Triglav še vedno glavni na Balkanu

Najbolj raste v Srbiji, več kot 30-odstotno, v povprečju pa več kot 10-odstotno v regiji Adria.
Objavljeno
10. november 2017 22.03
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana –Zavarovalnica Triglav je v začetku novembra vstopila na makedonski trg z novo življenjsko zavarovalnico in tako še okrepila svoj položaj na območju držav nekdanje Jugoslavije, ali kot pravijo, v regiji Adria. Še zlasti pa rastejo na srbskem trgu. Kako prodorne so slovenske zavarovalnice na teh trgih?

Krepitev Zavarovalnice Triglav v Makedoniji se je napovedovala že nekaj časa, po naših informacijah bi se lahko odvijala tudi s prevzemom pokojninskega sklada Tutunske banke, ki je sicer v lasti NLB. Tega nam v Triglavu niso neposredno potrdili, a tudi zanikali ne, ampak odgovorili: »Strateške usmeritve razvoja Skupine Triglav v regiji so jasne, obstoja posameznih tovrstnih postopkov ali njihovih podrobnosti pa zaradi zaveze transparentnega obveščanja ne moremo razkrivati ali komentirati.« Toda jasno je, da so že brez tega prevzema prav v začetku novembra letos okrepili svoj sicer vodilni polož aj v Makedoniji z novo življenjsko zavarovalnico, potem ko so zagnali zavarovalnico Triglav Osiguranje Život.

Doslej je bil namreč Triglav na makedonskem trgu navzoč samo pri premoženjskih zavarovanjih, kjer ima z 18-odstotnim deležem vodilno mesto na trgu, na katerem deluje že deset let. Zdaj stopa na makedonski trg še z življenjskimi zavarovanji, saj ocenjuje, da »ima ta trg zaradi nižje zavarovalne penetracije možnost za rast«.

Čvrsto vodilni v regiji

In kako na Zavarovalnici Triglav ocenjujejo svoj položaj na trgih jugovzhodne Evrope? Skupina Triglav posluje v šestih državah regije Adria in v njej zaseda vodilni, 20-odstotni delež, in to že nekaj let. Triglav: »Vidimo se kot sodobna, inovativna in dinamična zavarovalno-finančna skupina, ki je in ostaja čvrsto vodilna v Sloveniji in širše v regiji.« Te trge še naprej ocenjujejo za perspektivne, ki obetajo rast. Delež premije jim na teh trgih raste, ob polletju letos je dosegel 17,6 odstotka.


Infografika: Delo

To je povezano s krepitvijo zavarovalnih trgov v regiji, potem ko se tudi te države gospodarsko krepijo po prestani krizi. Čeprav je tudi tam močna konkurenca. Na Triglavu odgovarjajo, da imajo čvrst tržni položaj in tudi močne konkurenčne prednosti. »Naša usmerjenost v trge jugovzhodne Evrope je dolgoročna in zato vanje aktivno vlagamo. Zaradi dobrega poznavanja vsakega od trgov lahko naše storitve in produkte učinkovito razvijamo in prilagajamo posebnostim vsakega med njimi. Strateško gledano pa investiramo predvsem v tiste dele zavarovalne dejavnosti, kjer pričakujemo največje stopnje rasti – v življenjska, zdravstvena in pokojninska zavarovanja. Letos smo sodelovali pri ustanovitvi prvega pokojninskega sklada v Bosni in Hercegovini, v Makedoniji pa vstopamo na trg življenjskih zavarovanj, kjer bo naša novoustanovljena zavarovalnica v kratkem začela poslovati,« pravijo na Triglavu.

Tudi bonitetna agencija A. M. Best, ki je nedavno potrdila odlično bonitetno oceno Skupini Triglav, je med drugim poudarila »prednost vodilnega položaja skupine na slovenskem trgu in v regiji. Po mnenju A. M. Best skupina izboljšuje poslovanje zunaj Slovenije in aktivno išče dodatne prodajne kanale, ki so stroškovno učinkovitejši. Pri tem omenja vpliv izboljševanja ekonomskega stanja v regiji na zavarovalne trge, a hkrati poudarja, da na njih ostajajo močno konkurenčne in zahtevne razmere«.

Cvetoči srbski trg

Kako posluje Triglav po regiji Adria, potem ko so poleg krize njihovo poslovanje občasno spremljale tudi nekatere slabe prakse? Povprečna rast premije je bila v prvem polletju zunaj Slovenije kar 12-odstotna, očitno pa je najbolj obetaven srbski trg, kjer so imeli v prvem poletju kar 33-odstotno rast. Rast Triglavove premije na Hrvaškem je bila 11-odstotna, v Bosni in Hercegovini 5-odstotna, v Črni gori 3- in v Makedoniji 2-odstotna. Pomembno pa je tudi, kakšne tržne umestitve imajo Triglavove hčerke na teh trgih. V Sloveniji, Črni gori in Makedoniji imajo mesto prvega zavarovalca v državi, v BiH so na tretjem, v Srbiji na petem in na Hrvaškem na osmem mestu. V zadnjem letu je Triglav položaj za mesto izboljšal na Hrvaškem in tudi v BiH. 

»V Skupini Triglav ocenjujemo, da je Srbija eden najobetavnejših zavarovalnih trgov v regiji in skupina na njem uspešno posluje. Skupna premija na celotnem trgu se je v zadnjih treh letih povečala za skoraj 44 odstotkov, saj se s približevanjem EU potreba po zavarovalnih storitvah v Srbiji veča, s čimer se krepi tudi trg. Ker smo v skupini pravočasno prepoznali ta potencial, smo se nanj primerno odzvali. V zadnjih treh letih smo tako dosegli 88-odstotno rast obračunane premije, kar je bistveno več od povprečne rasti zavarovalnega trga. Zato smo povečali tudi tržni delež na srbskem zavarovalnem trgu, ki je ob polletju letos znašal 5,8 odstotka. Ta rezultat nas uvršča na peto mesto med 19 registriranimi zavarovalnimi družbami v Srbiji,« pravijo na Triglavu.

Prevzem samo, če bo ugodna priložnost

Zavarovalnica Triglav že leta krepi svoje položaje v regiji Adria, v zadnjem desetletju ali več si je prizadevala prevzeti tudi znane srbske zavarovalniške ikone od Dunava do DDOR. Ali se Triglav še vedno zanima za te prevzeme, saj so se ti pogosto napovedovali? Triglav odgovarja: »Skupina ostaja prisotna v šestih državah jugovzhodne Evrope, kjer se bomo razvijali organsko, ob ustreznih priložnostih pa ne izključujemo morebitnih prevzemov, a samo in le, če bi bile za to ugodne priložnosti. Obstoj posameznih tovrstnih postopkov ali njihovih podrobnosti pa zaradi zaveze transparentnega obveščanja ne moremo razkrivati ali komentirati.« Letos je Triglav okrepil svoj položaj tudi v Republiki srbski iz Banje Luke, potem ko so tam v prvi polovici leta skupaj s Penzijskim rezervnim fondom Republike srpske ustanovili Društvo za upravljanje Evropskega dobrovoljnega penzijskega fonda. »Takoj po ustanovitvi je v lastniško strukturo vstopila strateška partnerica Evropska banka za obnovo in razvoj, po dokapitalizaciji bo lastništvo med tremi lastniki enako. Gre za prvi tovrstni sklad v tej državi in s tem zagon trga pokojninskih zavarovanj v njej. Pokojninski sklad bo delo začel še letos,« so nam odgovorili iz Triglava.

V regiji Adria so še priložnosti

Kako se v regijo Adria umeščata zavarovalniški družbi Sava Re in Adriatic Slovenica? Kje so uspešni, kje vidijo nove priložnosti? Družba Sava Re ima zunaj Slovenije, v Adria regiji, šest zavarovalnic, od tega štiri premoženjske in dve življenjski. Sava Re: »V Sloveniji in na Hrvaškem poslujemo prek Zavarovalnice Sava, ki je kompozitna zavarovalnica. S pokojninskimi zavarovanji se ukvarjamo le v Sloveniji prek Save pokojninske družbe.« Te trge zaznavajo kot zavarovalniško manj razvite, z nizko penetracijo, zato ocenjujejo, da je še veliko priložnosti za organsko rast. Sava Re: »Trenutno zaznavamo na teh trgih tudi nekoliko več priložnosti za rast s prevzemi, kar je tudi naša ambicija. Dodatno priložnost za rast pa vidimo tudi na področju pokojninskih in zdravstvenih zavarovanj.«

Glavni trg zavarovalnice Adriatic Slovenice (AS) je še vedno v Sloveniji, drugače pa prek podružnice poslujejo tudi na Hrvaškem. AS: »Prek blagovne znamke AS Osiguranje ponujamo življenjska in avtomobilska zavarovanja, pred kratkim smo v ponudbo AS Osiguranja dodali tudi dopolnilna zdravstvena zavarovanja. Na hrvaškem trgu, kjer so življenjska zavarovanja, vezana na enote investicijskih skladov, sicer manj priljubljena v Sloveniji, smo v tem segmentu prodaje vodilni na trgu. Pri prodaji avtomobilskih zavarovanj presegamo načrtovane rezultate, enako pričakujemo tudi na področju prodaje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, saj je naš produkt inovativen in zanimiv za stranke.« Dogajanja na zavarovalnih trgih srednje in vzhodne Evrope spremljajo, vendar širitve v prihodnjem letu nimajo v poslovnem načrtu.