potenciala našega zaviralca CDK4/6 pri bolnikih z zgodnjim rakom dojk, kjer so še velike potrebe po novih zdravljenjih, pravi Bogovac. Tu so vključene tudi potrebe bolnikov z zgodnjim rakom dojk z visokim ali srednjim tveganjem. »Smo pionirji na področju tarčnega zdravljenja hormonsko odvisnega napredovalega raka dojk HER2-, kjer smo z inovativnimi raziskavami bolnikom s slabšo prognozo prinesli pomembno novo tarčno terapijo,« pravi Predrag Bogavac.


Veliko obrazov raka dojk in zdravil


Pred štirimi desetletji je rak dojk veljal za eno bolezen in možnosti zdravljenja so bile omejene na kemoterapijo, obsevanje in kirurško odstranitev dojk. Danes se ve, da je veliko podvrst napredovalega raka dojk, med drugim že omenjeni HR+, HER2 +, trojno negativen, kakor tudi mutacij. Na voljo pa so različne možnosti zdravljenja za posamezne podvrste raka in značilnosti bolezni.

image_alt
Kako bolje obvladati razsejani rak dojk


V Novartisu so, kot pojasnjujejo, že leta 2004 bolnikom omogočili dostop do zdravila iz skupine zaviralcev aromataze. Gre za skupino zdravil za zdravljenje raka dojk pri bolnicah po menopavzi. Zdravila iz te skupine zavirajo encim aromatazo, ki sodeluje pri sintezi estrogena. Uporabljajo se pri oblikah raka dojk, kjer rakave celice potrebujejo estrogen za svojo rast. Od leta 2008 je bolnikom v Sloveniji na voljo zdravilo iz skupine zaviralcev tirozin kinaz. To so protitumorne učinkovine, ki z zaviranjem ključnih encimov, imenovanih tirozin kinaze (vrste proteinskih kinaz), ovirajo različne biokemične procese v tumorskih celicah.

Leta 2012 so se možnosti zdravljenja razširile z zdravilom iz skupine zaviralcev mTOR. Ta zdravila delujejo z zaviranjem beljakovine, imenovane »tarča rapamicina pri sesalcih« (mTOR). Zdravilo se v telesu najprej veže na beljakovino v celicah, imenovano FKBP-12, in z njo tvori »skupek«. Ta »skupek« nato zavira beljakovino mTOR. Ker beljakovina mTOR sodeluje pri nadzoru delitve celic in rasti krvnih žil, to zdravilo preprečuje delitev tumorskih celic in zmanjšuje njihovo preskrbo s krvjo. Zaradi tega se rast in širjenje tumorja upočasnita.

Pomembna je bila tudi odobritev zdravila iz skupine zaviralcev CDK4/6 za zdravljenje razsejanega ali lokalno napredovalega hormonsko odvisnega in HER2 negativnega raka dojk leta 2017. Gre za pomemben napredek znanosti, ki ženskam s to boleznijo zagotavlja veliko bolj optimističen pogled v prihodnost. Za bolnike in bolnice je namreč ključno, da se lahko z zdravljenjem doseže podaljšanje življenja ob hkratnem izboljšanju njegove kakovosti. Letos so dodali še zdravilo za zaviranje čezmerne aktivnosti signalne poti v rakavi celici, ki je posledica mutacije gena PIK3CA, ta je prisotna pri približno 40 odstotkih hormonsko odvisnih rakov dojk.
 

V Sloveniji razvoj in proizvodnja najsodobnejših zdravil


Prof. dr. Uroš Urleb, izvršni direktor za znanstveno področje v TRD Biološka zdravila in celične ter genske terapije v Novartisu. FOTO: Barbara Zajc
Prof. dr. Uroš Urleb, izvršni direktor za znanstveno področje v TRD Biološka zdravila in celične ter genske terapije v Novartisu. FOTO: Barbara Zajc
Slovenija ima pomembno vlogo tako pri razvoju kakor proizvodnji Novartisovih učinkovin in zdravil, tudi na področju onkoloških zdravil in še posebej zdravil za zdravljenje raka dojk. »Da smo lahko uspešni, so nujni nenehen razvoj novih znanj, sodelovanje s slovenskimi znanstvenimi institucijami, spodbujanje inovativnega razmišljanja, optimizacija in digitalizacija procesov dela ter naložbe v sodobno opremo in nove tehnologije. Pri nas poteka več kot 200 razvojnih projektov, in sicer v Razvojnem centru Slovenija v Ljubljani, kjer razvijamo sodobna, visokokakovostna generična zdravila, in v Razvoju bioloških zdravil Mengeš, kjer razvijamo podobna in inovativna biološka zdravila. Biološka zdravila so eno osrednjih področij Novartisovega delovanja. Prinašajo pomembne zdravstvene koristi in izboljšujejo življenja bolnikov predvsem pri zdravljenju rakavih, avtoimunskih in nevroloških bolezni. Vloga Razvoja bioloških zdravil Mengeš, ki je del Novartisovega Globalnega razvoja zdravil, je pri tem izjemno pomembna, saj ustvarjamo dodano vrednost pri razvoju in proizvodnji ter v tesnem sodelovanju z zunanjimi znanstvenimi institucijami in drugimi Novartisovimi lokacijami razvijamo nove, tudi prebojne rešitve za bolnike. Že desetletja smo zavezani razvoju in pri svojem delu vseskozi iščemo inovativne rešitve in nadgradnje, ki prinašajo koristi za bolnike,« pravi prof. dr. Uroš Urleb, izvršni direktor za znanstveno področje v TRD Biološka zdravila in celične ter genske terapije v Novartisu.
 

Farmacevtske učinkovine iz Mengša

 
Pri zagotavljanju zdravil za zdravljenje raka dojk ima pomembno vlogo tudi enota Farmacevtske učinkovine Mengeš, kjer proizvajajo kar dve učinkovini za ta pomembna sodobna zdravila. Kot pojasnjujejo, že vrsto let v Farmacevtskih učinkovinah Mengeš poteka proizvodnja učinkovine everolimus za enega od njihovih ključnih zdravil za zdravljenje raka dojk. S tem so v Slovenijo prvič pripeljali farmacevtsko proizvodnjo inovativnih zdravil, saj je do takrat v naši državi potekala le proizvodnja generičnih učinkovin in zdravil. V Mengšu tako proizvajajo učinkovine za različna Novartisova inovativna zdravila pretežno za zdravljenje onkoloških bolezni. Proizvodnja učinkovin za inovativna zdravila je visokotehnološka in temu primerna je tudi izobrazbena struktura zaposlenih. Ob vzpostavitvi novega obrata leta 2016 so odprli 20 novih delovnih mest.
Tako ima slovenski 'pečat' tudi učinkovina alpelizib iz Novartisovih Tehničnih dejavnosti v Mengšu. Je ključna sestavina za omenjeno novo, prvo tarčno zdravilo za zdravljenje napredovalega raka dojk. Gre za hormonsko odvisni HER2 negativni raka dojk z mutacijo PIK3CA. 

Pri zagotavljanju zdravil za zdravljenje raka dojk ima pomembno vlogo tudi enota Farmacevtske učinkovine Mengeš, kjer proizvajajo kar dve učinkovini za ta pomembna sodobna zdravila. FOTO: Leon Vidic/Delo
Pri zagotavljanju zdravil za zdravljenje raka dojk ima pomembno vlogo tudi enota Farmacevtske učinkovine Mengeš, kjer proizvajajo kar dve učinkovini za ta pomembna sodobna zdravila. FOTO: Leon Vidic/Delo

 

Trend je personalizirano zdravljenje


»Trend je v personaliziranem zdravljenju,« poudarja Predrag Bogavac. »Zdravniki iščejo mutacije v dednem zapisu tumorske celice, patološke signalne poti v tumorski celici, patološke proteine, ki tumorskim celicam dajejo agresivnost, odpornost proti določenim zdravljenjem in pospešujejo njihovo razmnoževanje. Z zdravili, ki bi nasprotovala aktivnosti patoloških signalov v tumorski celici oziroma jo izničila, pa si farmacija prizadeva obnoviti občutljivost celic za že poznana zdravila ali jih naredili bolj ranljive za citostatike ali hormonsko zdravljenje. Nekaj takšnih posebnosti, nepravilnosti v tumorski celici že poznamo in jih strokovnjaki terapevtsko že uspešno uporabljajo v vsakodnevni klinični praksi.«

Približno 40 odstotkov hormonsko odvisnih celic raka dojk ima mutiran gen PIK3CA. Posledica te mutacije je aktivnost signalne poti v tumorski celici, ki pospešuje rast in razmnoževanje tumorskih celic neodvisno od navzočnosti estrogena. Bolnikom v Sloveniji je zdaj na voljo prvo in edino zdravilo, odobreno za specifično delovanje na mutacijo PIK3CA. Razumevanje te mutacije je zelo pomembno za bolnike, saj so povezane z rastjo raka. Prav tako kot hormonski status in status HER2 bolnikovega tumorja tudi status mutacije lečečemu zdravniku pove, ali določene beljakovine spodbujajo rast raka. Poznavanje statusa PIK3CA omogoča zdravnikom, da bolje pripravijo osebni načrt zdravljenja za bolnike. Zdravilo alpelizib je bolnikom v Sloveniji že na voljo, zdravljenje v celoti krije zdravstveno zavarovanje.


Novi izzivi in vizije razvoja na tem področju

 
Zdravilo alpelizib je bolnikom v Sloveniji že na voljo, zdravljenje v celoti krije zdravstveno zavarovanje. FOTO: Leon Vidic/Delo
Zdravilo alpelizib je bolnikom v Sloveniji že na voljo, zdravljenje v celoti krije zdravstveno zavarovanje. FOTO: Leon Vidic/Delo
Kot še poudarjajo v družbi, je med njihovimi pomembnimi izzivi osredotočanje na nove možnosti zdravljenja določenih tipov raka, kjer doslej še ni na voljo  zadovoljivega zdravljenja. Eno takih je trojno negativni rak dojk, ki ga je zelo težko zdraviti in na voljo je zelo malo zdravil. V Novartisu se tako usmerjajo v raziskave teh zahtevnih področij in pravijo, da imajo tudi tu že kar nekaj zdravil v različnih razvojnih fazah. Eno izmed njihovih zdravil za zdravljenje trojno negativnega raka dojk je že v 3. fazi kliničnih raziskav. Za to zdravilo trenutno poteka študija, v katero bodo vključeni tudi bolniki iz Slovenije. To je, poudarjajo, »predvsem priznanje izjemnemu znanju in izkušnjam naših strokovnjakov in zdravnikov za zdravljenje onkoloških bolezni«.

Preberite še:

Komentarji: