Z zaupanjem v evropsko gospodarstvo raste tudi evro

Svetovni trg: skupni valuti je lani grozilo, da bo padla pod vrednost enega dolarja, a se je trend že močno obrnil.
Objavljeno
11. avgust 2017 18.33
Matjaž Dlesk, Triglav Skladi
Matjaž Dlesk, Triglav Skladi

Potem ko je konec lanskega leta evro dosegel najnižjo vrednost v zadnjih nekaj letih in je že kazalo, da bo končal pod pariteto in bo vreden manj kot ameriški dolar, se je zgodil obrat.

Vrednost valut reagira na precej dejavnikov, vendar je med najpomembnejšimi razmerje med obrestnimi merami v posameznih državah. Kapitalski tokovi so običajno močnejši od trgovinskih, kapital pa se seli tja, kjer ob podobnem tveganju pričakuje višje obrestne mere.

Pred leti, ko je ameriška centralna banka objavila, da bo končala program kvantitativnega popuščanja, je s tem spodbudila trend rasti ameriškega dolarja proti evru. Tako je leta 2014 evro skoraj dosegel vrednost 1,40 dolarja (najvišja vrednost v letu 2014 je bila po podatkih Bloomberga 1,3934 dolarja), potem pa so pričakovanja ameriške centralne banke, da bo rast denarja v obtoku manjša, povzročila padec vrednosti evra, ki je dosegel dno 20. decembra lani pri vrednosti 1,0388 dolarja, kar je bila tudi najnižja vrednost evra glede na ameriški dolar v zadnjih več kot trinajstih letih.

Tukaj se zgodba spet obrne. Ameriška centralna banka trenutno ni več pripravljena dvigovati obrestne mere, vsaj ne tako hitro, kot pričakujejo nekateri investitorji. Po drugi strani se pričakujejo spremembe tudi v območju evra. Pričakovanja gredo v smeri, da bo evropska centralna banka kmalu začela podoben proces, kot ga je pred leti ameriška, in ne bo več tiskala denarja s tako hitrostjo. V nekaj letih bi utegnili slediti tudi dvigi obrestnih mer. Že sama pričakovanja, ne glede na to, koliko so realna, lahko sama od sebe povzročijo spremembo vrednosti valute.

Približno od aprila vrednost evra precej raste. Proti ameriškemu dolarju se trenutno giblje okoli 1,17 evra za dolar, najvišjo vrednost letos pa je dosegel 3. avgusta, in sicer 1,1870 dolarja.

Percepcija tveganja

Seveda kapitalski tokovi niso edini, ki oblikujejo vrednosti posameznih valut glede na preostale. Precej je povezano tudi s percepcijo tveganja. V preteklih letih je bila Evropa v očeh investitorjev bolj tvegana kot ZDA. Najprej se je zgodila dolžniška kriza, potem brexit, begunski val in volitve, ki bi lahko destabilizirale nekatere od večjih držav evrskega območja. Trenutno se zdi, da so tveganja precej manjša, čeprav še vedno obstajajo. Večja naj bi bila trenutno povezana z ZDA, predvsem v zvezi s Severno Korejo.

Končno, investitorje zanimajo pričakovanja glede prihodnje gospodarske rasti. Medtem ko je ameriško gospodarstvo v preteklih letih raslo, smo bili v območju evra priča bolj ali manj stagnaciji. Zdaj so investitorji mnenja, da ameriško gospodarstvo ne bo raslo bistveno hitreje kot doslej, medtem ko se v evroobmočju kažejo znaki oživljanja. Če bi v območju evra spet prišli na pot gospodarske rasti, bi se kapitalski tokovi verjetno obrnili iz ZDA proti evru, in sčasoma bi bila evropska centralna banka v resni dilemi glede vprašanja, ali zvišati obrestno mero ali ne.