Evropski regulator svari pred kriptožetoni

ESMA vse vpletene poziva, naj skrbno preučijo, ali so njihove dejavnosti regulirane, vlagatelje pa, da so pri investiranju previdni.

Objavljeno
13. november 2017 15.53
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Po slovenskih regulatorjih zdaj na previdnost pri nakupu kriptožetonov opozarja še Evropski nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), ki opaža izjemno povečanje primerov zbiranja kapitala z izdajo žetonov − ICO (Intitial Coin Offering), katerih nakup se najpogosteje izvrši s kriptovalutami.

ESMA zato vse vpletene poziva, naj skrbno preučijo, ali so njihove dejavnosti regulirane, vlagatelje pa, da so pri investiranju v te produkte previdni.

»Zbiranje kapitala je sicer podvrženo relativno strogi regulaciji in visokim standardom razkrivanja informacij, tej pa se izdajatelj žetonov v postopkih ICO zaradi tehnologije, ki jo uporablja, izogne. Postopek zbiranja sredstev prek ICO in posledično izdaja žetonov namreč niso sistemsko regulirani in nadzorovani,« poudarja evropski regulator.

Kot opozarja, se včasih dejavnosti v zvezi z ICO lahko izvajajo, ne da bi se pri tem upoštevali ustrezni in veljavni predpisi EU: »Odvisno od značilnosti žetona lahko ICO pade tudi zunaj obstoječih pravil ter tako tudi zunaj regulacije. Če pa žetoni izpolnjujejo pogoje za vrednostni papir oziroma finančni instrument, je verjetno, da deležniki, ki so vključeni v postopke ICO, izvajajo regulirane investicijske dejavnosti, kot so ponujanje, trgovanje ali svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti ter upravljanje ali trženje kolektivnih naložbenih podjemov. Poleg tega so lahko vključeni v ponudbo prenosljivih vrednostnih papirjev javnosti.«

Ne ravni Evropske unije se sicer že nekaj časa razmišlja o regulaciji področja trgovanja s kriptovalutami, a je do sprejetja tega še daleč.