Slovenija po indeksu družbenega napredka na visokem 20. mestu

Slovenijo je uvrščena najvišje med državami Srednje in Jugovzhodne Evrope, globalno primerljiva celo z ZDA.

Objavljeno
08. julij 2016 21.30
Buče s Kmetije Avšič z obrobja Ljubljane, Slovenija 27.oktobra 2014.
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana - Indeks družbenega napredka 2016 (Social Progress Index - SPI), ki ga objavlja ameriška neprofitna organizacije Social Progress Imperative v sodelovanju z družbo Deloitte, Slovenijo uvršča na visoko 20. mesto, kar je najvišje med državami Srednje in Jugovzhodne Evrope, so sporočili iz Deloitte Slovenije.

V raziskavo o družbenem napredku posameznih držav na globalni ravni, ki gospodarske rezultate (rast BDP) postavlja ob bok kazalnikom, ki zadevajo družbene potrebe posameznikov, je bilo vključenih 133 držav. Indeks SPI v letu 2016 je za Slovenijo pokazal, da je med 133 ocenjevanimi državami, za katere so na voljo popolni podatki, dosegla skupni rezultat 84,27, kar jo uvršča na 20. mesto. Pri kazalniku osnovne človeške potrebe je Slovenija dosegla indeks 94,75 ali 15. mesto, pri drugem kazalniku, temelji dobrega počutja, se je indeks povzpell do višine dobrih 83 odstotkov, kar je dovolj za 23. mesto in pri tretjem kazalniku, imenovanem priložnosti, je ta indeks dosegel vrednost 75,92, kar je dovolj za 20. mesto.

Družbeni napredek sveta med Kirgizijo in Mongolijo

Slovenija, Češka, Estonija, Poljska, Slovaška, Hrvaška, Litva, Madžarska in Latvija, ki sodijo v skupino primerljivih držav, so dosegle zelo visoke rezultate na področju dostopa do prehrane in osnovnega zdravstvenega varstva (nad 98,00, Slovenija kar 99,45), a so slabše pri zdravju in dobrem počutju, zlasti zaradi velikega števila smrti, ki so posledica nenalezljivih bolezni (rezultat za Slovenijo je 65,82), so pojasnili na Deloitte Slovenija.

»Vrednost svetovnega indeksa znaša 62,8, kar svet kot celoto v smislu celovitega družbenega napredka umešča nekje med Kirgizijo in Mongolijo. Zanimiv je tudi izsledek, da kar polovica svetovne mladine živi v državah z nizko stopnjo družbenega napredka, kjer je omejen dostop do osnovnega zdravstvenega varstva, čiste vode, varnosti, osebnih svoboščin in strpnosti,« je rezultate komentirala Polona Čufer Klep, višja managerka v oddelku svetovanja v družbi Deloitte. Po razlagah Čufer Klep se je Slovenija zelo dobro pozicionirala pri kazalnikih, ki odraažajo priložnosti za posameznike, kot so osebna svoboda in svoboda izbire (80,26) ter strpnost, zlasti do priseljencev (67,83). Dober rezultat je Slovenija dosegla tudi v okviru kazalnikov, ki merijo zadovoljevanje osnovnih človeških potreb, zlasti na področju osebne varnosti (92,89).

Ko je Slovenija primerljiva z ZDA

V globalni primerjalni perspektivi je glede na SPI Slovenija (84,27) neposredno primerljiva z ZDA (84,62), čeprav je njen BDP (PPP per capita) skoraj polovico nižji ($27.924 oz. $50.932 v letu 2014). Raziskava tudi kaže, da gospodarskega napredka ne spremljajo vedno tudi dobri rezultati glede na SPI, zato bi, meni Polona Čufer Klep, "morali svetovni voditelji pri izvajanju politik upoštevati tudi druge vidike človeškega in družbenega napredka.

Zzelo visoko stopnjo družbenega napredka so, glede na rezultate raziskave dosegle Finska (90,09), Kanada, Danska, Avstralija, Švica, Švedska, Norveška, Nizozemska, Združeno kraljestvo, Islandija, Nova Zelandija in Irska (vse nad 87). Večina držav EU beleži visoko stopnjo družbenega napredka, najslabše pa so se odrezale afriške države v regijah Sahel in v centralni Afriki, države Bližnjega vzhoda, Afganistan, Pakistan, Indija in določene države jugovzhodne Azije. Najnižje uvrščena je tako Srednjeafriška republika (30,03), sledita pa ji čad (36,38) in Afganistan (35,89).

Potrjuje se tudi, da so države z najboljšimi rezultati glede indeksa SPI tudi dobre tako po kriterijih socilane države kot večkulturnosti.