Skupnost občin protestira zaradi novega davka

Skupnost občine Slovenije se je s pismom vladi ostro odzvala na zakon o davku na nepremičnine.

Objavljeno
17. oktober 2013 14.35
Slovenija, Ankaran, 05.02.2011 - Ankaran. Foto: Leon VIDIC/DELO
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana - Za vse interesne skupine ste našli čas, za občine ne, sporočajo vladi iz Skupnosti občin Slovenije.

»Ker predstavniki Skupnosti občin Slovenije nismo imeli priložnosti, kot vsi ostali opozoriti na nujnost drugačnega postavljanja davka na nepremičnine in težke posledice, ki jih bo ta imel na in za ljudi, vas na ta način obveščamo, da bomo uporabili vsa pravna sredstva, za zaščito javnega interesa in skozi to poskusili zaščititi ljudi v različnih lokalnih okoljih,« so v pismu vladi zapisali na Skupnosti občin Slovenije. 

Po predlogu zakona o novem davku na nerpemičnine, ki ga je vlada objavila 7. oktobra letos, davek v prehodnem triletnem obdobju ne bo lokalnih skupnosti, ampak bo priapdal državnemu proračunu, ta pa go občinam odstopil toliko, kolikor jim je leta 2012 prineslo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, največje med veljavnimi nepremičninskimi dajatvami, ki pripadajo občinam. Lokalnim skupnostim zdaj sicer pripadajo vse nepremičninske dajatve, izjema je le začasni krizni davek za premoženje večje vrednosti.

»Zakon, ki bi v osnovi moral biti koncipiran tako, da opredeljuje davčni vir, ki je imanentno lokalni (ali regionalni) in avtonomen vir ter namenjen skrbi za lokalni razvoj, bo skozi uveljavitev povzročil  pričetek rušenja še  zadnjega stabilnega okolja v državi. Vaše sodelavce smo vseskozi opozarjali  na težke posledice, ki jih bo uvedba davka imela na občine, opozarjali smo na to, da bodo te na koncu občutili prav ljudje, tisti najšibkejši. Namreč delež davka, ki bi ga naj država  »dobrodušno«  odstopila občinam je namenjen urejanju skupnih javnih zadev, vrtcem, šolam, kulturi, področju sociale, čistemu okolju …«, beremo v pismu, ki ga je skupnost občin naslovila na vlado.

Dodajajo še, da bo s sprejetjem takšnega zakona vlada ekonomsko in socialno stisko državljank in državljanov le še dodatno poglobila: »To se ne bi zgodilo, če se na prvotno lokalnim skupnostim in njihovim ljudem pripadajoč davek ne bi »priklopila« država, ki v tem še ne v celoti dodelanem davčnem viru, videla možnost, da si napolni zaradi pretekle pogoltnosti izpraznjene državne (bančne?) blagajne.«