MRA objavila razpis za podjetja v Podravju

V okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico je na voljo 1,36 milijona evrov.

Objavljeno
11. marec 2016 17.43
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA

Maribor - Mariborska razvojna agencija je v današnjem uradnem listu objavila dva razpisa, namenjena podpori podjetjem v Podravju. V okviru javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico je na voljo 1,36 milijona evrov. Na voljo so tudi garancije za posojila.

Predmet javnih razpisov je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija in RRA Koroška v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in izbranimi bankami, so pojasnili na Mariborski razvojni agenciji.

Prijave do 22. oziroma 30. aprila

Rok za prijavo na drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb je 30. april, rok za prijavo na drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje pa je 22. april do 14. ure oziroma do porabe sredstev.

Cilj razpisa sofinanciranje manjših začetnih naložb so nova delovna mesta, zmanjševanje razvojnega zaostanka problemskega območja ter prispevek k prestrukturiranju gospodarstva v smeri dviga neto dodane vrednosti. Ob tem bo denar namenjen spodbujanju razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij ter socialnega podjetništva.

Na Mariborski razvojni agenciji ob tem poudarjajo, da so omenjena sredstva v primerjavi z lanskim letom podvojena, država pa jih prispeva preko ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Najvišji znesek nepovratnih sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj, je 50.000 evrov, pri čemer mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov projekta ter upoštevati z razpisom določena razmerja med posameznimi viri.

Prijavitelji morajo projekt časovno opredeliti kot tehnično-tehnološko zaključeno celoto, ki je ne sme začeti izvajati pred odobritvijo sredstev, mora pa zagotavljati izvajanje poslovnega procesa takoj po datumu zaključka projekta, kar je najpozneje 1. oktobra.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem ali poslovno enoto v problemskem območju, ki zajema Mestno občino Maribor ter občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. Prav tako mora v tem problemskem območju biti tudi lokacija naložbe.

Več časa za pripravo projektnih predlogov

Sicer pa časovni okvir izvedbe letošnjega razpisa prijaviteljem omogoča več časa za pripravo projektnih predlogov, kakor tudi več časa za izvedbo investicije. Upravičenci bodo izbrani na podlagi števila točk, ki jih bodo prejeli pri ocenjevanju po razpisnih merilih. Ocenjena bosta prijavitelj in predlagani projekt, pri čemer bodo imeli večje možnosti tisti projekti, ki bodo zagotavljali večje število novih delovnih mest.

Cilj javnega razpisa kreditov in garancij je med drugim pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v podravski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva ter olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Skupen garancijski potencial regijske garancijske sheme je sicer 2,26 milijona evrov in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki pa na dan objave tega razpisa znaša 1,13 milijona evrov in predvidenega multiplikatorja štiri.