Sodišče: Odločba ministra Počivalška o izbiri Matvoza nezakonita

Na ministrstvu za gospodarstvo sodbo še proučujejo in vsebine še ne komentirajo.
Objavljeno
05. december 2017 20.05
Andrej Matvoz, direktor Agencije za varovanje konkurence, v Ljubljani, 30. avgusta 2017. [Andrej Matvoz,direktorji,agencije,gospodarstvo,konkurenca,Agencija za varovanje konkurence]
Katja Svenšek
Katja Svenšek

Ljubljana – Upravno sodišče je odločilo, da je odločba ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, s katero je oktobra lani odločil, da je najprimernejši kandidat za direktorja Agencije za varstvo konkurence (AVK) Andrej Matvoz, nezakonita.

Državni zbor je Andreja Matvoza za direktorja AVK imenoval sredi leta. Vlada je predlog za njegovo imenovanje v državni zbor poslala kljub temu, da je na upravnem sodišču potekala tožba proti odločbi ministra Počivalška o izbiri Matvoza.

Vložil jo je eden od neizbranih kandidatov, v preteklosti že direktor varuha konkurence Damijan Matičič, prepričan, da je bil izbirni postopek nezakonit ter da je minister kršil vrsto pravil. Upravno sodišče mu je zdaj pritrdilo. Odločba je nezakonita zaradi »bistvenih kršitev pravil postopka ter posledično lahko tudi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja in kršitve materialnega prava«. Zoper sodbo ni pritožbe.

Kakšne posledice bi lahko imela odločitev sodišča, zaenkrat ni znano, so pa na ministrstvu zagotovili, da odločitev upravnega sodišča nima vpliva na pravne akte, ki jih je izdala AVK pod vodstvom direktorja Matvoza.

Tudi pooblaščenec Matičiča, ki je vložil tožbo proti odločbi ministra za gospodarstvo, Borut Markošek, je pojasnil, da sodbo še proučujejo, zato odločitve o morebitnih nadaljnjih korakih še niso sprejeli. Dejal je, da je možnosti več.

»Ena od teh je poziv vladi, naj sproži postopek za razrešitev direktorja AVK, druga je obvestilo evropski komisiji oziroma njenemu direktoratu za konkurenčnost o eklatantni kršitvi zakona, tretja pa vložitev morebitne odškodninske tožbe,« je dejal in dodal, da pa so pogoje za mesto direktorja izpolnjevali trije kandidati. »Ali bo oseba, ki je bila imenovana na podlagi nezakonite odločbe ministra, ostala na svojem položaju, pa je dejansko stvar politične odločitve«, je dodal Markošek.

Sporno izpolnjevanje pogojev in način izbire

Minister Počivalšek je, spomnimo, odločbo, s katero je odločil, da je Matvoz najprimernejši kandidat za direktorja AVK, izdal oktobra lani. Matvoz je takrat že vse od začetka leta 2016 (po odstopu nekdanjega direktorja AVK Andreja Kraška) vodil agencijo kot vršilec dolžnosti, na mesto vršilca dolžnosti direktorja pa je prišel prav iz gospodarskega ministrstva. To je marca lani objavilo javni natečaj, minister Počivalšek pa je imenoval natečajno komisijo pod vodstvom svojega državnega sekretarja Aleša Cantaruttija. Pogoje za zasedbo mesta so izpolnjevali štirje kandidati, potem ko je minister z njimi opravil razgovor, pa se je po lastni presoji odločil, da predlaga za direktorja Matvoza.

Direktor AVK Andrej Matvoz. Foto: Uroš Hočevar/Delo

V javnosti se je takoj pojavilo vprašanje, ali je izbrani kandidat res strokovnjak za varstvo konkurence z domačimi oziroma mednarodnimi izkušnjami, kot to zahteva zakon. Dvome je, kot smo že takrat poročali v Delu, vzbujal tudi način izbire oziroma izpeljava postopkov, v katerih je, kot je bilo videti, vse niti v rokah dejansko držal minister za gospodarstvo.

Navedenemu je zdaj pritrdilo tudi sodišče, ki je odločilo, da je odločba o izbiri Matvoza sporna. »Na prvem mestu je sporno izpolnjevanje natečajnih pogojev s strani izbranega kandidata, sporen pa je tudi način, po katerem se je vodil postopek javnega natečaja oziroma postopek izbire,« je zapisalo sodišče.

Postopek bi moral voditi svet AVK ne minister

Na ministrstvu so vse očitke vseskozi zavračali in med drugim trdili, da je postopek izbire direktorja AVK urejen v zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence, ki navaja, da je za izbiro kandidata pristojen minister. Sodišče je temu pritrdilo, a hkrati dodalo, da pa zakon ne določa, da je minister tisti, ki razpiše in vodi postopek javnega natečaja. Za ta del bi morali po mnenju sodišča uporabiti zakon o javnih agencijah, v skladu s katerim bi moral javni natečaj izvesti svet AVK in ne minister.

»Zato je izpodbijana določba obremenjena s kršitvijo pravil postopka,« pravi sodišče in dodaja, da tak način izvedbe javnega natečaja opredeljuje tudi položaj AVK kot agencije, ki je samostojna in neodvisna od izvršilne veje oblasti.

Eden glavnih očitkov Matičiča, prepričanega, da Matvoz ni izpolnjeval pogojev, se je nanašal na to, da minister ni obrazložil svoje odločitve. To je zmotilo tudi sodišče, ki je ugotovilo, da je minister tisti, ki izda odločbo o izbiri, a zoper odločbo je dovoljen upravni spor, za možnost učinkovite pritožbe pa da je nujno navesti razloge za odločitev.

»Možnost povsem proste izbire, brez posebne obrazložitve ... zakon ministru ne daje,« navaja sodišče. Pomanjkljiva obrazložitev odločbe je po navedbah sodišča nadaljnja bistvena kršitev določb postopka.

Izjava kandidata, da izpolnjuje pogoje, ni dovolj

Sodišče je ugotovilo tudi, da izpolnjevanje pogojev za direktorja ni bilo pravilno preizkušeno. Zakon zahteva, da je direktor AVK strokovnjak na področju varstva konkurence in hkrati, da ima domače in oziroma ali mednarodne izkušnje s tega področja. Zahtevana sta oba pogoja, med izkušnjami pa so kot primer navedene delovne izkušnje, objavljanje v strokovni literaturi, druge oblike strokovnega udejstvovanja na področju varstva konkurence. Dvomov v to, kakšne izkušnje naj ima kandidat, po mnenju sodišča ni, prav tako jih je mogoče preizkusiti. Izjava kandidata, da je strokovnjak in da ima izkušnje zato ni dovolj. Zahtevane pogoje mora kandidat imeti in izkazovati že ob prijavi na natečaj in ne šele ob izdaji odločbe, pravi sodišče in dodaja, da je le na ta način zagotovljeno enakopravno obravnavanje kandidatov.