Prijava na e-novice portalov družbe Delo d.o.o.

Elektronski naslov

Želim se prijaviti na elektronske novice (izberi vsaj eno od možnosti):


Dovoljujem, da upravljavec osebnih podatkov, družba Delo d.o.o., obdeluje posredovane osebne podatke za naslednje namene (označite namene, za katere želite, da vaše podatke obdelujemo):Z oddajo privolitve dovoljujete, da Delo d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov, posredovane osebne podatke obdeluje v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Delo d.o.o. bo vaše posredovane podatke uporabljalo zgolj v namene, za katere ste dali privolitev. Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja za čas do preklica vašega soglasja. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov zgolj v delu, kot je to za dosego namena obdelave nujno, vendar morajo ti spoštovati pravila in zahteve Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih podatkov.

Kadarkoli lahko zahtevate:

  • Odjavo od prejemanja s posredovanjem pisne zahteve na naslov: Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana ali na spletni strani info.delo.si/gdprsoglasje. Po odjavi bomo vaše podatke izbrisali.
  • Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov: Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana ali na spletni strani info.delo.si/gdprsoglasje.
  • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov: Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana ali na spletni strani info.delo.si/gdprsoglasje.
  • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov: Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana ali na spletni strani info.delo.si/gdprsoglasje.

V primeru, da menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov.