Zaprti sklad javnih uslužbencev se spreminja v zajamčeni sklad

Več kakor 215 tisoč članov ima v zaprtem vzajemnem skladu privarčevanih 707 milijonov evrov za dodatno pokojnino.

Objavljeno
28. december 2016 15.46
Posodobljeno
28. december 2016 19.00
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana − Za več kakor 215 tisoč članov (javnih uslužbencev), ki imajo v Zaprtem vzajemnem pokojninskem skladu (ZVPSJU) privarčevanih 707 milijonov evrov sredstev za dodatno pokojnino, se bo ta zaprti sklad z novim letom preoblikoval v Zajamčeni podsklad novoustanovljenega Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, pojasnjujejo na Modri zavarovalnici.

Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev (KPSJU) bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla in bo sestavljen iz treh različnih podskladov; eden od njih je dosedanji Zajamčeni podsklad, druga dva pa bosta nova.

Dinamični podsklad bo namenjen članom v starosti do 50 let in bo imel pretežni del sredstev naložen v delnice. Preudarni podsklad bo namenjen članom v starosti od 50 do 60 let in bo imel uravnoteženo strukturo sredstev z naložbami v delnice in obveznice.

Sklad življenjskega cikla predvsem mlajšim omogoča, da varčujejo v bolj dinamičnih, delniških naložbah in nato prehajajo v bolj konservativno naložbeno politiko v zrelih letih ter varno, z zajamčenim donosom dočakajo upokojitev, pravijo na Modri zavarovalnici.

Hkrati tudi napovedujejo, da lahko javni uslužbenci predvidoma konec januarja 2017 pričakujejo obvestilo Modre zavarovalnice o izbiri podsklada. Z odgovorom na obvestilo si bodo lahko izbrali tudi drug podsklad z manj konzervativno naložbeno politiko, ustreznejšo starostni skupini člana. Vsi, ki spremembam niso naklonjeni ali so starejši od 60 let, bodo ostali v zajamčenem podskladu tudi po preoblikovanju.

Vsi, ki se bodo v javnem sektorju zaposlili po 1. januarju 2017, pa bodo samodejno vključeni v podsklad, ki ustreza njihovi starostni skupini. Po prejemu obvestila o vključitvi pa bodo lahko izbrali drug podsklad, namenjen starejšim generacijam, z bolj konzervativno naložbeno politiko. Enkrat letno bo vsak član svojo odločitev lahko spremenil in zamenjal podsklad, v katerem želi varčevati.

Sicer pa, kot je že znano, se bo, v primerjavi s preteklimi leti, kolektivna premija za javne uslužbence, zvišala z novim letom zvišala.