Kavcijsko zavarovanje podkrepi vašo resnost v poslu

Bančna garancija ni edini možni instrument za podkrepitev naše resnosti v poslu. Tu je še kavcijsko zavarovanje, ki prinaša tudi prednosti.
Objavljeno
11. julij 2017 15.46
Naročniki velikih poslov od izvajalcev praviloma zahtevajo dodatna jamstva, da bo posel izpeljan, kot je dogovorjeno. V javnosti najbolj znana oblika primernega jamstva je bančna garancija, ki pa ima na trgu tudi enakovredno alternativo - kavcijsko zavarovanje. Družba CDA 40 zavarovalnica, d. d., se je specializirala prav za kavcijska zavarovanja, zato smo njihove strokovnjake povprašali o različnih vidikih tega instrumenta za izvajalca posla.
  
Kdaj je dobro skleniti kavcijsko zavarovanje

Kdaj mora podjetje izvajalec skleniti kavcijsko zavarovanje? »Izvajalec sklene kavcijsko zavarovanje, kadar to od njega zahteva naročnik. Ta se s tem zaščiti pred stroški in škodo, ki bi jih lahko imel, če izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti,« pojasnijo v CDA 40. Seveda nas je zanimalo, katere škodne primere krije takšno zavarovanje. Kot so nam razložili v zavarovalnici CDA 40, so razlogi, zaradi katerih se lahko unovči garancija, navedeni v garantnem pismu, določi pa jih naročnik. Ob tem še dodajo, da se slovenski izvajalci odločajo za kavcijska zavarovanja predvsem v primerih, ko naročnik to zahteva od njih. »Naročniki se v procesu javnega naročanja večinoma odločajo, da zahtevajo ustrezno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, pri zasebnih naročilih pa tega ni toliko,« še povedo.
  
Višina premije odvisna od več dejavnikov

Seveda so vsa zavarovanja povezana s stroški plačila premije, ki pri kavcijskem bremenijo izvajalca posla. Višina premije, ki jo plača izvajalec, se oblikuje v odvisnosti od višine jamstva (zavarovalne vsote), trajanja jamstva in ocenjenega tveganja, pojasnijo strokovnjaki CDA 40. »Naročnik je tisti, ki določi zavarovalno vsoto. Ta je v primeru javnih razpisov zakonsko določena v odstotku od vrednosti razpisa. Tako za resnost ponudbe znaša tri odstotke, za dobro izvedbo deset in za odpravo napak pet odstotkov.«

Katere posledice čuti izvajalec, ki je sklenil zavarovanje, če naročnik uveljavlja odškodnino, recimo zaradi zamude projekta? »Ob izplačilu zneska garancije preidejo vse pravice iz tega naslova od naročnika na zavarovalnico, zato ta sproži regresni postopek zoper neresnega izvajalca z namenom povrnitve izplačanega zneska,« sklenejo v CDA 40.