Osebna služnost: Koliko boste plačali notarju?

Geodeti zbirajo podatke za poskusne izračune, lastniki nepremičnin seštevajo izdatke za nižjo obdavčitev nepremičnin.

Objavljeno
28. januar 2014 19.06
Posodobljeno
31. januar 2014 07.58
SLOVENIJA, LJUBLJANA ,30.7.2012,NOTARSKA ZBORNICA NA TAVCARJEVI UICI .FOTO:MAVRIC PIVK/DELO
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Osebna služnost, vpisana v zemljiško knjigo, bo vplivala na šestino informativnih izračunov davka na nepremičnine, ki jih bo lastnikom in zavezancem sredi februarja po pošti poslala geodetska uprava (Gurs), kažejo podatki te ustanove.

Pri informativnih izračunih davka bo geodetska uprava upoštevala 202.251 vknjiženih osebnih služnosti: 136.394 na parcelah in 65.857 na delih stavb.

»Podatke o osebni služnosti, ki jih bomo upoštevali tudi pri informativnih izračunih, so nam posredovali z zemljiške knjige,« pravi Karmen Jereb z geodetske uprave.

Informativne izračune namerava Gurs izdati sredi februarja, podatke o nepremičninah, lastnikih in drugih zavezancih za davek pa je letos mogoče spreminjati še do 31. marca. Tako bo tudi osebnih služnosti v zemljiški knjigi nazadnje več, kot jih je zdaj.

Več lastnikov, ena služnost

Po zakonu o novem davku šteje stanovanjska nepremičnina za nižje obdavčeno rezidenčno, če so izpolnjena tri merila: zavezanec za davek – v tem primeru imetnik osebne služnosti – ima v njej stalno bivališče, osebna služnost se glasi na sto odstotkov nepremičnine in je vpisana v zemljiško knjigo.

»Podatka o osebni služnosti, ki je prevzet iz zemljiške knjige, v registru nepremičnin neposredno ni mogoče spreminjati. Lastniku nepremičnine ali imetniku osebne služnosti zato ni treba posebej sporočati vpisa osebne služnosti ali spremembe podatkov o osebni služnosti še v register nepremičnin,« poudarja vodja geodetske uprave Aleš Seliškar. Za rezidenčne nepremičnine velja obdavčitev z 0,15 odstotka davčne osnove, za nerezidenčne z 0,5 odstotka.

Razmerja med več lastniki ene stanovanjske nepremičnine (ali enote) so pogosto zelo zapletena, tako da ni mogoče doseči temeljnega merila za ustanovitev osebne služnosti na sto odstotkih premoženja, če med njimi ni soglasja. »Če ima nepremičnina več solastnikov, mora biti osebna služnost vpisana za vse solastniške deleže. Na vseh solastniških deležih mora biti vpisan isti imetnik osebne služnosti,« med drugim poudarjajo na geodetski upravi.

Koliko boste plačali pri notarju?

Bralci, ki se nam oglašajo, služnost brez izjeme urejajo za svoje otroke, tako da sami sestavijo pogodbo o ustanovitvi in jo odnesejo k notarju, ki zanje odda še vlogo za vpis v zemljiško knjigo. »Pogodbo o ustanovitvi služnosti stanovanja med zakoncema mora biti obvezno sestavljena v obliki notarskega zapisa. Če pa je sestavljena v obliki zasebne listine, je na njej treba overiti podpis pri notarju,« pravi predsednica notarske zbornice Marjana Tičar Bešter. Pri osebni služnosti za otroka torej zadošča doma sestavljena pogodba in overitev podpisa pod njo pri notarju.

Po uveljavitvi zakona o davku na nepremičnine, s katerim je osebna služnost dobila novo davčno razsežnost, se je decembra na zemljiški knjigi izjemno povečalo število vlog za vpis služnosti v zemljiško knjigo, hkrati pa tudi zanimanje javnosti za notarske storitve, zato smo na notarski zbornici znova preverili, koliko denarja naj pripravijo stranke, ki pridejo urejat osebno služnost. »Stroški so odvisni od zapletenosti primera, najmanj 140 evrov pri notarju. Strošek znaša najmanj toliko, če je zadeva komplicirana, je lahko tudi višji,« pravi Marjana Tičar Bešter. Dodati je treba še predpisano enotno sodno takso za vpis služnosti v zemljiško knjigo, ki znaša 20 evrov.

Ministrstvo naštelo 82 evrov

Na pristojnem ministrstvu za pravosodje ugotavljajo, da pogodbe o ustanovitvi služnosti stranke pogosto sestavijo tudi same, poudarjajo pa, da mora biti podpis osebe, ki ustanavlja osebno služnost, notarsko overjen: »Stroški notarske overitve podpisa so določeni glede na vrednost pogodbe in znašajo od 6,10 do 55,30 evra. V večini primerov znaša notarska tarifa za overitev podpisa na služnostni pogodbi 17 evrov.« Osebna služnost je veljavna le, če je vpisana v zemljiško knjigo, poudarjajo na ministrstvu in nam o običajnem postopku za vpis pojasnjujejo: »Predlog za vpis osebne služnosti v zemljiško knjigo je mogoče vložiti le v elektronski obliki. Predlog lahko za stranko vloži notar, ki hkrati pretvori služnostno pogodbo v elektronsko obliko in jo hrani do pravnomočnosti. Strošek za to znaša 45,10 evra. Sodna taksa vpisa osebne služnosti v zemljiško znaša 20 evrov. Skupni strošek stranke, za katere vse te postopke opravi notar, znaša približno 82 evrov.« Ob določenih pogojih lahko stranka sama predlaga vpis v zemljiško knjigo, a še vedno mora tudi k notarju.

Notar mora izdati račun

Na davčni upravi poudarjajo, da morajo tudi notarji izdati račune za svoje storitve, opravljene za plačilo. Notarji, ki niso zavezanci za davek na dodano vrednost (DDV), na računu med drugim navedejo datum, prodajno ceno storitve brez DDV in skupno vrednost opravljene storitve brez DDV. Zavezanci za davek morajo izdati račun z več podatki – vanj morata biti vključena obseg in vrsta opravljenih storitev. Tudi notarji, ki so zavezanci za davek, smejo izdati poenostavljen račun, če znesek na njem ne presega sto evrov, a še vedno morajo vanj vključiti obseg in vrsto opravljenih storitev.