NLB Skupina v prvem polletju s skoraj 118 milijoni dobička

Dobiček banke kar 70 odstotkov večji kot enakem obdobju lani, NLB čaka na nadomestne nadzornike in izid pogajanj z Brusljem.

Objavljeno
01. september 2017 17.48
Miha Jenko
Miha Jenko
Ljubljana - NLB Skupina je v prvem poletju ustvarila dobiček po davkih v višini 117,9 milijona evrov, kar pomeni povečanje za 48,4 milijonov evrov oziroma za 70 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016, so sporočili iz banke. Banke članice NLB Skupine na strateških tujih trgih so k celotnemu dobičku prispevale kar 58,8 milijona evrov, kar je 71 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

NLB, ki čaka na razplet pogajanj med slovensko državo in evropsko komisijo o nadaljevanju privatizacije, zdaj pozitivno posluje že 14. zaporedno četrtletje. 

Donos na kapital (ROE po davkih) se je z lanskih 9,4 odstotka povečal na 15,5 odstotka, količnik skupnega kapitala in količnik najkvalitetnejšega lastniškega kapitala (CET1) pa sta znašala 16,5 odstotkov, »kar občutno presega zahteve regulatorja in priča o kapitalski trdnosti Skupine,« so sporočili iz banke.    

Povečano povpraševanje po kreditih v Sloveniji in tujini

Zaradi pozitivnih učinkov makroekonomskega okolja je bilo povečano kreditno povpraševanje v Sloveniji in tujini - še posebej na področju poslovanja s prebivalstvom.  V Sloveniji se je stanje kreditov prebivalstva glede na konec leta 2016 povečalo za 3 odstotke.

NLB je ohranila vodilni položaj na slovenskem trgu s tržnim deležem kreditov prebivalstvu v višini 23,4 odstotka in 30,3 odstotka na področju depozitov. Zabeležila je tudi rekordni polletni porast portfelja stanovanjskih kreditov, odobrenih je bilo namreč kar za 52 odstotkov več novih poslov kot v enakem obdobju lani. Tržni delež na področju posojil podjetjem ostaja stabilen v višini 22,3 odstotka, večja rast pa je zabeležena pri malih podjetjih in samostojnih podjetnikih.

Manj slabih posojil

V NLB še izpostavljajo, da se je v prvem polletju 2017 kakovost kreditnega portfelja dodatno izboljšala zaradi izboljšanih standardov za odobravanje novih posojil  ter posledično zelo majhnega obsega novih slabih posojil v tem obdobju. Delež slabih posojil  se je ob polletju 2017 znižal na 12,6 odstotka, medtem ko je delež slabih izpostavljenosti, ki temelji na smernicah EBA, padel na 9 odstotkov. .

Nadzorniki, ki jih vodi Primož Karpe, so se seznanili tudi s postopki iskanja kandidatov za nadomestne člane. Kot je znano, nadzorni svet, ki ima po statutu devet članov, zdaj opravlja svoje delo v 6-članski zasedbi.