Slovenija že dve leti zmanjšuje sredstva za raziskave in razvoj

Največ sredstev za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti se porabi v poslovnem sektorju.

Objavljeno
08. november 2016 12.52
jer*Institut Jožef Stefan, laboratorij, motivi
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA

Ljubljana − Slovenija je lani za raziskovalno-razvojno dejavnost porabila 853,1 milijona evrov ali 2,21 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). To je nominalno za štiri odstotke manj kot predlanskim, sredstva za ta namen pa so se po večletni rasti lani zmanjšala drugo leto zapored, je začasne podatke objavil statistični urad.

Za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti se je lani v primerjavi s predlanskim porabilo več sredstev le v državnem sektorju, in sicer za šest odstotkov, v vseh drugih sektorjih, to je v visokošolskem, zasebnem nepridobitnem in v poslovnem, pa so bila sredstva za ta namen nominalno nižja.

Največ sredstev za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti se porabi v poslovnem sektorju, lani 650,6 milijona evrov ali 76 odstotkov vseh za to dejavnost porabljenih sredstev. V primerjavi z letom prej je bilo to nominalno za šest odstotkov nižje.

Za raziskovalno-razvojno dejavnost porabljena sredstva so bila lani nižja tudi v deležu BDP. Če se bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost izrazijo v deležu BDP, to pokaže, da so bili ti lani za 0,17 odstotne točke nižji kot predlanskim.

Med vsemi 20.633 fizičnimi osebami, redno zaposlenimi v raziskovalno-razvojni dejavnosti, je bilo 55 odstotkov raziskovalcev in raziskovalk. Delež žensk je bil približno enak kot predlanskim. Med zaposlenimi v tej dejavnosti jih je bilo 35 odstotkov, med raziskovalci pa 36 odstotkov.

V ekvivalentu polnega delovnega časa bi obseg dela, ki so ga lani opravili redno zaposleni in zunanji sodelavci v tej dejavnosti, predstavljal 14.225 oseb s polnim delovnim časom, od tega 7900 raziskovalcev. Med obojimi je bilo žensk 34 odstotkov.