Poslanci za več preglednosti pri pripojitvi bank in prenosu terjatev do Save

Dobovšek: Vladna odločitev glede Save predstavlja vrh tistega, kar pomeni korupcija.

Objavljeno
04. februar 2016 09.43
Posodobljeno
04. februar 2016 09.43
*lvu* SAVA
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana − Komisija za nadzor javnih financ je podprla predlog, da je treba pred pripojitvijo Factor banke in Probanke k Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki naj bi se zgodile v prihodnjih dneh, opraviti revizijo pripojitve, pripraviti poročilo poslovodstva o pripojitvi ter izdelavo vseh bilanc.

To je na danšnji seji komisije predlagala SDS, saj jih moti predvsem to, da se je vlada odločila za poenostavljen način pripojitve, kar med drugim pomeni, da ne bo izvedla revizije pripojitve. To revizijo, kot je na komisiji povedala tudi viceguvernerka Stanislava Zadravec Caprirolo, je predlagala tudi Banka Slovenije.

»Na teh dveh bankah so ostali najslabši posli, bančna kriminaliteta, ki jo zdaj vlada brez revizije prenaša na DUTB,« je dejal Anže Logar (SDS). Dodal je, da se bo ta slaba praksa kot megla potem razširila tudi na DUTB. Poslanci SDS so vladi pri tem očitali neransparentnost.

Državni sekretar Metod Dragonja je pojasnil, da so se za poenostavljen postopek pripojitve odločili, ker imajo vsi trije subjekti istega lastnika − državo − in torej ni nevarnosti oškodovanja malih delničarjev. Zagotovil je, da bo pripojitev transparentna. Pojasnil je, da bo pripojitev izpeljana po knjigovordski vrednosti in da bodo bilance revidirane, da pa ni potrebe po dodatnih cenitvah.

O prenosu terjatev do Save

Poslanci zdaj na zahtevo poslanke Alenke Bratušek razpravljajo o sklepu vlade, ki je DUTB naložil, da mora na Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalsko družbo odplačno prenesti terjatve do zadolženega holdinga Sava. Komisija je vladi naložila, naj ji v 15 dneh posreduje dokumente in zakone, na podlagi katerih je sprejela odločitev o prenosu terjatev in obveznic Save z DUTB na SDH in Kad.

Bratuškova je poudarila, da je bil SDH ustanovljen zato, da se vlada ne bi vmešavala v poslovne odločitev družb, zdaj pa vlada odloča o tem, kaj naj ena entiteta proda drugi in po kakšni ceni. »Ali gre pri tej potezi vlade za oškodovanje DUTB, saj naj bi Sava po poročanju medijev terjatve prodajala po 110 milijonov evrov, prenos pa naj bi potekal po 42 milijonov evrov?« se je vprašala.

Poudarila je, da je bila Sava ena največjih slabih naložb. Zavzemanje za turizem je po njenih besedah krinka: »Ne rešujete turizma in Save, ampak gospode iz te družbe!«

Bratuškova je izrazila tudi dvom o navedeni pravni podlagi za takšno odločitev. Prav tako jo je zanimalo, zakaj je bilo to vladno gradivo zaupno, sprejeto na zaprtem delu seje. Vladi je očitala netransparentnost.

Dragonja je odvrnil, da zato, ker so bili priloženi zaupni podatki o finančnem poslovanju Save. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je pojasnil, da je vlada odločitev o prenosu terjatev sprejela zaradi položaja Save, njene povezave s finančnimi institucijami, predvsem pa njenega položaja v slovenskem turizmu. Ponovil je, da je bila odločitev sprejeta na podlagi strategije upravljanja kapitalskih naložb države.

Pojasnil je, da so hoteli s tem preprečiti scenarij iz primera prodaje terjatev DUTB do ACH, ko je zasebni investitor nato na račun diskonta na te terjatve v pol leta ustvaril 20 milijonov evrov dobička: »Želimo, da te diskonte realizirata SDH in Kad.« Ta dva sklada sta po njegovih besedah bolj primerna upravljavca kot DUTB, ki bi moral deleže prodati. Počivalšek je poudaril, da ne gre pri tem za reševanje posameznikov.

Cena še naznanka

Na vprašanje več poslancev, koliko bo v končni številki vreden prenos, Počivalšek ni znal odgovoriti. Ponovil je, da bo prenos izveden po vrednostih, po katerih je terjatve od NLB prejela DUTB oziroma po poštenih vrednostih oziroma knjigovodskih vrednostih na dan 30. junija 2015, če so te višje od prenosnih vrednostih. Temu bo treba prišteti še za strošek financiranja 4,2 odstotka za obdobje lastništva teh terjatev.

Jernej Vrtovec (NSi) se je vprašal, zakaj je SDH boljši upravljavec. »SDH je leto za letom gledal, kako ima Sava milijonske izgube, zdaj pa naj bi jo bolje upravljal,« je dejal in spomnil, da je prvi človek SDH Marko Jazbec do pred kratkim vodil eno od Savinih enot.

Bojan Dobovšek (nepovezani poslanec) pa je poudaril, da primer Save predstavlja vrh tistega, kar pomeni korupcija. »Če sta SDH in DUTB neodvisna organa, kako je potem mogoče, da je vlada o tem odločala na tajnem delu seje,« je dejal in ugotovil, da je to neposredna nezaupnica DUTB.

Izvršni direktor DUTB Imre Balogh se do odločitve delničarjev ni opredeljeval, ocenil pa je, da odplačni prenos terjatev do Save ne more negativno vplivati na bilanco DUTB. »Ker naložbe nismo imeli namena v kratkem prodati, ker ne bi mogli maksimirati vrednosti, je težko reči, kakšna bi bila primerna cena,« je dejal.

Sklep vlade SDH ne zavezuje

Predsednik uprave SDH Marko Jazbec, ki se je vmes zaradi zaupnosti informacij zavzemal celo za zaprtje seje, je dejal, da bo SDH o vladnem sklepu o odplačnem prenosu terjatev in obveznosti Save z DUTB na SDH in Kad še odločal: »Ta sklep ni zavezujoč za SDH, in ko ga bomo sprocesirali skozi naše organe, bomo morali povedati tudi, od kod ga bomo financirali.«

Jazbec je spomnil, da v tej pomembni naložbi drug delničar ne sme imeti v lasti več delnic kot država. SDH in Kad pa imata v njej skoraj 30 odstotkov, kar je več od minimalnega standarda, ki ga opredeljuje strategija. Po njegovem mnenju pa je najprimernejši način, da država denar, ki ga je izgubila ob prenosu terjatev Save z bank na DUTB, dobi nazaj »skozi dežnik strategije«.