Novega šefa DUTB čaka kar nekaj trdih orehov

Pri vodenju slabe banke ni pričakovati sprememb, saj glavni izvršni direktor ostaja Imre Balogh.

Objavljeno
08. september 2016 17.31
Imre Balogh,izvršni direktor DUTB,Ljubljana Slovenija 25.02.2016 [Portret]
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Pri načinu vodenja DUTB v prihodnjih petih letih, kot kaže, ne bo večjih sprememb. Na čelu slabe banke bo še naprej dosedanji začasni šef Imre Balogh, ki ga je upravni odbor pod vodstvom Marka Simonetija izbral za glavnega izvršnega direktorja. Njegov mandat se bo začel 1. oktobra.

Pojasnila, zakaj so med desetimi prijavljenimi kandidati, od katerih so se štirje uvrstili v ožji krog, izbrali prav Balogha, danes od Simonetija nismo dobili.

Balogh, ki je bil prej neizvršni direktor Družbe za upravljanje terjetev bank (DUTB), je nalogo glavnega izvršnega direktorja začasno prevzel oktobra lani, potem ko je to funkcijo zaradi previsokih prejemkov moral zapustiti Torbjörn Månsson. Splošni vtis je, da se je DUTB pod Baloghovo taktirko ukvarjal predvsem sam s sabo in reorganizacijo po pripojitvi Factor banke in Probanke v likvidaciji.

To potrjuje tudi Baloghova izjava ob imenovanju: »Družba DUTB ima po intenzivnem notranjem regulativnem izvajanju v letih 2015 in 2016, izvedbi mojega programa krepitve transparentnosti s štirimi prednostnimi nalogami, notranjem nadzoru in upravljanju, učinkovitosti in sodelovanju deležnikov ter navsezadnje tudi zaključenem tristranskem združitvenem in reorganizacijskem procesu trdne temelje za prihodnji razvoj.«

»To mi tudi vpliva upanje, da imata moja vizija in operativni program za nadaljnji razvoj družbe DUTB trdno podporo uprave,« je še dodal Balogh. Kot pravi, osnovni cilj ostaja čim večje povračilo davkoplačevalskega denarja, ki je bil vložen v sanacijo bančnega sistema.

Bilanca Baloghove ere

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je pod Baloghovim vodstvom prodala družbi AHA Emmi in AHA plastik ter terjatve do Grepa, poleg tega se je v zadnjem letu vendarle premaknila prodaja Cimosa, ki bi lahko kmalu pristal v objemu italijanskega Palladia Finanziaria.

DUTB je po lastniškem vstopu v Alpino najprej v Žireh zanetil protest nezadovoljstva in ga nato s korakom nazaj, kot kaže, le umiril.

Balogh je, čeprav je temu osebno nasprotoval, v tem času na zahtevo vlade Slovenskemu državnemu holdingu in Kapitalski družbi prodal terjatve do Save. Neuspešen pa je bil pri iskanju kupca za terjatve Mladinske knjige založbe.

Ekonomist dr. Marko Jaklič se strinja z oceno, da se je DUTB v zadnjem leto očitno ukvarjala predvsem sama sabo. Kot pravi, se je razburjenje okoli poslov DUTB v času Balogha nekoliko poleglo, težko pa sodi, ali je to dobro za davkoplačevalce.

»Slaba banka je, tako kot je bila zastavljena političen projekt. In zame je slaba banka že konceptualno slabo zastavljena,« pravi Jaklič.

Kaj ga čaka?

A če se je Balogh doslej ukvarjal predvsem z reorganizacijo družbe, se bo moral zdaj lotiti nekaterih trdih orehov. Tako ga čaka dokončna odločitev o prodaji koprskega Cimosa in Mariboske livarne Maribor. Lastnike bo moral poiskati tudi Alpini in Litistroj jeklu, ki sta v postopkih prestrukturiranja. DUTB čaka tudi odprodaja nepremičnin, ki jih ima v portfelju, med drugim prostorov v Celovških dvori in soseski Nokturno Markovec.

DUTB se bo moral ukvarjati tudi z zadolženim imperijem Bojana Petana DZS. Neuradno je mogoče izvedeti, da bi želela slaba banka nanj pritisniti z odpovedjo dogovra o finančnem prestruktuiranju, a za to nima podpore drugih bank. Nekatere med njimi, kot NLB, terjatve do družb iz skupine že prodajajo.

Predčasna plačila in dokapitalizacija

Čeprav je DUTB letos že dvakrat predčasno poplačal obveznosti do ministrstva za finance, ki jih je prevzel s pripojitvijo Probanke in Factor banke, se je prav zaradi te pripojitve omenjala tudi možna dokapitalizacija slabe banke.

Na ministrstvu za finance so nam avgusta odgovorili, da se bodo glede morebitne dokapitalizacije odločili, ko bo DUTB dokončala vrednotenje prenesenih postavk Probanke in Factor banke in bo dal svoje mnenje tudi revizor, ki revidira finančne izkaze DUTB.

Balogh je pred prihodom v DUTB dve leti vodil posebno upravo Porbanke v nadzorovani likvidaciji. Od aprila 2015 je bil neizvršni direktor DUTB, a je ta njegova funkcija od oktobra lani mirovala. Z oktobrom bo upravni odbor šestčlanski, kar pomeni, da bo morala vlada imenovati novega neizvršnega direktorja.

Balogh je doktor ekonomskih in regionalnih znanosti, v preteklosti pa je služboval v različnih finančnih institucijah na Madžarskem, v Ukrajini, Bolgariji in Romuniji.