Stroškovne najemnine bodo od neprofitnih višje za 2,5 do 66 odstotkov

Na posvetu Poslovanje z nepremičninami so prvič predstavili izhodišča novega stanovanjskega zakona.
Objavljeno
09. november 2017 17.02
Božena Križnik
Božena Križnik

Portorož – Toliko novega in konkretnega pa že dolgo ne, so uvodni del letošnjega portoroškega posveta o poslovanju z nepremičninami komentirali njegovi udeleženci. Predstavniki ministrstva za okolje in prostor so prvič predstavili obrise prenove najemninske politike z natančnimi izračuni, kako bodo po novem najemnine in stanovanjski dodatek, v nadaljevanju pa še predlagane novosti v upravljanju z nepremičninami.

Oboje so začinili s primeri iz tujine, temo o stanovanjskem zadružništvu v Švici in upravljanjem etažne lastnine v Nemčiji in še nekaterih evropskih državah, v popoldanskem delu pa zakonodajne novosti dopolnili z razpravo o reformi prostora in nepremičninskih evidenc.

Novosti izhajajo iz osnutka izhodišč novega stanovanjskega zakona. Ta v poglavju o najemnih razmerjih določa prehod od sedanje neprofitne v stroškovno, obenem pa tudi spremembo sedanjega sistema subvencij v stanovanjski dodatek. Ker gre za izjemno zahtevno nalogo, jo je vlada zaupala posebej za ta namen imenovani skupini na medresorski ravni. Izhodišča so bila danes prvič predstavljena javnosti. Kot je pojasnila Martina Gramc z ministrstva za okolje in prostor, naj bi se po novem najemnina računala po enaki formuli kot doslej, a z nekaj popravki.

Kaj prinašajo nove vrednosti

Med drugim se povečuje letna stopnja najemnine (s 4,68 na 6,01 odstotka vrednosti stanovanja), določi se lokacijski faktor, pogoji rasti vrednosti točke in korekcijski faktor za stanovanja nad 95 kvadratnih metrov površine.

Kaj torej dobimo, če v formulo vnesemo nove vrednosti? Najemnina za primer 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje, ocenjeno s 370 točkami se bo s sedanjih 228 evrov na mesec (3,8 evra na kvadratni meter) zvišala na primer v Ljubljani (upoštevaje faktor lokacije) na 380 evrov (6,34 evra na kvadratni meter), v Murski Soboti pa na 292 evrov (4,87 evra na kvadratni meter). Če bodo Prekmurci upoštevali nižji faktor za lokacijo, pa lahko ostane približno na sedanji ravni. V povprečju bi se po tem scenariju dosedanje neprofitne najemnine zvišale za 2,5 do 66 odstotkov.

Plačilno sposobnost najemnikov bo korigiral novi stanovanjski dodatek. Ta izhaja iz povišane najemnine; najemniki, ki že dobivajo subvencijo, naj kljub povišani najemnini ne bi plačevali več kot so dozdaj.

Formula za izračun stanovanjskega dodatka bo enaka kot za subvencijo, le da bo upoštevala stroškovno najemnino. S tem se bo za 17 do 24 odstotkov dvignil cenzus za upravičenost do stanovanjskega dodatka, pričakovati je, da bo upravičencev več, sedanji upravičenci do subvencij pa bodo dobivali višje zneske dodatka.

Za okus pa še nekaj novosti na področju upravljanja stanovanj: če bo ostalo pri predlogu, ki so ga na ministrstvu za okolje in prostor zapisali v izhodišča, pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki ne bo več obvezna, spremenjeni so kvalificirani deleži, potrebni za odločanje v večstanovanjski hiši, obratovalni stroški se ne bodo delili po solastniških deležih, upravnikom bo postavljen mandat, glede licenciranja se še niso odločili, razmišljajo o licenciranju operativnega upravnika, obvezni bodo ločeni računi za rezervni sklad in obratovalne stroške. Tako predlagatelj zakona, med upravniki pa je zaradi nekaterih rešitev že zavrelo; pričakovati je burno razpravo, najprej tu, v Portorožu.