En trgovec za vse, elektriko, plin in nafto

Gen-I in Elektro energija bi skupaj s skupino Petrol imela 58 odstotkov trga z elektriko, pa tudi 90 odstotkov trga s plinom.

Objavljeno
31. avgust 2015 19.13
Električni drog 22.julija 2014
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo

Ljubljana – Agencija za varstvo konkurence bo odločitev o nameravani združitvi Gen-I z Elektrom energijo, hčerinsko družbo Elektra Ljubljana, sprejela do konca septembra. V Elektru Celje menijo, da so ukrepi, ki jih je predlagal Gen-I, povsem neprimerni.

Devet mesecev že traja postopek presoje korektivnih ukrepov, ki jih je prevzemnik Elektra energije Gen-I predlagal Agenciji za varstvo konkurence (AVK). Ukrepi, ki jih je potem AVK poslala konkurentom na trgu elektrike v tržni preizkus, bi morali odpraviti resen sum o skladnosti združitve dveh podjetij s pravili konkurence. V Gen-I o podrobnostih ne želijo govoriti do konca postopka, ravno tako ne v Elektru Ljubljana in AVK. V družbah, ki se želita združiti, pravijo le, da bi morali biti tako v AVK kot v gospodinjstvih zadovoljni, da se združujeta najcenejši in najdražji trgovec z elektriko, saj se bodo cene drugega gotovo znižale.

Odločba še ta mesec

Popravljalni ukrepi bi morali zagotoviti nadaljnje neodvisno tržno nastopanje podjetij, ki so vključena v združevanje in skupino Petrol, zlasti bi morali preprečiti pretok občutljivih informacij. Druga točka je preprečitev možnosti zvišanja cen za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce. V Gen-I so zagotovili, da si bo združeno podjetje Petrolu še naprej konkuriralo na trgu in ne bo z usklajeno politiko izkoriščalo tržnega položaja Petrola. Gen-I se je tudi zavezal, da v petih letih od izdaje odločbe ne bo spremenil rednega cenika za dobavo elektrike gospodinjstvom, enako je zagotovila Elektro energija. Vzel si je le varovalko za primer povišanja cene elektrike na trgu za več kot 10 odstotkov, vendar lahko to stori najprej tri leta po izdaji odločbe.

Na AVK so medtem dobili več komentarjev konkurence, ki so menda vsi po vrsti negativni. Na AVK pravijo le, da mnenja proučujejo, nekatera pa da so pripravljena z dobrimi argumenti. Odločbo so napovedali še za ta mesec.

Ukrepi, ki to niso

Po teoriji je popravljalne ukrepe mogoče razdeliti na strukturne in vedenjske, pri čemer so prvi pravilo, drugi pa le izjema, kar zagovarja tudi evropska komisija. V Elektro Celje Energiji trdijo, da gre pri predlaganih korektivnih ukrepih Gen-I samo za vedenjske ukrepe. Pretok tržno občutljivih informacij med Gen-I in Elektro Energijo na eni strani in Petrolom z njegovima družbama IG Energetski sistemi in Petrol Energetika na drugi naj bi tako preprečili samo s pravilnikom, nadzor nad njim pa naj bi opravljal uslužbenec Gen-I.

»Prepoved pretoka informacij med Gen-I in skupino Petrol sploh ni izvedljiva in nasprotuje celo temeljnim načelom korporacijskega prava. Petrol prek družbe IG Energetski sistemi, ki jo ima v 100-odstotni lasti, nadzoruje polovični delež v Gen-I. Zakon o gospodarskih družbah jasno določa, da mora poslovodja družbenika na njegovo zahtevo takoj obvestiti o zadevah družbe ter mu dovoliti vpogled v knjige in spise,« pravijo v Elektru Celje Energiji. Dodajajo, da je zakoniti zastopnik družbe IG Energetski sistemi Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola. »Ni dvoma, da se bo poslovodstvo Petrola seznanilo s poslovnimi odločitvami in stanjem družbe Gen-I,« menijo pravniki Elektra Celje Energije.

Plina sploh ne omenjajo

»Korektivni ukrepi se po vsebini nanašajo le na trg električne energije, ne pa tudi na trg plina. Petrol ima v družbi Geoplin 32-odstotni delež. Poleg tega je državni zbor sprejel odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb, po katerem bo Petrol še povečal delež v Geoplinu, na račun tega, da bo država pridobila večji delež v Plinovodih. V skladu s tem bi družbe v skupini Petrol, Geoplin, Gen-I in Elektru energiji dosegle približno 90-odstotni tržni delež na trgu plina,« pravijo v Elektru Celje Energiji in dodajajo, da ne gre pozabiti niti na sinergijske učinke koncentracije na trgih elektrike in plina, saj lahko podjetja prevladujoč položaj na enem trgu izrabijo tudi za omejevanje konkurence na drugem. Ob tem je predsednik nadzornega sveta Geoplina Andrej Ribič, predsednik uprave Elektra Ljubljana, njegov namestnik pa je Berločnik.

Uničevanje trga

»Bistvena težava na trgu elektrike ni povečevanje cen, temveč njihovo že večletno zmanjševanje, tudi pod realne cene. Gen-I je že pet let najcenejši ponudnik elektrike. To mu omogoča cenovno ugoden in ekskluziven nakup elektrike Jedrske elektrarne Krško prek polovične lastnice Gen-I, Gena Energije. Dejstvo je, da Gen-I z izjemno nizkimi cenami že pet let uničuje trg, kar bo glede na velikost združenega podjetja brez težav delal še nadaljnjih pet let. Konkurenca bo v tem času uničena, združeno podjetje pa bo lahko izkoristilo položaj in dvignilo cene,« še menijo v Elektru Celje Energiji, ki sicer prodaja le zeleno elektriko. Tržni delež združenega podjetja bi namreč dosegel 62 odstotkov pri poslovnem odjemu in 47 odstotkov pri gospodinjskem odjemu, pri skupni maloprodaji tako skoraj 58 odstotkov. Drugi največji ponudnik, združena Elektro Celje Energija in Elektro Gorenjska Prodaja, bi dosegel le 20-odstotni tržni delež.