Država vidi novi izzive od Čila do Avstralije

Mednarodni izzivi 2017-2018 opredeljujejo nekatere nove ciljne trge in obljubljajo akcijski načrt prednostne odprave ovir za investitorje.

Objavljeno
15. februar 2017 17.11
suhadolnik luka koper
Nejc Gole
Nejc Gole
Ljubljana – Mednarodni izzivi 2017-2018 opredeljujejo nekatere nove ciljne trge, na katere se bo država osredotočila pri pomoči izvoznikom oziroma za pridobivanje tujih neposrednih investicij.

Akcijski načrt za spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij in privabljanja tujih neposrednih investicij vlada še ni obravnavala. To bi se lahko zgodilo prihodnji teden.

Mednarodni izzivi 2017-2018 večinoma opredeljujejo enake ciljne trge kot dokument z letnicama 2015-2016, dodani pa so nekateri novi. Med tradicionalne trge uvrščajo države EU, Zahodnega Balkana, Švice in Ruske federacije, na novo pa so v tej skupini dodane Albanija, Romunija in Bolgarija.

Med prioritetne trge z vidika internacionalizacije sodijo Zalivske države, Indija, Kitajska ter z vidika tujih neposrednih investicij ZDA, Japonska in Kanada. Z vidika internacionalizacije imajo na teh trgih pomen predvsem izdelki z visoko dodano vrednostjo, z vidika tujih neposrednih investicij pa gre za države, ki so največje svetovne investitorice, iz njih prihajajo podjetja, ki največ investirajo v raziskave in razvoj ali pa so za zanimive za investiranje v Slovenijo v posameznem segmentu, denimo logistiki.

Novi izzivi

Tretja skupina držav, ki jih opredeljuje dokument, pa so trgi, ki predstavljajo nove izzive. V to skupino sodijo Centralna Azija, Koreja, Tajvan, Vietnam, Malezija, Indonezija, Senegal, Egipt, Maroko, Čile, Mehika, Norveška, Avstralija in Nova Zelandija. Večinoma gre za države, ki so v dokumentu na novo. »Te države lahko predstavljajo priložnosti za slovensko gospodarstvo, saj gre za rastoče globalne trge oziroma nišne priložnosti za slovensko gospodarstvo. Na teh trgih se bodo izvajale začetne aktivnosti v smislu preverjanja možnosti sodelovanja v prihodnje,« so v gradivu za vlado zapisali na ministrstvu za gospodarstvo.

Prednostna odprava ovir

Predlog Mednarodnih izzivov obljublja akcijski načrt prednostne odprave ovir za investitorje, kot so denimo stroški delovne sile, možnost prodaje zemljišč po znižani ceni in davčne spremembe. Letos bo začela delovati enotna točka, ki bo prevzela del nalog agencije Spirit in bo zadolžena za pomoč investitorjem in izvoznikom. Enotna točka bo tako na nacionalnem kot na regionalnih in lokalnih nivojih.

Na ministrstvu za gospodarstvo pripravljajo nov zakon o spodbujanju začetnih – domačih in tujih – investicij v Sloveniji. Ta bo predlagal tudi nekatere nove oblike spodbud investitorjem. Letos je sicer za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij na voljo 15,4 milijona evrov, prihodnje leto pa 15,6 milijona evrov.