Dosje: Informativni izračuni davka na nepremičnine

Lastniki nepremičnin od 14. februarja 2014 dobivajo Gursova obvestila z informativnimi izračuni davka na nepremičnine.

Objavljeno
19. februar 2014 18.21
Nepremičnine
K. F., gospodarstvo, Je. G., Delo.si
K. F., gospodarstvo, Je. G., Delo.si

Pošta Slovenije je po pogodbi z geodetsko upravo (Gurs) lastnikom in drugim zavezancem za davek na nepremičnine raznašala obvestila o njihovih nepremičninah v registru nepremičnin. Od 14. do 19. februarja je pošta prevzela vseh 1.179.902 obvestil, tako da jih je večina naslovnikov dobila v hišne predalčnike do 20. februarja.

Geodetska uprava od 13. februarja izvaja sistem naročanja za stranke prek brezplačne telefonske številke 080 22 15, ki pa je nenehno zasedena, odkar lastniki nepremičnin in drugi zavezanci dobivajo obvestila. V geodetski upravi poudarjajo, da prek te številke ni mogoče popravljati podatkov, ampak služi le za naročanje.

Vseh podatkov o nepremičninah zavezanci ne morej popraviti pri geodetski upravi, saj jih ta v register nepremičnin povzema po zbirakah podatkov drugih skrbnikov: občin, ministrstev za okolje in prostore ter za kulturo, zavoda za gozdove, zemljiške knjige ...

Podatke o stalnem bivališču lastniki nepremičnin lahko popravijo le na upravni enoti. Tja morajo tudi, če imajo stalno bivališče sicer urejeno, a le na naslovu večstanovanjske hiše, ne pa tudi na številki stanovanja. Zato nastajajo dolge vrste na upravnih enotah, kjer številni lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah k stalnemu bivališču torej dopisujejo podatek o številki stanovanja.

Po zakonu o davku na nepremičnine je v prvem davčnem letu podatke o nepremičninah izjemoma mogoče spreminjati do 31. marca 2014. Ustavni sodniki so 7. februarja do dokončne presoje ustavnosti zakona o davku na nepremičnine zadržali vse štiri določbe, ki omogočajo in urejajo odmero novega davka v letu 2014. Davek velja od 1. januarja.

V dosjeju smo zbrali članke o aktualnem dogajanju.