Deželna banka lani z dobičkom v višini 2,4 milijona evrov

Iz revidiranega letnega poročila izhaja, da se je lani bilančna vsota banke povečala za 2,3 milijona na 892,4 milijona evrov.

Objavljeno
19. februar 2016 12.56
B. K.
B. K.

Ljubljana – Deželna banka Banka je lani poslovala bolje kot leta 2014. Kot kaže danes objavljeno revidirano letno poročilo skupine, je dosegla 2,4 milijona evrov dobička pred davki, po obračunu davkov je čisti dobiček znašal dobra 2 milijona (leto prej 1,3 milijona). Bilančna vsota banke je bila konec decembra 2015 892,4 milijona evrov in se je glede na konec leta 2014 povečala za 2,3 milijona evrov, in sicer zaradi povečanja vlog države, gospodinjstev in pravnih oseb. Vloge gospodinjstev so zrasle za 25,9 milijona evrov, krediti, dani gospodinjstvom, pa za 9,7 milijona evrov.

Tako zbrana sredstva, ki so najpomembnejši in stabilen vir financiranja, kot tudi krediti gospodinjstvom, so se povečali za 4 odstotke. Banka vzdržuje optimalno tekočo likvidnost ter visoko sekundarno likvidnost.

Med pomembnejše dosežke v preteklem letu v banki štejejo uspešno zaključen vpis podrejenega dolga v višini 5,5 milijona evrov v drugi polovici leta 2015 in vpis dokapitalizacije konec leta 2014 v višini 4,4 milijona evrov v sodni register. Tako je banka izpolnila zahteve centralne banke po kapitalski ustreznosti.

V Deželni banki Slovenije pravijo, da skrbno spremljajo in obvladujejo vsa pomembna finančna tveganja, ki so jim izpostavljeni, metodologije in pristope upravljanja tveganj pa stalno nadgrajujejo. »Z aktivnim in poglobljenim upravljanjem kreditnega portfelja smo v zadnjih letih opazno izboljšali njegovo kvaliteto, občutno zmanjšali obseg nedonosnih izpostavljenosti in omejili tekoče oslabitve. Kapitalska ustreznost banke, tako po strukturi kot po višini, se je po dokapitalizaciji v letu 2014 in z dodatnim vplačilom podrejenega dolga v letu 2015 opazno izboljšala ter v zadostni meri pokriva vsa potencialna tveganja, ki izhajajo iz poslovanja,« v banki komentirajo lansko poslovanje.