Slovenija in Hrvaška z dobro prakso čezmejnega sodelovanja

Uresničili sta številne projekte, skupaj vredne več kot 40 milijonov evrov.

Objavljeno
29. november 2016 11.37
Posodobljeno
29. november 2016 11.37
ilich/Brežice
Silva Čeh
Silva Čeh

Brežice − »Slovenija in Hrvaška sta v vseh teh letih razvili dobro prakso čezmejnega sodelovanja in uresničili številne projekte, ki imajo učinek na obeh staneh meje,« je poudarila Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, ki se je na Gradu Brežice udeležila Konference o čezmejnem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško. Srečanje je pripravila vladna Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Svrk), tudi organ upravljanja za program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007−2013 in 2014−2020. Udeleženci so razpravljali o dosedanjih rezultatih sodelovanja, projektih dobre prakse in načrtih za prihodnje, so sporočili iz Svrka.

Rezultati

Ti niso zanemarljivi. V obdobju 2007−2013 je bilo uresničenih 95 projektov v skupni vrednosti 43 milijonov evrov, ki jih je prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR); za področja razvoja turizma in podeželja, za podjetništvo, za socialne integracije, varovanje okolja, ohranjanja naravnih in kulturnih potencialov. A tudi za novo obdobje 2014−2020 je na voljo 46 milijonov evrov iz ESRR.

E-kohezija

Smerkoljeva je pri tem poudarila, da je ena od pomembnih novosti v novem finančnem obdobju tudi tako imenovani odprti razpis, ki omogoča sprotno vlaganje projektov in prehod na tako imenovano e-kohezijo. Smerkoljeva pojasnjuje, da se tudi tako poskuša krajšati čas od odobritve projekta do podpisa pogodbe. Pri teh prizadevanjih za poenostavitve postopkov gre, kakor je povedala ministrica, za »diametralne razlike med željami upravičencev in pričakovanji evropske komisije«. EK pač v vsakem novem programskem obdobju uvaja nove predpise, za prejšnjo obdobje je bilo za 1700 strani predpisov in navodil, za tekoče obdobje jih je, kot je dejala Smerkoljeva, že več kot 4000. Smerkoljeva: »In še vedno jim ni videti konca.«

Dolgoletno sodelovanje

Čezmejno sodelovanje med državama sega 13 let nazaj, v leto 2003, ko je Slovenija začela izvajati program PHARE, Hrvaška pa program CARDS 2003 − Lokalni razvoj obmejnih regij. S pomočjo evropskih sredstev sta državi leta 2004 skupaj z Madžarsko oblikovali trilateralni program čezmejnega sodelovanja, in sicer s ciljem, da se vse tri države bolje pripravijo na posledice širitve in okrepijo meddržavne odnose.

Ta program je zagotovil podlago za razvoj in izvajanje skupnih razvojnih projektov na področju gospodarske in socialne kohezije, razvoja človeških virov in trajnostnega razvoja ter s tem utrl pot uspešnemu čezmejnemu sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško v programskem obdobju 2007−2013, ki se krepi tudi danes, v obdobju 2014−2020.