Prodaja slovenske industrije prebila 20 milijard evrov

Industrijska podjetja v Sloveniji so v letu 2015 prodala za približno 20,1 milijarde evrov proizvodov in storitev ali za skoraj štiri odstotke več kakor v 2014, ugotavlja državni statistični urad.

Objavljeno
05. september 2016 15.27
jer*gozd.gospodarstvo
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana − V predelovalnih dejavnostih se je najbolj zvišala vrednost prodaje v dejavnosti obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa idr., razen pohištva. Vrednost prodaje proizvodov in storitev industrijskih podjetij v Sloveniji je pomenila 0,4 odstotke vrednosti prodaje industrijskih proizvodov in storitev v celotni Evropski uniji. Več kot 73 odstotkov prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev je bilo ustvarjenih s prodajo na tujih trgih. Skoraj ves prihodek od prodaje industrijskih proizvodov in storitev je bil ustvarjen v predelovalnih dejavnostih (99,4 odstotka).

Osrednja Slovenija najuspešnejša

Najuspešnejša je bila pri prodaji industrijskih izdelkov in storitev Osrednjeslovenska statistična regija, ki je ustvarila skoraj 19 odstotkov vsega prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev v državi. Sledile so Jugovzhodna Slovenija (nekaj več kot 17 odstotka), Savinjska statistična regija (blizu 15) ter Podravska statistična regija (skoraj 14).

Med predelovalnimi dejavnostmi je največji delež prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev ustvarila tako kot v prejšnjih dveh letih proizvodnja električnih naprav (več kot 12 odsotkov), drugi največji delež pa proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (prav tako nekaj več kot 12 ), ki je bila sicer najuspešnejša panoga v letu 2012.

Celotni trg Evropske unije je v primerjavi s slovenskim trgom kazal v letu 2015 nekoliko drugačno sliko. Največji delež prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev je ustvarila proizvodnja živil (14 odstotkov), sledile so proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (skoraj 14), proizvodnja drugih strojev in naprav (skoraj deset) ter proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov (več kot osem). S približno enakimi deleži so bile omenjene panoge zastopane tudi v letih 2013 in 2014.

Največji delež prihodka doma ustvarila proizvodnja živil, na tujem proizvodnja vozil

Od predelovalnih dejavnosti je na domačem trgu ustvarila največji delež prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev proizvodnja živil (več kot 21 odstotkov), sledili sta proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (skoraj 12) ter proizvodnja električnih naprav (deset). Na tujem trgu je bila med predelovalnimi dejavnostmi najuspešnejša proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (ustvarila je več kot 15 odsotkov prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev), sledile so proizvodnja električnih naprav (več kot 13) ter proizvodnja kovin (skoraj 11).

Največ različnih proizvodov proizvedejo v Nemčiji

V letu 2015 je bilo v celotni Evropski uniji prodanih za približno 5026 milijard industrijskih proizvodov in storitev, kar je za 0,8 odsotka manj kot v letu 2014. Po številu različnih proizvodov, ki jih proizvede posamezna država članica Evropske unije, se je na prvo mesto uvrstila Nemčija, ki je proizvedla in prodala 93 odstotkov vseh proizvodov, opredeljenih v Nomenklaturi industrijskih proizvodov (NIP). Sledile so Francija, Italija, Španija in Združeno kraljestvo. Slovenija se je tako kot v letu 2014 uvrstila na 18. mesto.