Konferenca Novi izzivi v plačilnih storitvah in trženju

Kaj se zaradi tehnološkega napredka in zakonodajnih sprememb v letu 2018 spreminja pri brezgotovinskem plačevanju? Kako bodo spremembe vplivale na banke, kartične sheme in kako se bo to poznalo v trgovinah, lekarnah, na recepcijah, pri nakupih po spletu izza računalnika ali s pametnega telefona ali tablice? Ter predvsem, kaj bomo od novosti glede cen, varnosti in novih možnosti imeli uporabniki?

 

Objavljeno
13. februar 2018 12.15

V Evropski uniji so se januarja v dejavnosti plačilnih storitev začele uvajati prelomne novosti. Pri plačevanju, ki je vedno bolj spletno in mobilno, se krepko povečujeta število in delež elektronskih transakcij. Tehnološkim novostim in z njimi povezanim poslovnim priložnostim se je v tej dejavnosti pridružila ločnica, uvedba prenovljene Direktive o plačilnih storitvah - PSD2, s katero naj bi se začelo obdobje znižanih tarif storitev, boljše zaščite kupcev in zakonskih pogojev za uvedbo digitalnih sprememb. Te so deloma že, v prihodnje pa naj bi še bolj preoblikovale panogo finančnih storitev, a tudi druga področja poslovanja, vključno s trženjem.

Začenja se novo poglavje boja za bližino uporabniku. Svetovna analitska podjetja napovedujejo, da je na petih glavnih področjih bančnega poslovanja s prebivalstvom do leta 2025 na udaru več kakor 40 odstotkov bančnih prihodkov ter med 20 in 60 odstotkov dobička! Spremembe bodo velike in bodo imele posledice tako za kupce kot za banke in druge ponudnike finančnih storitev, poleg njih pa tudi za ponudnike blaga in storitev prebivalstvu in na medpodjetniškem trgu ter za druge akterje. To bo za različne družbe, ki jih dejavnost plačevanja zadeva, od finančnih družb prek IKT-ponudnikov, ponudnikov potovalnih storitev in storitev za prosti čas, trgovcev z izdelki za vsakdanjo rabo in prosti čas ter druge, imelo različne posledice in odpiralo številne priložnosti, tako rekoč za nikogar pa posel ne bo več tak, kakor je zdaj. Zato je čas, da se na prihajajoče spremembe pripravijo vsi, ki so udeleženi v plačilnih storitvah.

O novostih in posledicah bomo govorili na konferenci Novi izzivi v plačilnih storitvah in trženju, ki bo 17. 4. 2018 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Namenjena bo izzivom, ki so posledica tehnoloških novosti, novih predpisov in storitev v industriji plačil v Sloveniji, EU in svetu.
Predstavniki regulatorja, panožnih združenj, klasičnih in novih ponudnikov plačilnih storitev bodo skupaj s trgovci, telekomunikacijskimi operaterji, marketinškimi strokovnjaki in drugimi deležniki iz Slovenije in tujine komentirali izkušnje ter soočili poglede na tveganja in priložnosti na področju finančnih storitev, obenem pa tudi kot na nove možnosti nakupnega ravnanja potrošnikov. Konferenca bo predstavila razvojne trende v svetovni industriji plačil in primere uspešnih uvedb novosti iz sveta množičnih podatkov (big data), v katerem obvladovanje teh za uspešno poslovanje prevzema vodilno vlogo.

Aktualne vsebine bodo zagotovo razlog, da se konference udeležijo tisti, ki se neposredno ukvarjajo z uvajanjem tehnoloških novosti in novimi predpisi (npr. PSD2 in IFR), ter predvsem odgovorni za trženje, odnose z uporabniki in za prihodke ter seveda predstavniki vodstev, ki se zavedajo vpliva novosti na poslovne strategije.

Vljudno vabljeni!

mag. Matija Vojsk, MBA
Vodja programskega sveta konference

 

Spletna stran konference

Facebook

Twitter 

Google+ 

LinkedIn