Davčni inšpektorji opravili nadzor v državnem zboru

Poslanci ne plačujejo dohodnine od pavšala za terensko delo.
Objavljeno
11. januar 2018 16.41
Nejc Gole
Nejc Gole

Ljubljana – Finančna uprava je v državnem zboru izvedla inšpekcijski nadzor zaradi neplačevanja dohodnine od mesečnega pavšala poslancem za terensko delo. Postopek finančne uprave je še v teku, so pojasnili v državnem zboru.

Poslanci prejemajo mesečni pavšal za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije poslanca v zvezi z delom v volilni enoti. Od tega pa ne plačujejo dohodnine. To dovoljuje novela zakona o dohodnini, ki velja od začetka lanskega leta, vendar dohodnine niso plačevali niti pred tem.

»Pred letom 2017 zakon o dohodnini tovrstnih izplačil ni urejal, zato so zanje veljala splošna pravila obdavčevanja dohodkov. Ker je bilo to področje do leta 2017 neurejeno, je to povzročalo različne interpretacije obdavčljivosti teh dohodkov,« so povedali na Finančni upravi (Furs). Iz njihovega odgovora lahko sklepamo, da na Fursu ocenjujejo, da bi poslanci dohodnino morali plačevati.

Ampak zaradi davčne tajnosti niso pojasnili, kako so ukrepali: »Lahko pa zagotovimo, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti z državnim zborom kot zavezancem ravnamo povsem enako kot z drugimi davčnimi zavezanci.«

DZ: Pavšal ne bi smel biti obdavčen

Kot kaže, si drugače kot dacarji plačevanje dohodnine od mesečnega pavšala razlagajo v državnem zboru. Poudarjajo, da se mesečni pavšal ves čas obračunava enako kot tudi drugi stroški iz dela, denimo prevoz na delo, potni stroški, regres za prehrano. Poslanci ga namreč prejemajo za nadomestilo stroškov za delo v svoji volilni enoti, predvsem potnih stroškov, stroškov organizacije sestankov z volivci, najema prostorov, obveščanja in podobno. Zato gre za materialne stroške in ne del stroškov za plače.

Zakon o dohodnini pa navaja, da se povračila stroškov v zvezi z delom ne vštevajo v davčno osnovo, pri čemer med temi stroški pred novelo zakona o dohodnini mesečni pavšal ni bil izrecno naveden. Navedeni so bili namreč le primeri stroškov v zvezi z delom.

»Pri tovrstnih prejemkih namreč ne gre za povečanje premoženja davčnih zavezancev, temveč za povračila stroškov, ki so potrebni za doseganje realnega dohodka, zato se, kot izhaja iz že sprejetega stališča ustavnega sodišča, ne vštevajo v davčno osnovo,« so še poudarili v državnem zboru.

Med 500 in 800 evri na mesec

Znesek mesečnega pavšala je odvisen od oddaljenosti stalnega prebivališča poslanca od Šubičeve ulice 4, kjer je sedež parlamenta, in sicer znaša med 500 in 800 evri. Največ dobijo tisti, ki so doma več kot 150 kilometrov od državnega zbora. Ta je lani za pavšale poslancev izplačal 687.407 evrov.