Kapitalska ustreznost Skupine Triglav po Solventnosti 2 je ustrezna

Solventnosnti količnik skupine je bil na 1. januar 245-odstotni in je v »ciljnem razponu«.

Objavljeno
05. julij 2016 15.38
vidic/triglav
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana − Tudi Zavarovalnica Triglav je predstavila vpliv Solventnosti 2 na Skupino Triglav. Kakor so objavili na borznem Seonetu, je skupina je kompleksen sistem Solventnost 2 (in v njegovem okviru nadgrajen sistem proaktivnega upravljanja s tveganji) uspešno vnesla v vse vidike svojega poslovanja.

Raven kapitala skupine glede na postavljene strateške usmeritve ustrezno presega zastavljeno raven prevzetih tveganj skupine, kar zagotavlja dolgoročno finančno stabilnost in donosnost skupine. Na dan 1. januar 2016 je kapitalska ustreznost Skupine Triglav tako znašala 245 odstotkov, pri čemer izračun že upošteva izplačilo dividend za leto.

Boniteta Triglava iz A- na A

Hkrati so iz Triglava sporočili, da je bonitetna agencija S&P Global Ratings  (S&PGR) pred par dnevi, 1. julija,  Skupini Triglav - in s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re - dvignila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči z »A-« na »A«. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.

Bonitetna agencija je izboljšala oceno poslovnega profila tveganj skupine in ga ocenila kot trdnega, pri čemer je upoštevala predvsem izboljšane pogoje na slovenskem zavarovalnem trgu, ki so rezultat nižjega deželnega tveganja. S&PGR je v svojem poročilu tudi poudarila, da ima skupina pri svojem poslovanju zagotovljeno ustrezno pozavarovalno zaščito.

Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj skupine in ne vsebuje kakršnih koli zvišanj, ki bi bile posledica povezanosti skupine z državo. Hkrati S&PGR izpostavlja, da je skupina uspešno prestala hipotetični stres test izpostavljenosti na deželno tveganje. To pomeni, da bi v primeru uresničitve tega tveganja lahko bonitetna ocena Skupine Triglav bila tudi višja od bonitetne ocene Republike Slovenije, je Triglav sporočil preko Seoneta.

Hkrati napovedujejo, da stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&PGR, da bo Skupina Triglav še naprej uspešno izvajala začrtano strategijo ter ohranjala zelo visoko raven kapitalske ustreznosti in dobičkonosnosti v naslednjih dveh letih.