Dogovor o ustanovitvi solidarnostnega sklada

Poklicno upokojevanje: prenovili bodo tudi zastareli seznam poklicev.

Objavljeno
21. junij 2015 19.12
sipic/ZPIZ KARTICA
Erika Repovž, gospodarstvo
Erika Repovž, gospodarstvo
Ljubljana – Socialni partnerji se bližajo koncu usklajevanja o noveli zakona o poklicnem upokojevanju. Kot smo neuradno izvedeli, so se naposled le uspeli dogovoriti o ustanovitvi solidarnostnega sklada, ki se bo napajal iz presežkov od upravljanja sredstev za poklicno upokojevanje.

Ustanovitev sklada, ki naj bi po novem kril primanjkljaj na osebnih računih nekaterih upravičencev, je bilo eno od ključnih vprašanj, na katerem so se v dolgoletnih pogajanjih lomila kopija pogajalskih partnerjev.

Po oceni Kada ima okoli pet odstotkov upravičencev na svojih računih zbranih premalo sredstev, medtem ko ima preostalih 95 odstotkov zavarovancev več zbranega denarja, kot ga potrebujejo za izplačilo poklicnih pokojnin. Po mnenju Anje Strojin Štampar iz Kada je solidarnostni sklad boljša možnost kot pokrivanje sredstev iz proračuna, saj bi bila sredstva iz sklada namenjena vsem upravičencem do poklicnih pokojnin, ki na svojih računih niso zbrali dovolj denarja, medtem ko naj bi proračun kril le primanjkljaj na računu tako imenovanih mešancev – upravičencev, ki so del delovne dobe preživeli v nekdanjem sistemu beneficirane delovne dobe (sredstva je upravljal Zpiz), del pa v sistemu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (sredstva upravlja Kad) in so pred upokojitvijo.

Poleg uvedbe solidarnostnega sklada naj bi novela zakona vključevala še vrsto drugih novosti, med drugim bodo prenovili tudi seznam poklicev z dodano dobo, ki je že močno zastarel.