Okrevanje se nadaljuje

Trgi v razvoju: tudi letos in 2018. bodo države v razvoju rasle z dvojno hitrostjo razvitih.
Objavljeno
11. avgust 2017 18.40
Jože Gerbec, Ilirika BPH
Jože Gerbec, Ilirika BPH

Vse od finančne krize leta 2008 so se države v razvoju ubadale s številnimi problemi, ki so omejevali njihovo gospodarsko rast. Vsaka je imela svoje specifične težave, na splošno pa lahko govorimo, da so bili vzrok za večino njih prevelika odvisnost od izvoza surovin (nafta, železova ruda, baker ipd.), upad povpraševanja razvitih držav po njihovih izdelkih ter odlašanje z implementacijo potrebnih reform v času debelih krav.

V zadnjem času pa se zdi, da države v razvoju ponovno prevzemajo vlogo motorja globalne gospodarske rasti ter tako omogočajo podjetjem iz ZDA in Evrope, da še naprej dosegajo rasti prihodkov in dobičkov, ki jim jih samo domači trg ne bi več omogočal. Gospodarsko rast dosegajo skoraj vse države v razvoju, tudi Rusija in Brazilija, ki sta se končno izvili iz dve leti trajajoče recesije.

Glavno gonilo gospodarske aktivnosti je bila močna rast mednarodne trgovine, ki je povečala izvoz v številnih državah v razvoju. Te so od začetka leta 2015 rasle v povprečju po 4,5 odstotka na leto, gospodarstva razvitih držav pa v povprečju po 1,9 odstotka na leto. Po napovedih analitikov za leti 2017 in 2018 ostaja slika približno enaka, kar pomeni pričakovano rast razvitih držav v višini 2,1 in dva odstotka ter držav v razvoju v višini 4,4 in 4,9 odstotka.

Boljša gospodarska aktivnost držav v razvoju se je poznala tudi na njihovih delniških trgih. Indeks MSCI World (vključuje samo delniške trge iz razvitih držav) je od začetka leta 2016 pridobil 9,5 odstotka, indeks MXEF (vključuje samo delniške trge iz držav v razvoju) pa 24,9 odstotka (merjeno v evrih).

Ostaja pa vprašanje, ali je trenutna močna gospodarska aktivnost držav v razvoju vzdržna na daljši rok. Pojavljajo se namreč nekatera namigovanja, da je glavni motor njihove rasti – rast globalne menjave – že na vrhu. Glede na zadnje makroekonomske objave tega še ni opaziti. Če upoštevamo še špekulacije, da naj bi Fed zamaknil prihodnji dvig ključne obrestne mere in da ECB še ne bo tako kmalu končala programa odkupa obveznic, potem imajo delniški trgi držav v razvoju še nekaj prostora za nadaljnjo rast.